Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wniosek - leczenie odwykowe od alkoholu

Wniosek - leczenie odwykowe od alkoholu

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu – wniosek

Co powinienem wiedzieć?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek dotyczący osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują: rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

GKRPA prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób przebywających na terenie miasta Gliwice.

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek może złożyć: członek rodziny, krewny, sąsiad, lub instytucja (zakład pracy, środek Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska, kuratorzy sądowi).

Do złożenia wypełnionego wniosku o leczenie odwykowe nie ma obowiązku upoważniania innych osób.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi 3 miesiące. Termin ten może ulec zmianie.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek strony o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
  - W przypadku gdy nie ma możliwości pobrania wniosku można napisać i złożyć zwykłe podanie:
  Wnioskodawca:
 • imię i nazwisko
 • adres do korespondencji
 • numer telefonu

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia i PESEL
 • adres zamieszkania
 • uzasadnienie
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić i złożyć wniosek osobiście w pok. 208, II piętro w Urzędzie Miejskim lub przesłać wypełniony wniosek pocztą na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Zwycięstwa 21, pok. 208, II piętro, 44-100 Gliwice.

Krok 2
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek. W ramach Komisji działa Zespół ds. lecznictwa odwykowego – zajmuje się problemem nadużywania alkoholu realizując następujące zadania:

 • rozpatruje zasadność wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego na osoby nadużywające alkoholu po zebraniu informacji dodatkowych w rozmowie z wnioskodawcą,
 • przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,
 • w przypadku stwierdzenia, podczas rozeznania sytuacji rodzinnej osoby zgłoszonej do komisji, stosowania przemocy wobec bliskich, komisja niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do  zatrzymania przemocy.
 • w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania przeprowadzane przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • po uzyskaniu opinii biegłych sądowych GKRPA zamyka sprawę w przypadku gdy nie ma podstaw do leczenia odwykowego lub kieruje sprawę do sądu zgodnie z zaleceniem biegłych.
 • kieruje wnioski do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego osób nie zgłaszających się na rozmowy do GKRPA.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacji udziela: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), ul. Zwycięstwa 21 II piętro, pokój 208, tel. 32-239-12-95, e-mail: glowacka_a@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Można załatwić sprawę przesyłając wniosek pocztą.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

ZD - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydział:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Numer karty

ZD.3/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Głowacka
Data wytworzenia informacji2020-07-29 13:20:27
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 13:20:27
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 13:20:27