Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wydanie dokumentów z teczki kierowcy

Wydanie dokumentów z teczki kierowcy

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Wydanie oryginału lub kserokopii dokumentów z teczki kierowcy w zakresie prawa jazdy/świadectwa kwalifikacji

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Co powinienem wiedzieć?

W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie postępowania przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.

Strona postępowania może żądać uwierzytelniania sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Kto może załatwić sprawę?

Wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona.

Pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę można pobrać:

 • w formie elektronicznej -> wzór pełnomocnictwa do pobrania niżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".
 • osobiście w formie papierowej -> w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego).
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 7 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Prośba o wydanie oryginału lub kserokopii dokumentów z teczki kierowcy w zakresie prawa jazdy / świadectwa kwalifikacji
 2. Pełnomocnictwo KM
  - w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie kserokopii za zgodność z  oryginałem (o ile jest wymagana) od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

 • W przypadku, gdy płatnikiem jest inna osoba niż wnioskodawca w tytule przelewu należy wskazać imię , nazwisko, PESEL osoby, której wpłata dotyczy tj. danych które pozwolą organowi na zidentyfikowanie osoby, dla której ma zostać wydany dokument prawa jazdy.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy stanowi integralną część wniosku i należy go fizycznie załączyć do wniosku lub przekazać drogą elektroniczną na adres: km@um.gliwice.pl.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonać można:

 • w Opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


  Urząd Miejski w Gliwicach
  Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wydanie oryginału lub kserokopii dokumentów z teczki kierowcy w zakresie prawa jazdy/świadectwa kwalifikacji:
5 zł Opłata skarbowa za poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem (o ile jest wymagana) od każdej pełnej lub zaczętej stronicy
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić druk prośby o wydanie oryginału lub kserokopii dokumentu z teczki kierowcy:

 • druk do pobrania w formie elektronicznej w dziale wyżej "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".
 • w formie papierowej do pobrania w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego) oraz w Wydziale Komunikacji pokoje 310/314/315 (III piętro Urzędu Miejskiego).

Krok 2
Złożyć dokumenty:
pokoje 310/314/315 Wydział Komunikacji / Referat Praw Jazdy III piętro Urzędu Miejskiego

Krok 3
Odbiór dokumentu:
Dokumenty wydaje uprawnionej osobie (pełnomocnikowi wg. pkt. "Kto może załatwić sprawę?") - bezpośrednio Referat Praw Jazdy pokoje 310/314/315 III piętro Urzędu Miejskiego.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Referat Praw Jazdy - pokoje 310/314/315
III piętro Urzędu Miejskiego
Tel. 32-239-11-96 / 32-238-54-70 / 32-239-11-81/ 32-238-56-52
E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Prośbę można przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miejskiego (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz.2142 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
   

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Kategoria sprawy:

KM - Prawa jazdy

Numer karty

KM.17/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Macuga
Data wytworzenia informacji2020-08-10 10:41:37
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-10 10:41:37
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatoraAlicja Białorucka04-10-2023 08:54:19
2Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy? - modyfikacja publikatorówKrystyna Kasprzyk18-04-2023 14:59:02
3aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 11:22:39
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach10-08-2020 10:41:37