Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice

Dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wniosek o dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice

Co powinienem wiedzieć?

O zmianę wpisu ubiega się przedsiębiorca, który posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Gliwice.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

7 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej w przypadku rozszerzenia zakresu działalności, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.
 3. Do wglądu: dowód osobisty strony.
 4. Wzór pełnomocnictwa
  - W przypadku, gdy wniosek podpisany przez stronę składa pełnomocnik należy przedstawić:
 • oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa;

 • do wglądu: dowód osobisty pełnomocnika.

  Do udzielonych pełnomocnictw należy uiścić opłatę skarbową określoną w punkcie "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?".

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 • W przypadku rozszerzenia zakresu działalności opłata skarbowa za dokonanie zmiany wpisu - 25 zł
 • W pozostałych przypadkach zmiany wpisu opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy przygotować wymagane dokumenty;

Krok 2
Wypełnić wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

Krok 3
Uiścić niezbędne opłaty w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi;

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym (parter) Urzędu Miejskiego w Gliwicach;

Krok 5
W przypadku odbioru zaświadczenia o dokonanej zmianie  wpisu do rejestru przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę,

Krok 6
Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę poprzez pocztę tradycyjną lub osobiście w siedzibie Urzędu – o formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój: 376 (III piętro) Wydział Usług Komunalnych,
Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21
Telefon: 32 238-54-22, 32 239-13-25
Faks: 32 238-55-80
e-mail: uk@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.,
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 3. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.,
 4. Ustawa o opłacie skarbowej.
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia o zmianie wpisu do rejestru następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Kategoria sprawy:

UK - Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wydział:

Wydział Usług Komunalnych

Numer karty

UK.4/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariola Pendziałek
Data wytworzenia informacji2020-07-29 08:16:44
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 08:16:44
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 09:17:12
2Zmiana tytułu dokumentuAlicja Banach15-09-2020 12:41:03
3Zmiana tytułu dokumentuAlicja Banach15-09-2020 12:40:41
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 08:16:44