Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Szkoły Podstawowe publiczne

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach

ul. Kozielska 39
44-100 Gliwice     
telefon 32 237-99-50
e-mail: sekretariat@zsp5.gliwice.eu
www.zsp5gliwice.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach

ul. Lewkonii 2
44-152 Gliwice  
telefon 32 237-86-23
e-mail: sekretariat@sp2.gliwice.eu
www.gliwicesp2.edupage.org

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arka Bożka w Gliwicach

ul. Ignacego Daszyńskiego 424
44-151 Gliwice     
telefon 32 234-82-21
e-mail: sekretariat@sp3.gliwice.eu
www.sp3gliwice.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach

ul. Orląt Śląskich 25
44-100 Gliwice   
telefon 32 270-55-57
e-mail: sekretariat@zso4.gliwice.eu
www.zso4.gliwice.pl

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach

ul. Żwirki i Wigury 85
44-100 Gliwice     
telefon 32 232-20-56
e-mail: sekretariat@zsp3.gliwice.eu
www.zsp3.gliwice.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 w Gliwicach

ul. Jasnogórska 15-17
44-100 Gliwice     
telefon 32 231-25-61
e-mail: sekretariat@zspo1.gliwice.eu

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Gliwicach

ul. Tarnogórska 59
44-100 Gliwice     
telefon 32 231-07-14
e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu
www.zsp11gliwice.pl

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach

ul. Spacerowa 6
44-141 Gliwice   
telefon 32 232-93-24
e-mail: sekretariat@sp8.gliwice.eu
www.sp8gliwice.pl

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach

ul. Jana III Sobieskiego 14
44-100 Gliwice     
telefon 32 239-13-62
e-mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
www.gliwicesp9.edupage.org

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Juliusza Słowackiego w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach

ul. Juliusza Ligonia 36
44-100 Gliwice     
telefon 32 231-88-61
e-mail: sekretariat@zsp7.gliwice.eu

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach

ul. Pocztowa 31
44-100 Gliwice     
telefon 32 232-18-74
e-mail: sekretariat@sp11.gliwice.eu

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gliwicach

ul. Mikołaja Kopernika 63
44-117 Gliwice     
telefon 32 238-19-98
e-mail: sekretariat@zsp2.gliwice.eu
www.zsp2.gliwice.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach

ul. Józefa Elsnera 25
44-105 Gliwice     
telefon 32 270-03-50
e-mail: sekretariat@sp13.gliwice.eu
www.sp13gliwice.avx.pl

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

ul. Jedności 35
44-119 Gliwice     
telefon 32 237-02-97
e-mail: sekretariat@zso14.gliwice.eu

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach

ul. Lipowa 29
44-100 Gliwice     
telefon 32 231-17-45
e-mail: sekretariat@zsp12.gliwice.eu
www.zsp12.gliwice.pl

Szkoła Podstawowa nr 16 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

ul. Jana Kilińskiego 1
44-100 Gliwice     
telefon 32 230-46-88
e-mail: sekretariat@zsp1.gliwice.eu
www.gliwice-sp16.neostrada.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 17 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 w Gliwicach

ul. Płocka 16
44-164 Gliwice     
telefon 32 270-15-17
e-mail: sekretariat@zsp17.gliwice.eu
www.zso12.gliwice.pl

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach

ul. Stefana Okrzei 16
44-100 Gliwice     
telefon 32 231-02-42
e-mail: sekretariat@zsp8.gliwice.eu
www.zsp8.edu.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 19 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach

ul. Syriusza 30
44-117 Gliwice     
telefon 32 234-41-13
e-mail: sekretariat@zso8.gliwice.eu
www.zso8.gliwice.pl

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach

ul. Jana Śliwki 8
44-102 Gliwice     
telefon 32 270-57-07
e-mail: sekretariat@zsp10.gliwice.eu
www.zsp10gliwice.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach

ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A
44-103 Gliwice     
telefon 32 237-09-28
e-mail: sekretariat@sp21.gliwice.eu
www.sp21.gliwice.pl

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 w Gliwicach w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach

ul. Dolnej Wsi 74
44-100 Gliwice     
telefon 32 231-32-22
e-mail: sekretariat@zssp.gliwice.eu
www.zszs-gliwice.pl

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Tadeusza Różewicza w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Gliwicach

ul. Sikornik 1
44-100 Gliwice     
telefon 32 239-13-63
e-mail: sekretariat@zsp16.gliwice.eu

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 im. Józefy Joteyko w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach

ul. Aleksandra Gierymskiego 7
44-100 Gliwice     
telefon 32 231-42-01
e-mail: sekretariat@zsos7.gliwice.eu
www.zso7-gliwice.pl

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gliwicach w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gliwicach

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 134
44-103 Gliwice     
telefon 32 234-24-23
e-mail: sekretariat@mos.gliwice.eu
www.mosgliwice.pl

Szkoła Podstawowa nr 27 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Gliwicach

ul. Rubinowa 16a
44-121 Gliwice     
telefon 32 270-88-04
e-mail: sekretariat@zsp13.gliwice.eu
www.sp27.gliwice.pl

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach

ul. ks. Marcina Strzody 4
44-100 Gliwice     
telefon 32 231-43-69
e-mail: sekretariat@zsp14.gliwice.eu

Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach

ul. Staromiejska 24
44-109 Gliwice     
telefon 32 234-25-46
e-mail: sekretariat@sp29.gliwice.eu

Szkoła Podstawowa nr 30 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach

ul. Sikornik 34
44-100 Gliwice
telefon 32 232-25-01
e-mail: sekretariat@zso5.gliwice.eu

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Wojska Polskiego w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Gliwicach

ul. Wrzosowa 14
44-109 Gliwice     
telefon 32 234-25-37
e-mail: sekretariat@zsp9.gliwice.eu
www.zsp9.gliwice.pl

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Johna Baildona w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Gliwicach

ul. Robotnicza 6
44-100 Gliwice     
telefon 32 231-25-63
e-mail: sekretariat@zsp6.gliwice.eu
www.sp36gliwice.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 38 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach

ul. Partyzantów 25
44-113 Gliwice     
telefon 32 234-50-95
e-mail: sekretariat@zso2.gliwice.eu

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach

ul. Obrońców Pokoju 4
44-105 Gliwice     
telefon 32 279-33-92
e-mail: sekretariat@zsp4.gliwice.eu
www.zsp4gliwice.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Gliwicach

ul. Kormoranów 23
44-100 Gliwice     
telefon 32 232-23-41
e-mail: sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych nr 50 w Gliwicach w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

ul. Stefana Okrzei 20
44-100 Gliwice     
telefon: 32 231-53-09
e-mail: sekretariat@gce.gliwice.eu
www.gce.gliwice.pl

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Kucharz
Data wytworzenia informacji2020-07-16 07:03:49
Informację wprowadził do BIPAlina Roj
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-16 07:03:49
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1zmiana adresu e-mailAlina Roj26-06-2023 14:02:21
2Utworzenie dokumentuAlina Roj16-07-2020 07:03:49