Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Co powinienem wiedzieć?

 • Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty (w przypadku miasta na prawie powiatu - prezydenta miasta).
 • Zezwolenie wygasa w razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.
   

Kto może załatwić sprawę?

 • Posiadacz charta rasowego lub mieszańca charta.
 • Wnioskodawca może pisemnie upoważnić do załatwienia sprawy osobę prawną lub fizyczną. W imieniu posiadacza zwierząt nie mającego zdolności do czynności prawnych (np. niepełnoletnie dziecko) wniosek składa przedstawiciel ustawowy.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do miesiąca, w przypadkach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy - od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek w sprawie pozwolenia na utrzymanie charta
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (otrzymany w opłatomacie banku lub wydrukowany z Internetu).
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 82,00 zł
(opłaty skarbowej należy dokonać przed złożeniem wniosku).

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach mieszczących się w siedzibie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata akarbowa za wydanie decyzji:
82 zł Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Zapoznać się z przepisami porządkowymi dot. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe.

Krok 2
Dokonać opłaty skarbowej.

Krok 3
Wypełniony wniosek należy złożyć w  Biurze Podawczym - Biura Obsługi Interesantów (parter) lub w sekretariacie Wydziału Środowiska (III piętro).

Krok 4
Odbiór dokumentu może nastąpić u osoby prowadzącej sprawę lub poprzez wysyłkę decyzji.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów 32-239-11-80
Pokój 330 - III piętro
Tel. 32-238-56-79   
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

- Dokumenty okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

- W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Kategoria sprawy:

SR – Charty

Wydział:

Wydział Środowiska

Numer karty

ŚR.11/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Setnik
Data wytworzenia informacji2020-07-28 09:17:25
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 09:17:25
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka14-08-2023 09:15:20
2Aktualizacja kart usług zmiana numeru podstawy prawnej (Dz.U.)Krystyna Kasprzyk07-07-2023 08:21:00
3aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:17:51
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 09:17:25