Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z ewidencji

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z ewidencji

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Co powinienem wiedzieć?

Definicja słowa Klub – uczniowski klub sportowy lub klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencję dla uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, mających siedzibę na terenie Gliwic, prowadzi Prezydent Miasta Gliwice.

Wykaz klubów udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach), pod następującym adresem: Wykaz z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Dane z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, udostępniane są w formie zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Uwaga!
Dokumenty w sprawie ewidencji klubów składane do Prezydenta Miasta Gliwice – jako organu nadzorującego – stanowią akta ewidencyjne, które są dostępne wyłącznie dla osób mających interes prawny.

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji klubów składa się na piśmie utrwalonym w postaci:

 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link: Pismo ogólne
 

Kto może załatwić sprawę?

Uzyskać zaświadczenie z ewidencji klubów może:

 • Każda osoba zainteresowana – osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną,
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji klubów winien zostać załatwiony w terminie 7 dni od dnia jego wpływu.
Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Uwaga!
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Uwaga!
Zwolnione z tej opłaty są między innymi osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, zaświadczenie lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Uwaga!
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek – patrz -> opis usługi

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata z tytułu wydawanych zaświadczenia:
17 zł pozostałe zaświadczenia

Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przygotować wniosek i załączniki. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?"

Krok 2

 • Złożyć przygotowane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich - pokój 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego lub w Biurze Podawczym – parter budynku Urzędu Miejskiego, wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.
 • Przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
 • Dostarczyć drogą elektroniczną adres skrzynki ePuap: /UMGliwice/SkrytkaESP

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link: Pismo ogólne

Uwaga! W przypadku składania wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wniosek oraz niezbędne załączniki należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Krok 3
Otrzymać zaświadczenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
 

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
  ul. Zwycięstwa 1
  44-100 Gliwice
  tel. 32-238-81-67
  Pod linkiem: https://gods.gliwice.pl/co-oferujemy/
  E-mail: ngo@gods.gliwice.pl
 2. Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich,
  pokój 218, II piętro
  Telefony: 32-238-54-34 lub 32-239-11-18
  E-mail: so@um.gliwice.pl
   

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Istnieje możliwość przesłania wymaganych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:  Pismo ogólne

Uwaga!
W przypadku składania wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wniosek oraz niezbędne załączniki należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048).
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r.,  Nr 243, poz. 1449).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczania o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Wojewody Śląskiego.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
 

Kategoria sprawy:

SO - Stowarzyszenia i kluby sportowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.89/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2023-07-04 12:39:03
Informację wprowadził do BIPAnna Imbiorska
Data udostępnienia informacji w BIP2023-07-04 12:39:03
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka23-04-2024 15:31:37
2Zmiana opisu dokumentuAlicja Białorucka20-12-2023 10:47:58
3Aktualizacja kartyAlicja Białorucka20-12-2023 10:47:58
4Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:17:13
5Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska04-07-2023 15:29:55
6Wprowadzenie nowej karty usługiAnna Imbiorska04-07-2023 15:28:32
7Wprowadzenie nowego formularzaAnna Imbiorska04-07-2023 15:26:46
8Zmiana opisu dokumentuAnna Imbiorska04-07-2023 12:40:34
9Utworzenie dokumentuAnna Imbiorska04-07-2023 12:39:03