Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Zapytanie 469

Dotyczy: pustostan przy ul. Żeromskiego 21-29 (nr dz. 1274/1 i 1278/1)

Tekst interpelacji/zapytania: Pobierz plik interpelacji/zapytania

Tekst odpowiedzi: Pobierz plik odpowiedzi (PDF, rozmiar 90 KiB ) [nowe okno]

Kategoria: gospodarka nieruchomościami