Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Redakcja i serwis BIP / Wykaz osób redagujących poszczególne strony BIP-u

Wykaz osób redagujących poszczególne strony BIP-u

Strona BIP

Administartor

Nr telefonu

Email

Architektura i Budownictwo Anna Górka-Piechocka 32 239-12-38 ab@um.gliwice.pl

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Małgorzata Turejko

32-239-11-49

iod@um.gliwice.pl

Budżet

Marzena Pawluszuk

32-239-13-41

fs@um.gliwice.pl

Deklaracja dostępności

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

Dostęp do informacji nieogłoszonych

Małgorzata Turejko

32-239-11-67

bpm@um.gliwice.pl

Działalność gospodarcza

Alicja Banach, Anna Imbiorska

32-231-30-41, 32-231-30-42

boi@um.gliwice.pl

Edukacja

Alina Roj, Adriana Zator, Anna Wiera

32-338-64-73, 32-338-64-71, 32-338-64-80

ed@um.gliwice.pl

Ekologia i Środowisko

Bernadeta Bączkiewicz

32-238-54-45

sr@um.glwiice.pl

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Damian Cichorz, Paweł Wesołowski, Mariusz Magierski

32-238-54-18, 32-239-12-25, 32-238-54-18.

so@um.gliwice.pl

Geodezja i kartografia

Krzysztof Kowalski, Anetta Guzdek, Anna Syguła, Grzegorz Karkowski

32-239-13-39, 32-238-54-51, 32-238-55-31, 32-239-12-47

ge@um.gliwice.pl

Gliwicki Budżet Obywatelski

Adam Dersiewicz  

gods@gods.gliwice.eu

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Ewa Baron   gods@gods.gliwice.eu

Informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

Inne przetargi

Małgorzata Kazek-Baranowska

32-238-55-44

kom@um.gliwice.pl

Instrukcja obsługi BIP

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

Jednostki organizacyjne Miasta

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

Język migowy

Anna Imbiorska

32-231-30-41, 32-231-30-42

boi@um.gliwice.pl

Kierownictwo Miasta – poprzednie kadencje

Sylwia Gacek

32-238-56-94

bpm@um.gliwice.pl

Komunikaty, powiadomienia i inne obwieszczenia urzędowe

Małgorzata Kazek-Baranowska

32-238-55-44

kom@um.gliwice.pl

Konsultacje społeczne - trwające

Małgorzata Kazek-Baranowska

32-238-55-44

kom@um.gliwice.pl

Konsultacje społeczne - zakończone

Małgorzata Kazek-Baranowska

32-238-55-44

kom@um.gliwice.pl

Kontrole zewnętrzne

Krzysztof Dzik

32-238-56-95

bpm@um.gliwice.pl

Kultura i Sport

Ewelina Kałużna (promocja) , Joanna Zagórska (kultura) , Paweł Trzciński (sport)

32-239-11-50, 32-239-12-84, 32-238-54-62

ksp@um.gliwice.pl

Lobbing

Marta Stradomska

32-239-12-05

br@um.gliwice.pl

Majątek Miasta

Marzena Pawluszuk

32-239-13-41

fs@um.gliwice.pl

Miejski monitoring wizyjny

Małgorzata Turejko

32-239-11-49

iod@um.gliwice.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów

Alicja Banach, Anna Imbiorska

32-231-30-41, 32-231-30-42

boi@um.gliwice.pl

Młodzieżowa Rada Miasta

Alina Roj, Adriana Zator, Anna Wiera

32-338-64-73, 32-338-64-71, 32-338-64-80

ed@um.gliwice.pl

Monitoring wizyjny budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

Numery kont bankowych

Anna Cieśla

32-239-11-77

ks@um.gliwice.pl

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

Marta Stradomska

32-239-12-05

br@um.gliwice.pl

Ogłoszenia o naborach do UM

Monika Cwynar-Wyczarska, Anna Mysza

32-238-56-50

kd@um.gliwice.pl

Ogłoszenia o naborach na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych

Alina Roj, Adriana Zator, Anna Wiera (jednostki oświatowe), Monika Cwynar-Wyczarska, Anna Mysza (pozostałe jednostki)

(ED) 32-338-64-73, 32-338-64-71, 32-338-64-80
(KD) 32-238-56-50

ed@um.gliwice.pl, kd@um.glwiice.pl

Organizacje pozarządowe

Beata Leśniak

32 239 12 09

kp@um.gliwice.pl

Organizacje pozarządowe - ogłoszenia

Ewelina Kałużna (promocja) , Joanna Zagórska (kultura) , Paweł Trzciński (sport)

32-239-11-50, 32-239-12-84, 32-238-54-62

kp@um.gliwice.pl

Beata Jeżyk, Natalia Karwat, Katarzyna Grabińska

32 239 12 95, 32 239 13 36, 32 239 11 01

zd@um.gliwice.pl

Alina Roj, Adriana Zator, Anna Wiera

32-338-64-73, 32-338-64-71, 32-338-64-80

ed@um.gliwice.pl

Oświadczenia majątkowe

Alina Roj, Adriana Zator, Anna Wiera (jednostki oświatowe), Zdzisława Romanowska-Dudzińska (pozostałe oświadczenia)

(ED) 32-338-64-73, 32-338-64-71, 32-338-64-80
(KD) 32/2385489

ed@um.gliwice.pl, kd@um.glwiice.pl

Petycje

Sylwia Gacek

32-238-56-94

bpm@um.gliwice.pl

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Gliwicach i miejskich jednostkach organizacyjnych na lata 2020-2024

Anna Matysek-Szymańska, Krystyna Kasprzyk

32-238-54-01, 32-239-12-62

matysek-szymanska_a@um.gliwice.pl, kasprzyk_k@um.gliwice.pl

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Jolanta Górecka-Wróbel

32-238-54-68

za@um.gliwice.pl

Planowanie Przestrzenne

Małgorzata Knebloch, Tomasz Sadownik

32-338-65-10, 32-338-65-04

pp@um.gliwice.pl

Podatki i opłaty - interpretacje podatkowe

Sławomir Lemański

32-239-11-07

po@um.gliwice.pl

Podatki i opłaty - stawki podatków i opłat

Sławomir Lemański

32-239-11-07

po@um.gliwice.pl

Postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczące realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Anna Górka-Piechocka

32-239-12-28

ab@um.gliwice.pl

Praktyki w Urzędzie

Elżbieta Foszcz

32-239-11-52

kd@um.gliwice.pl

Prezydent i pozostali członkowie Kierownictwa Miasta

Sylwia Gacek

32-238-56-94

bpm@um.gliwice.pl

Projekty uchwał Rady Miasta

Marta Stradomska

32-239-12-05

br@um.gliwice.pl

Rada Miasta: Wybory ławników

Natalia Czernik

32-238-54-29

br@um.gliwice.pl

Rada Miasta: Skład Rady Miasta - kadencja bieżąca

Katarzyna Golonka

32-239-11-37

br@um.gliwice.pl

Rada Miasta: Skład Rady Miasta - ubiegłe kadencje

Natalia Czernik

32-238-54-29

br@um.gliwice.pl

Rada Miasta: Nagrania z sesji RM

Marta Stradomska

32-239-12-05

br@um.gliwice.pl

Rada Miasta: Protokoły sesji RM

Marta Stradomska

32-239-12-05

br@um.gliwice.pl

Rada Miasta: Protokoły komisji RM

Anna Ciekańska, Marta Stradomska, Natalia Czernik, Katarzyna Golonka, Anna Wojtowicz

32-238-54-27

br@um.gliwice.pl

Rady Dzielnic

Anna Wojtowicz

32-238-54-23

br@um.gliwice.pl

Redakcja i serwis BIP

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Dorota Poczęta-Budzioch

32-23-85-404

or@um.gliwice.pl

Rejestr dokonanych zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 oraz w art. 34a, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a i instalowania, o którym mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Anna Górka-Piechocka

32 239 12 28

ab@um.gliwice.pl

Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Dorota Poczęta-Budzioch

32-23-85-404

or@um.gliwice.pl

Spis rejestrów publicznych

Małgorzata Turejko

32-239-11-49

iod@um.gliwice.pl

Spis telefonów Urzędu Miejskiego

Dorota Poczęta-Budzioch

32-23-85-404

or@um.gliwice.pl

Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Gliwice

Krzysztof Roczniak

32-270-55-73

na@um.gliwice.pl

Sprawozdania i zobowiązania / Sprawozdania finansowe i bilans skonsolidowany

Anna Cieśla

32-239-11-77

ks@um.gliwice.pl

Sprawozdania i zobowiązania / Zobowiązania wymagalne

Marzena Pawluszuk

32-239-13-41

fs@um.gliwice.pl

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Małgorzata Kazek-Baranowska

32-238-55-44

bpm@um.gliwice.pl

Stan realizacji przyjmowanych spraw

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

Statut Miasta Gliwice

Katarzyna Golonka

32-238-54-27

br@um.gliwice.pl

Stowarzyszenia i fundacje

Magdalena Mickielewicz

32-239-12-85

kom@um.gliwice.pl

Strategie, raporty i plany

Joanna Jasińska

32-338-65-60

brm@um.gliwice.pl

Strona główna

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

System nagrywania rozmów telefonicznych

Tomasz Bartel

32-238-56-63

or@um.gliwice.pl

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Marta Stradomska

32-239-12-05

br@um.gliwice.pl

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Marta Stradomska

32-239-12-05

br@um.gliwice.pl

Pomoc publiczna i ulgi

Sławomir Lemański

32-239-11-07

po@um.gliwice.pl

Urząd Miejski

Dorota Poczęta-Budzioch, Andrzej Jerzyk (Biuro Rzeczy Znalezionych)

32-23-85-404, 32-23-91-213

or@um.gliwice.pl

Usługi Komunalne

Marta Świstun, Anna Tompalska, Krzysztof Szafrański

238-54-54, 238-54-22, 238-56-39

uk@um.gliwice.pl

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Marta Tartanus-Oryszczak, Joanna Eichhof

32 239-13-20, 32 238-54 91

fs@um.gliwice.pl

Wirtualne Biuro Obsługi

Alicja Banach, Anna Imbiorska

32-231-30-41, 32-231-30-42

boi@um.gliwice.pl

Wybory - Informacje

Damian Cichorz, Paweł Wesołowski, Mariusz Magierski

32-238-54-18, 32-239-12-25, 32-238-54-18.

so@um.gliwice.pl

Wydziały Urzędu Miejskiego i ich zadania

Dorota Poczęta-Budzioch

32-23-85-404

or@um.gliwice.pl

Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

Małgorzata Kazek-Baranowska

32-238-55-44

kom@um.gliwice.pl

Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

Jolanta Górecka-Wróbel

32-238-54-68

za@um.gliwice.pl

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Bożena Kozłowska

 

bpm@um.gliwice.pl

Zasady ponownego wykorzystania informacji

Małgorzata Turejko

32-239-11-67

bpm@um.gliwice.pl

Zdrowie i Sprawy Społeczne

Beata Jeżyk, Natalia Karwat, Katarzyna Grabińska, Agnieszka Franczak (moduł Pomoc dla niepełnosprawnych)

32-239-12-95, 32-239-13-36, 32-239-11-01, 32-239-12-93

zd@um.gliwice.pl

Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych

Jolanta Górecka-Wróbel

32-238-54-68

za@um.gliwice.pl

Zgromadzenia

Damian Cichorz, Paweł Wesołowski, Mariusz Magierski

32-238-54-18, 32-239-12-25, 32-238-54-18_

so@um.gliwice.pl

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2021-01-21 09:18:35
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2021-01-21 09:18:35
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Usunięcie wydziału stron Gospodarowanie WodamiTomasz Bartel18-01-2023 09:27:24
2Aktualizacja informacjiTomasz Bartel08-12-2022 16:06:07
3Zmiana tytułu dokumentuTomasz Bartel10-01-2022 10:37:16
4Zmiana adresów e-mailTomasz Bartel31-12-2021 11:35:41
5Zmiana treści dokumentuTomasz Bartel28-12-2021 09:00:00
6Aktualizacja wykazuTomasz Bartel19-11-2021 08:13:59
7Zmiany w dokumencieTomasz Bartel16-08-2021 15:08:58
8Zmiana statusu dokumentuTomasz Bartel21-07-2021 15:38:10
9Utworzenie dokumentuTomasz Bartel21-01-2021 09:18:35