Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Ekologia i Środowisko / Rejestr pomników przyrody na terenie miasta Gliwice.

Rejestr pomników przyrody na terenie miasta Gliwice.

Pomniki przyrody powołane przez Wojewodę Śląskiego:  
 1. Rozporządzeniem Nr 37/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. Wojewoda Śląski ustanowił pomnik przyrody w postaci głazu narzutowego o obwodzie 900 cm zlokalizowanego na terenie Nadleśnictwa Brynek Leśnictwa Łabędy w oddziale 157b. Celem ochrony jest zachowanie głazu ze względów przyrodniczych, naukowych, kulturowych oraz krajobrazowych.
 2. Rozporządzeniem Nr 40/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r.  Wojewoda Śląski ustanowił pomnik przyrody w postaci głazu narzutowego o obwodzie 340 cm i wysokości 150 cm zlokalizowanego na terenie parku przy ul. Staromiejskiej, u wylotu ul. Portowej. Celem ochrony jest zachowanie głazu ze względów przyrodniczych, naukowych, kulturowych oraz krajobrazowych.   

 Pomniki powołane Uchwałą Nr XXXIII/762/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. Rady Miejskiej w Gliwicach.  

 
Rada Miejska w Gliwicach na wniosek Zarządu Miasta wprowadziła ochronę indywidualną w drodze uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworów przyrody ożywionej na terenie miasta Gliwice:  
 1. Dąb szypułkowy (Quercus robur) -  obwód (na wysokości 130 cm) - 382 cm,   wiek - ok. 220 lat,  lokalizacja - teren Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach,  ul. Marcina Strzody 9. 
 2. Klon polny (Acer campestre)  -  obwód (na wysokości 130 cm) - 211 cm,  wiek - ok. 130 lat,  lokalizacja  - teren Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Marcina Strzody 9.
 3. Platan klonolistny (Platanus x hispanica) - obwód (na wysokości 130 cm) - 337 cm, wiek - ok. 100 lat, lokalizacja - teren Willi Caro przy ul. Dolnych Wałów 8a.
 4. Dąb szypułkowy (Quercus robur) - obwód (na wysokości 130 cm) - 428 cm, wiek - ok. 250 lat, lokalizacja - Park Chopina obok wejścia do Palmiarni ul. Fredry.
 5. Grab pospolity (Carpinus betulus) - obwód (na wysokości 130 cm) - 229 cm,  wiek - ok. 200 lat, lokalizacja - teren Ogrodu Wieczorka obok Szkoły Muzycznej, ul. Wieczorka.
Celem ochrony jest zachowanie drzew ze względów przyrodniczych, naukowych, kulturowych oraz krajobrazowych.  

Ochrona w/w pomników przyrody polega na zakazie:

 • niszczenia lub uszkadzania oraz wycinania drzew,
 • zrywania pączków, kwiatów, owoców i liści,
 • zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia w ich pobliżu,
 • umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń i innych znaków, wchodzenia na drzewa.  
Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2134 ze zm.) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych, rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych i obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Zasady ustanowienia pomnika przyrody określa art.44 ustawy o ochronie przyrody. Szczegółowe zakazy mające na celu ochronę pomników przyrody są określone w art. 45.  

Żadne zakazy nie są w stanie uchronić bezbronnych drzew oraz tworów przyrody nieożywionej od bezmyślnego niszczenia, jeśli nie wynika to z potrzeby serca - aby potomni też mogli cieszyć się pięknem naszej przyrody.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Setnik
Data wytworzenia informacji2020-09-09 10:48:08
Informację wprowadził do BIPBernadeta Bączkiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-09 11:05:07
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuBernadeta Bączkiewicz09-09-2020 11:05:07
2Zmiany w dokumencieBernadeta Bączkiewicz09-09-2020 11:05:07
3Utworzenie dokumentuBernadeta Bączkiewicz09-09-2020 10:48:08