Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Planowanie Przestrzenne / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice zostało przyjęte uchwałą nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach w dniu 17 grudnia 2009 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXXIX/813/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 września 2022 r.

Studium zawiera następujące załączniki:
  •  załącznik nr 1 - część A - uwarunkowania Studium - tekst
  •  załącznik nr 2 - część B - ustalenia Studium - tekst
  •  załącznik nr 3 - część C - synteza/uzasadnienie Studium - tekst
  •  załącznik nr 4 - Rysunek studium Nr 1a - KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA, W TYM KOMUNIKACJI
  •  załącznik nr 5 - Rysunek studium Nr 1b - KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
  •  załącznik nr 6 - Rysunek studium Nr 1c - KIERUNKI OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH i KRAJOBRAZU
  •  załącznik nr 7 - Rysunek studium Nr 1d - KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
  •  załącznik nr 8 - Rysunek studium Nr 1e - KIERUNKI ROZWOJU ENERGETYKI I TELEKOMUNIKACJI
  •  załącznik nr 9 - Rysunek studium Nr 1f - OBSZARY WYMAGAJĄCE SPORZĄDZENIA PLANÓW MIEJSCOWYCH
  •  załącznik nr 10 - wykaz uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice przyjętego uchwałą nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach w dniu 17 grudnia 2009 r.

Obecnie trwają prace nad przyjęciem Studium dla obszaru całego miasta (uchwała Rady Miasta Gliwice nr XXIX/604/2021 z dnia 9 września 2021 r.) oraz zmianą fragmentów Studium w obszarach:
  • Łabędy Zachód (uchwała Rady Miasta Gliwice nr XXVI/495/2021 z dnia 25 marca 2021 r.).
  • Czechowice Rekreacyjna (uchwała Rady Miasta Gliwice nr XXXVII/773/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.).

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIwona Pylypenko-Wilk
Data wytworzenia informacji2020-07-17 11:47:43
Informację wprowadził do BIPTomasz Cieślicki
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-17 11:49:22
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuTomasz Cieślicki20-07-2020 12:00:47
2Zmiany w dokumencieTomasz Cieślicki17-07-2020 12:05:30
3Zmiana statusu dokumentuTomasz Cieślicki17-07-2020 11:49:22
4Utworzenie dokumentuTomasz Cieślicki17-07-2020 11:47:43