Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XVIII/2020

Porządek sesji nr XVIII/2020

Sesja z dnia 27-08-2020 r o godz. 15:00 w trybie zdalnym

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 lipca 2020 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 378/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.
7 Projekt uchwały (druk nr 376/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok.
8 Projekt uchwały (druk nr 374/2020) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
9 Projekt uchwały (druk nr 377/2020) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej.
10 Projekt uchwały (druk nr 375/2020) w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.728.2020 oraz nr NPII.4131.1.730.2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
11 Projekt uchwały (druk nr 371/2020) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na wschód od linii kolejowej i na północ od ul. Przyszowskiej.
12 Projekt uchwały (druk nr 370/2020) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na północ i na zachód od linii kolejowych.
13 a Projekt uchwały (druk nr 372/2020) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice.
13 b Projekt uchwały (druk nr 373/2020) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice.
14 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
15 Zamknięcie sesji.