Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Spis rejestrów publicznych / Rejestr wystąpień podmiotów prowadzących zawodowa działalność lobbingową

Rejestr wystąpień podmiotów prowadzących zawodowa działalność lobbingową


Nazwa rejestru

Rejestr wystąpień podmiotów prowadzących zawodowa działalność lobbingową

Prowadzony od:

2016

Podstawa prawna prowadzenia rejestru

Art.16 i 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz pkt 6.1) zarządzenia organizacyjnego nr 93/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Cel prowadzenia rejestru

Realizacja obowiązku wynikającego z art. 16 i 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz pkt 6. 4) i 6. 6) zarządzenia organizacyjnego nr 93/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru

Marta Stradomska tel. 32-23-91-205, pokój 143

Rejestr zawiera

Imie i nazwisko/Firma (podmiotu, od którego pochodzi wystapienie lobbingowe),Adres/Siedziba podmiotu, Nr z rejestru podmiotówwykonujacych działalność lobbingową (Rejestr MSWiA), Imię i nazwisko/Firma (podmiotu na którego rzeczwpłynęło wystąpienie lobbingowe), Adres/ Siedziba (podmiotu na którego rzeczwpłynęło wystąpienie lobbingowe), Data wpływu wystąpienia do UM, Przedmiot wystąpienia,Oczekiwany przez podmiot sposób rozstzrygnięcia, forma przyjetego działania lobbingowego, Nr sprawy w UM, Wydział / jednostka do , którego przekazano wystąpienie, Sposób rozwiązania sprawy,Data zakończenia postępowania, Uwagi

Dostępność

jawny

Ograniczenie jawności:

za wyjątkiem danych adresowych

Wydział prowadzący

Biuro Rady Miasta
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2020-08-24 11:15:46
Informację wprowadził do BIPPiotr Sojka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-24 11:15:46
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieTomasz Bartel22-02-2022 11:14:13
2Zmiana statusu dokumentuPiotr Sojka25-08-2020 06:30:47
3Zmiana statusu dokumentuPiotr Sojka24-08-2020 11:40:47
4Utworzenie dokumentuPiotr Sojka24-08-2020 11:15:46