Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Stowarzyszenia zwykłe – wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Stowarzyszenia zwykłe – wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Co powinienem wiedzieć?

Prezydent Miasta Gliwice jako organ nadzorujący – prowadzi ewidencję stowarzyszeń zwykłych, których siedziba mieści się na terenie miasta Gliwice.
Ewidencja ta jest jawna i udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach), pod następującym linkiem: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Każdy zainteresowany może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice, po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Uwaga!
Dokumenty w sprawie ewidencji stowarzyszeń zwykłych składane
do Prezydenta Miasta Gliwice – jako organu nadzorującego – stanowią akta ewidencyjne, które są dostępne wyłącznie dla osób mających interes prawny.
Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych składa się na piśmie utrwalonym w postaci:

 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link: Pismo ogólne

Kto może załatwić sprawę?

Uzyskać zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych może:
•    Każda osoba zainteresowana – osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych winien zostać załatwiony w terminie 7 dni od dnia jego wpływu.
Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.
Uwaga!
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Uwaga!
Zwolnione z tej opłaty są między innymi osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Uwaga!
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek – patrz -> opis usługi
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
- a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata z tytułu wydawanych zaświadczeń:
17 zł pozostałe zaświadczenia
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przygotować wniosek i załączniki. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 2

 • Złożyć przygotowane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich - pokój 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego lub w Biurze Podawczym – parter budynku Urzędu Miejskiego, wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.
 • Przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 • Dostarczyć drogą elektroniczną adres skrzynki ePuap: /UMGliwice/SkrytkaESP

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link: Pismo ogólne
Uwaga! W przypadku składania wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wniosek oraz niezbędne załączniki należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Krok 3
Otrzymać zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice
tel. 32-238-81-67
Pod linkiem: https://gods.gliwice.pl/co-oferujemy/
E-mail: ngo@gods.gliwice.pl

 1. Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich,

pokój 218, II piętro
Telefony: 32-238-54-34 lub 32-239-11-18
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Istnieje możliwość przesłania wymaganych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link: Pismo ogólne

Uwaga!
W przypadku składania wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wniosek oraz niezbędne załączniki należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wypisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczania o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Wojewody Śląskiego. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Kategoria sprawy:

SO - Stowarzyszenia i kluby sportowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.87/U

Data rozpoczęcia publikacji: 03-04-2023

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2023-04-03 13:07:34
Informację wprowadził do BIPKrystyna Kasprzyk
Data udostępnienia informacji w BIP2023-04-03 13:07:34
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka23-04-2024 15:41:34
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka21-12-2023 12:34:23
3Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:43:30
4Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz29-05-2023 08:17:30
5Modyfikacja karty usługKrystyna Kasprzyk04-04-2023 12:45:15
6Zmiana statusu dokumentuKrystyna Kasprzyk03-04-2023 15:04:38
7Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk03-04-2023 15:04:38
8Utworzenie dokumentuKrystyna Kasprzyk03-04-2023 13:07:34