Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Ekologia i Środowisko / Uchwała antysmogowa - terminy i obowiązki.

Uchwała antysmogowa - terminy i obowiązki.

Od 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązują przepisy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych (kotłów, pieców i kominków). Uchwała tzw. antysmogowa zakazuje spalania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego  wykorzystaniem, mułów węglowych i flotokoncentratów oraz ich mieszanek, biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20 procent. Ponadto, uchwała zobowiązuje mieszkańców, w przypadku montażu urządzeń na paliwo stałe w nowych budynkach, do instalacji jedynie kotłów spełniających klasę 5 według normy PN-EN 303-5:2012 a w przypadku kominków tylko te, które spełniają wymogi tzw. ekoprojektu (tj. minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń z punktu 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe).

Uchwała antysmogowa wprowadza następujące daty graniczne, przed którymi należy dokonać wymiany/likwidacji starych kotłów węglowych, w zależności od wieku urządzenia w momencie wejścia w życie uchwały - co jest równoznaczne z odpowiadającymi im datami produkcji kotłów:

  • 01.01.2022 r. - dla kotłów wyprodukowanych przed 2007 rokiem
  • 01.01.2024 r. - dla kotłów wyprodukowanych pomiędzy 2007 i 2012 rokiem,
  • 01.01.2026 r. - dla kotłów wyprodukowanych po 2012 i włączonych do eksploatacji przed 1 września 2017 roku,

W przypadku kotłów spełniających wymagania klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012 - kotły należy usunąć i zastąpić instalacją proekologiczną w terminie do 31.12.2027 r.

Kotły nie spełniające wymogów uchwały antysmogowej nie mogą być odsprzedawane czy też ponownie włączane do eksploatacji i powinny być zezłomowane (w oparciu o zapisy tzw. uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego w powiązaniu z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe z dnia 1 sierpnia 2017 r. z późniejszymi zmianami).

Zapisy uchwały dotyczące kominków i pieców, których eksploatację rozpoczęto przed 2017 r. mówią, że od 1 stycznia 2023 r. muszą być usunięte lub wymienione na spełniające ww. wymogi dotyczące ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, co będzie weryfikowane w oparciu o instrukcję dla instalatorów/użytkowników. Dodatkowe regulacje dotyczące tego rodzaju urządzeń precyzuje  par. 6 ust. 2 pkt 2 ww. uchwały antysmogowej.

 

Link do uchwały antysmogowej nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Setnik
Data wytworzenia informacji2020-09-08 07:30:01
Informację wprowadził do BIPBernadeta Bączkiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-08 07:30:01
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuBernadeta Bączkiewicz08-09-2020 07:30:01