Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Zapytanie 462

Dotyczy: stan drzewa rosnącego w sąsiedztwie nowo powstałych budynków przy ul. Zygmuntowskiej 80A i 80B

Tekst interpelacji/zapytania: Pobierz plik interpelacji/zapytania

Tekst odpowiedzi: Pobierz plik odpowiedzi (PDF, rozmiar 84 KiB ) [nowe okno]

Kategoria: wycinka drzew/krzewów