Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Redakcja i serwis BIP / Wykaz osób redagujących poszczególne strony BIP-u

Wykaz osób redagujących poszczególne strony BIP-u

Strona BIP

Administartor

Nr telefonu

Email

Architektura i Budownictwo Anna Górka-Piechocka 32 239-12-38 ab@um.gliwice.pl

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Małgorzata Turejko

32-239-11-49

iod@um.gliwice.pl

Budżet

Marzena Pawluszuk

32-239-13-41

fs@um.gliwice.pl

Deklaracja dostępności

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

Dostęp do informacji nieogłoszonych

Małgorzata Turejko

32-239-11-67

bpm@um.gliwice.pl

Działalność gospodarcza

Anna Imbiorska

32-231-30-41, 32-231-30-42

boi@um.gliwice.pl

Edukacja

Alina Roj, Adriana Zator, Anna Wiera

32-338-64-70, 32-338-64-71, 32-338-64-80

ed@um.gliwice.pl

Ekologia i Środowisko

Bernadeta Bączkiewicz

32-238-54-45

sr@um.glwiice.pl

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Dominika Stroka, Małgorzata Palenga

32 238-54-34

so@um.gliwice.pl

Geodezja i kartografia

Krzysztof Kowalski, Anetta Guzdek, Anna Syguła, Grzegorz Karkowski

32-239-13-39, 32-238-54-51, 32-238-55-31, 32-239-12-47

ge@um.gliwice.pl

Gliwicki Budżet Obywatelski

Adam Dersiewicz 32 238 24 55

gods@gods.gliwice.eu

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Ewa Baron 32 238 24 55 gods@gods.gliwice.eu

Informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

Inne przetargi

Małgorzata Kazek-Baranowska

32-238-55-44

kom@um.gliwice.pl

Instrukcja obsługi BIP

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

Jednostki organizacyjne Miasta

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

Język migowy

Anna Imbiorska

32-231-30-41, 32-231-30-42

boi@um.gliwice.pl

Kierownictwo Miasta – poprzednie kadencje

Sylwia Gacek

32-238-56-94

bpm@um.gliwice.pl

Komunikacja

Agnieszka Tunkiewicz

32 238-55-60 km@um.gliwice.pl

Komunikaty, powiadomienia i inne obwieszczenia urzędowe

Małgorzata Kazek-Baranowska

32-238-55-44

kom@um.gliwice.pl

Konsultacje społeczne - trwające

Małgorzata Kazek-Baranowska

32-238-55-44

kom@um.gliwice.pl

Konsultacje społeczne - zakończone

Małgorzata Kazek-Baranowska

32-238-55-44

kom@um.gliwice.pl

Kontrole zewnętrzne

Krzysztof Dzik

32-238-56-95

bpm@um.gliwice.pl

Kultura i Sport

Joanna Zagórska (kultura) , Paweł Trzciński (sport)

32-239-11-50, 32-239-12-84, 32-238-54-62

ksp@um.gliwice.pl

Lobbing

Marta Stradomska

32-239-12-05

br@um.gliwice.pl

Majątek Miasta

Marzena Pawluszuk

32-239-13-41

fs@um.gliwice.pl

Miejski monitoring wizyjny

Małgorzata Turejko

32-239-11-49

iod@um.gliwice.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów

Anna Nidzińska, Joanna Przybyła

32-231-30-41, 32-231-30-42

boi@um.gliwice.pl

Młodzieżowa Rada Miasta

Biuro Rady Miasta

-

br@um.gliwice.pl

Monitoring wizyjny budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

Numery kont bankowych

Anna Cieśla

32-239-11-77

ks@um.gliwice.pl

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

Marta Stradomska

32-239-12-05

br@um.gliwice.pl

Ogłoszenia o naborach do UM

Monika Cwynar-Wyczarska, Anna Mysza

32-238-56-50

kd@um.gliwice.pl

Ogłoszenia o naborach na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych

Wydział Edukacji (jednostki oświatowe), Monika Cwynar-Wyczarska, Anna Mysza (pozostałe jednostki)

(ED) 32-338-64-62
(KD) 32-238-56-50

ed@um.gliwice.pl, kd@um.glwiice.pl

Organizacje pozarządowe

Beata Leśniak

32 239 12 09

ksp@um.gliwice.pl

Organizacje pozarządowe - ogłoszenia

Cezary Topolski (promocja) , Joanna Zagórska (kultura) , Paweł Trzciński (sport)

32/239-12-30 (promocja)
32-239-11-50, 32-239-12-84, 32-238-54-62

ksp@um.gliwice.pl, kom@um.gliwice.pl

Beata Jeżyk, Natalia Sałańska, Katarzyna Grabińska

32 239 12 95, 32 239 13 36, 32 239 11 01

zd@um.gliwice.pl

Adriana Zator, Anna Wiera

32-338-64-71, 32-338-64-80

ed@um.gliwice.pl

Oświadczenia majątkowe

Alina Roj (jednostki oświatowe), Zdzisława Romanowska-Dudzińska (pozostałe oświadczenia), Anna Ciekańska (radni Rady Miasta Gliwice)

(ED) 32/3386470
(KD) 32/2385489
(BR) 32/2385427

ed@um.gliwice.pl, kd@um.glwiice.pl

Petycje

Sylwia Gacek

32-238-56-94

bpm@um.gliwice.pl

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Gliwicach i miejskich jednostkach organizacyjnych na lata 2020-2024

Anna Matysek-Szymańska, Krystyna Kasprzyk

32-238-54-01, 32-239-12-62

matysek-szymanska_a@um.gliwice.pl, kasprzyk_k@um.gliwice.pl

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Jolanta Górecka-Wróbel

32-238-54-68

za@um.gliwice.pl

Planowanie Przestrzenne

Małgorzata Knebloch, Tomasz Sadownik

32-338-65-10, 32-338-65-04

pp@um.gliwice.pl

Podatki i opłaty

Damian Gasch

32-238-56-40

po@um.gliwice.pl

Postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczące realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Anna Górka-Piechocka

32-239-12-28

ab@um.gliwice.pl

Praktyki w Urzędzie

Elżbieta Foszcz

32-239-11-52

kd@um.gliwice.pl

Prezydent i pozostali członkowie Kierownictwa Miasta

Sylwia Gacek

32-238-56-94

bpm@um.gliwice.pl

Projekty uchwał Rady Miasta

Marta Stradomska

32-239-12-05

br@um.gliwice.pl

Rada Miasta: Wybory ławników

Natalia Czernik

32-238-54-29

br@um.gliwice.pl

Rada Miasta: Skład Rady Miasta - kadencja bieżąca

Katarzyna Golonka

32-239-11-37

br@um.gliwice.pl

Rada Miasta: Skład Rady Miasta - ubiegłe kadencje

Natalia Czernik

32-238-54-29

br@um.gliwice.pl

Rada Miasta: Nagrania z sesji RM

Marta Stradomska

32-239-12-05

br@um.gliwice.pl

Rada Miasta: Protokoły sesji RM

Marta Stradomska

32-239-12-05

br@um.gliwice.pl

Rada Miasta: Protokoły komisji RM

Anna Ciekańska, Marta Stradomska, Natalia Czernik, Katarzyna Golonka, Anna Wojtowicz

32-238-54-27

br@um.gliwice.pl

Rady Dzielnic

Anna Wojtowicz, Ewa Anioł

32-238-54-23

br@um.gliwice.pl

Redakcja i serwis BIP

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Dorota Poczęta-Budzioch

32-23-85-404

or@um.gliwice.pl

Rejestr dokonanych zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 oraz w art. 34a, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a i instalowania, o którym mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Anna Górka-Piechocka

32 239 12 28

ab@um.gliwice.pl

Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Dorota Poczęta-Budzioch

32-23-85-404

or@um.gliwice.pl

Spis rejestrów publicznych

Małgorzata Turejko

32-239-11-49

iod@um.gliwice.pl

Spis telefonów Urzędu Miejskiego

Dorota Poczęta-Budzioch

32-23-85-404

or@um.gliwice.pl

Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Gliwice

Krzysztof Roczniak

32-270-55-73

na@um.gliwice.pl

Sprawozdania i zobowiązania / Sprawozdania finansowe i bilans skonsolidowany

Anna Cieśla

32-239-11-77

ks@um.gliwice.pl

Sprawozdania i zobowiązania / Zobowiązania wymagalne

Marzena Pawluszuk

32-239-13-41

fs@um.gliwice.pl

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Małgorzata Kazek-Baranowska

32-238-55-44

kom@um.gliwice.pl

Stan realizacji przyjmowanych spraw

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

Statut Miasta Gliwice

Katarzyna Golonka

32-238-54-27

br@um.gliwice.pl

Stowarzyszenia i fundacje

Małgorzata Kazek-Baranowska

32-238-55-44

kom@um.gliwice.pl

Strategie, raporty i plany

Joanna Jasińska

32-338-65-60

brm@um.gliwice.pl

Strona główna

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Marta Stradomska

32-239-12-05

br@um.gliwice.pl

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Marta Stradomska

32-239-12-05

br@um.gliwice.pl

Pomoc publiczna i ulgi

Sławomir Lemański

32-239-11-07

po@um.gliwice.pl

Urząd Miejski

Dorota Poczęta-Budzioch, Andrzej Jerzyk (Biuro Rzeczy Znalezionych)

32-23-85-404, 32-23-91-213

or@um.gliwice.pl

Usługi Komunalne

Marta Świstun, Anna Tompalska, Krzysztof Szafrański

238-54-54, 238-54-22, 238-56-39

uk@um.gliwice.pl

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Joanna Eichhof

32 239-13-20, 32 238-54 91

fs@um.gliwice.pl

Wirtualne Biuro Obsługi

Anna Imbiorska

32-231-30-41, 32-231-30-42

boi@um.gliwice.pl

Wybory - Informacje

Dominika Stroka, Małgorzata Palenga, Paweł Wesołowski

32 238-54-34, 32 239-13-44

so@um.gliwice.pl

Wydziały Urzędu Miejskiego i ich zadania

Dorota Poczęta-Budzioch

32-23-85-404

or@um.gliwice.pl

Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

Małgorzata Kazek-Baranowska

32-238-55-44

kom@um.gliwice.pl

Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

Jolanta Górecka-Wróbel

32-238-54-68

za@um.gliwice.pl

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Aneta Wieczorek-Kruk

32-239-11-40

bpm@um.gliwice.pl

Zasady ponownego wykorzystania informacji

Małgorzata Turejko

32-239-11-67

bpm@um.gliwice.pl

Zdrowie i Sprawy Społeczne

Beata Jeżyk, Natalia Sałańska, Katarzyna Grabińska, Agnieszka Franczak (moduł Pomoc dla niepełnosprawnych)

32-239-12-95, 32-239-13-36, 32-239-11-01, 32-239-12-93

zd@um.gliwice.pl

Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych

Jolanta Górecka-Wróbel

32-238-54-68

za@um.gliwice.pl

Zgromadzenia

Dominika Stroka, Małgorzata Palenga

32 238-54-34

so@um.gliwice.pl

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2021-01-21 09:18:35
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2021-01-21 09:18:35
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1usunięcie jednej ze stronTomasz Bartel16-01-2024 14:30:40
2Aktualizacja osóbTomasz Bartel19-12-2023 13:09:38
3Aktualizacja danych kontaktowychTomasz Bartel18-12-2023 08:18:31
4Aktualizacja nazwiskTomasz Bartel15-12-2023 13:00:36
5Zmiana osoby prowadzącej stronęTomasz Bartel15-12-2023 11:03:46
6Aktualizacja osób prowadzących rejestrTomasz Bartel12-12-2023 12:33:50
7Aktualizacja osóbTomasz Bartel05-12-2023 15:15:53
8Aktualizacja danych w zakresie strony Podaki i OpłatyTomasz Bartel04-12-2023 13:49:09
9Aktualizacja stronyTomasz Bartel21-11-2023 12:32:31
10Usunięcie wydziału stron Gospodarowanie WodamiTomasz Bartel18-01-2023 09:27:24
11Aktualizacja informacjiTomasz Bartel08-12-2022 16:06:07
12Zmiana tytułu dokumentuTomasz Bartel10-01-2022 10:37:16
13Zmiana adresów e-mailTomasz Bartel31-12-2021 11:35:41
14Zmiana treści dokumentuTomasz Bartel28-12-2021 09:00:00
15Aktualizacja wykazuTomasz Bartel19-11-2021 08:13:59
16Zmiany w dokumencieTomasz Bartel16-08-2021 15:08:58
17Zmiana statusu dokumentuTomasz Bartel21-07-2021 15:38:10
18Utworzenie dokumentuTomasz Bartel21-01-2021 09:18:35