Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Ekologia i Środowisko / Rejestr pomników przyrody na terenie miasta Gliwice.

Rejestr pomników przyrody na terenie miasta Gliwice.

Rejestr pomników przyrody na terenie miasta Gliwice.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXXIX/818/2022 z dnia 8 września 2022 r. na terenie miasta Gliwice pomnikami przyrody są:

 • 2 głazy narzutowe:
  - głaz narzutowy „Diabelski kamień” zlokalizowany w Lesie Łabędzkim;
  - głaz narzutowy zlokalizowany w parku przy ul. Staromiejskiej;

 • 9 sztuk drzew gatunków:
  - grab pospolity (Carpinus betulus) – rosnący na skwerze Bottrop przy ul. Siemińskiego;
  - platan klonolistny (Platanus hispanica) – rosnący na terenie Willi Caro przy ul. Dolnych Wałów 8A;
  -
  dąb szypułkowy (Quercus robur) – rosnący w parku Chopina przed wejściem do Palmiarni;
  -
  dąb szypułkowy (Quercus robur) – rosnący przy Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej;
  - klon polny (Acer campestre) – rosnący przy Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej;
  - buk pospolity (Fagus sylvatica) – rosnący na dziedzińcu Narodowego Instytutu Onkologii przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej;
  - buk pospolity (Fagus sylvatica) – rosnący na dziedzińcu Narodowego Instytutu Onkologii przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej;
  - dąb szypułkowy (Quercus robur) – rosnący na terenie Lasu Żernickiego; ul. Legnicka/Gdyńska;
  -
  dąb szypułkowy (Quercus robur) – rosnący przy skrzyżowaniu ul. Tarnogórskiej i Granicznej.

Celem ochrony jest zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i naukowych.

W stosunku do pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:

 • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania pomnika przyrody;

 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

 • uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

 • umieszczania tablic reklamowych.

W ramach ochrony czynnej w stosunku do pomników przyrody ustala się możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających.

Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych i obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Zasady ustanowienia pomnika przyrody określa art.44 ustawy o ochronie przyrody.

Centralny rejestr form ochrony przyrody prowadzony jest przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dostępny na stornie https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/

pomnik przyrody platan klonolistny rosnący na terenie Willi Caro

 • platan klonolistny (Platanus hispanica) – rosnący na terenie Willi Caro przy ul. Dolnych Wałów 8A

 

Data rozpoczęcia publikacji: 02-11-2022
Data zakończenia publikacji: 31-12-2030

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Setnik
Data wytworzenia informacji2020-09-09 10:48:08
Informację wprowadził do BIPBernadeta Bączkiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2022-11-02
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieBernadeta Bączkiewicz02-11-2022 13:27:16
2Zmiany w dokumencieBernadeta Bączkiewicz02-11-2022 13:27:16
3Zmiana statusu dokumentuBernadeta Bączkiewicz09-09-2020 11:05:07
4Zmiany w dokumencieBernadeta Bączkiewicz09-09-2020 11:05:07
5Utworzenie dokumentuBernadeta Bączkiewicz09-09-2020 10:48:08