Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Skróty

Skróty

Słownik skrótów

 

art. - artykuł

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej

CIT - (z ang. Corporate Income Tax) to skrót odnoszący się do podatku dochodowego od osób prawnych.

COVID-19 - choroba zakaźna wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2.

cz. - część

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny (formularz)

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz)

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (formularz)

DON-1 - załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dane o nieruchomościach zamieszkałych (formularz)

DON-L - Dane o nieruchomościach leśnych (formularz stanowiący załącznik przy składaniu informacji/deklaracji za okres 01.01.2017 do 30.06.2019)

DON-ND - Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych do deklaracji (formularz stanowiący załącznik przy składaniu deklaracji za okres 01.01.2017 do 30.06.2019)

DON-NI - Dane o nieruchomościach do informacji (formularz stanowiący załącznik przy składaniu informacji za okres 01.01.2017 do 30.06.2019)

DON-R - Dane o nieruchomościach rolnych (formularz stanowiący załącznik przy składaniu informacji/deklaracji za okres 01.01.2017 do 30.06.2019)

DOO-1 – załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dane dotyczące odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych (formularz)

dot. - dotyczy

DOZ-L - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (formularz stanowiący załącznik przy składaniu informacji/deklaracji za okres 01.01.2017 do 30.06.2019)

DOZ-N - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (formularz stanowiący załącznik przy składaniu informacji/deklaracji za okres 01.01.2017 do 30.06.2019)

DOZ-R - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (formularz stanowiący załącznik przy składaniu informacji/deklaracji za okres 01.01.2017 do 30.06.2019)

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny (formularz)

DT - 1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych (formularz)

DT-1A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych -  o posiadanych środkach transportowych (formularz)

DW-1 - Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (formularz stanowiący załącznik przy składaniu informacji/deklaracji za okres 01.01.2017 do 30.06.2019)

DW-1 - załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dane o podmiotach zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (formularz)

Dz. U. – Dziennik Ustaw

Dz. U. L – Dziennik Urzędowy seria L

Dz. Urz. UE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dz. Urz. UE L- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L

ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ha - hektar

IL-1 - Informacja o lasach (formularz)

IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (formularz)

IR-1 - Informacja o gruntach (formularz)

kol. - kolumna

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

KW - Księga Wieczysta

lit. - litera

m – metr

m2 – metr kwadratowy

NIP – numer identyfikacji podatkowej

np. – na przykład

nr – numer

OPD-1 - zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń (formularz)

OPL-1P - zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (formularz)

OPS-1 - zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (formularz)

PESEL - numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności

pkt – punkt

PO –  oznaczenie Wydziału Podatków i Opłat, zgodne z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach

pok. - pokój

poz. – pozycja

PPD-1  - pełnomocnictwo do doręczeń (formularz)

PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne (formularz)

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

r. – rok

REGON – numer identyfikacyjny dla wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

RPe – Referat Postępowania Egzekucyjnego

RRa – Referat Rachunkowości Podatkowej

RWo – Refarat Wymiaru Opłat

RWp – Referat Wymiaru Podatków

S.A. – spółka akcyjna

SKO - Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Sp. Jawna – spółka jawna

Sp. Kom. – spółka komandytowa

Sp. Partnerska – spółka partnerska

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

str. – strona

t.j. (j.t.) – tekst jednolity (jednolity tekst)

UE – Unia Europejska

ul. – ulica

UM – Urząd Miejski

UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (formularz)

ust. – ustęp

VAT - (z ang. Value Added Tax), to podatek od tzw. wartości dodanej, zwany podatkiem od towarów i usług).

w poz.  – w pozycji

WE – Wspólnota Europejska

ww. (w/w)– wyżej wymieniony

z ang. – skrót z angielskiego słowa

z późn. zm. – z późniejszymi zmianami

zał. – załącznik

ZDL-1 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (formularz)

ZDL-2 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (formularz)

ZDN-1 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (formularz)

ZDN-2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (formularz)

ZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (formularz)

ZDR-2 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (formularz)

ze zm. (z zm.) – ze zmianami

ZIL-1 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (formularz)

ZIL-2 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (formularz)

ZIL-3 - załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (formularz)

ZIN-1 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (formularz)

ZIN-2 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (formularz)

ZIN-3 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (formularz)

ZIR-1 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (formularz)

ZIR-2 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (formularz)

ZIR-3 - załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (formularz)

– złoty, złotych

zł, gr – złoty, groszy

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAlicja Knyps
Data wytworzenia informacji2022-12-08 08:22:37
Informację wprowadził do BIPDamian Gasch
Data udostępnienia informacji w BIP2022-12-09 08:49:43
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuDamian Gasch09-12-2022 08:49:43
2Utworzenie dokumentuDamian Gasch08-12-2022 08:22:37