Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Wykaz spółek z udziałem miasta Gliwice

Wykaz spółek z większościowym udziałem miasta Gliwice

  nazwa i adres spółki skład zarządu skład rady
nadzorczej
liczba posiadanych
 udziałów lub akcji
wartość
posiadanych udziałów
lub akcji  (w zł)
udział
w kapitale
spółki
(w %)
1 Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z .o.o.
44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11
Andrzej Tomal Adam Ciekański
Marek Sanecznik
Rafał Wróbel
131 807 65 903 500 100,00
2 Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z .o.o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B
Krzysztof Kopania

Marek Bieniek
Rusłan Laszczowski
Grzegorz Kwitek     Dorota Masłowska Łukasz Dominiczewski

207 138 103 569 000 100,00
3 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Krzysztof Szaliński

 

Janusz Kotowicz
Dariusz Sowa Tomasz Misztal
Paweł Buchta
Wojciech Młotkowski

187 834 93 917 000 100,00
4 Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1
Waldemar Macyszyn

Janina Góral
Marta Tartanus-Oryszczak Tadeusz Pawliszewski

21 475 005 21 475 005 100,00
5 Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 199B
Magdalena Budny

Aleksandra Wysocka Robert Dopierała

65 248 32 624 000 100,00
6 Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37P
Agnieszka Olbrycht-Banach Krzysztof Zbrożek
Jarosław Jander
Ewa Weber
94 601 47 300 500 100,00
7 Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20
Przemysław Gliklich Bogdan Traczyk
Waldemar Macyszyn
Marek Kopała
3 203 533 160 176 650,00 99,98
8 Śląskie Centrum Logistyki SA
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28
Jerzy Zachara

Tadeusz Baj
Paweł Wac
Kamil Jedynak

309 561 30 956 100 77,78
9 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

Adam  Ciekański

Joanna Ćwikła
Mariusz Świerczyński Krystyna Madejska-Karbownik
Agnieszka Dylewska
375 107 187 553 500 87,73
10 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150
Henryk Szary
Maciej Krawczyk

Tomasz Kulczycki  Miłosz Wolański
Stanisław Brytańczyk
Marek Wojtasik

78 041 39 020 500 83,53
11 Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej
sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16
Bogdan Traczyk Jerzy Łoik
Tomasz Włoczyk
Jan Sochecki Andrzej Skowroński
745 672 652 463 000 93,47
12 Gliwicki Klub Sportowy Piast SA
44-100 Gliwice, ul. Okrzei 20
  Krystian Tomala
Grzegorz Jaworski
Zbigniew Kałuża
625 500 6 255 000 66,68
13 Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”
sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Konarskiego 18 C
Jan Kosmol

Jacek Bialik
Marcin Czyż

2469 9 876 000 59,21

 

Wykaz spółek z mniejszościowym udziałem miasta Gliwice

  nazwa i adres spółki prezes zarządu

liczba posiadanych
udziałów lub akcji

wartość (w zł)
posiadanych udziałów
lub akcji
udział w kapitale
spółki (w %)
1 Remondis Gliwice sp. z o.o.
Gliwice, ul. Kaszubska 2
Piotr Lubos 5227 2 613 500 20,04
2 Katowicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna SA
Katowice, ul. Wojewódzka 42
Janusz Michałek 915 915 000 9,97
3 Walcownia Metali Nieżelaznych
„Łabędy” SA
Gliwice, ul. Metalowców 6
Krzysztof Rytel 3 221 819 193 309,14 1,44

 

Wydział Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Gliwicach prowadzi stały nabór ofert kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem miasta Gliwice.

Osoby spełniające wymogi formalne dla członków rad nadzorczych spółek z udziałem miasta Gliwice, określone w Zarządzeniu nr PM-1308/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 9 października 2019 roku w sprawie ustalenia „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem miasta Gliwice” oraz uchylenia Zarządzenia nr PM-5405/13 Prezydenta Miasta Gliwice z 5 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem miasta Gliwice” oraz Zarządzenia nr PM-4315/2013 z 12 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej [tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z zarządzenia nr PM-4495/2021 z 9 sierpnia 2021 roku], mogą składać swoje oferty w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach bądź w  siedzibie Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Fredry 6 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego (tel. 32 270-55-72 i 32 270-55-73). Dokumenty można także przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy boi@um.gliwice.pl lub na@um.gliwice.pl.

Wymagany kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki według załącznika nr 2 oraz oświadczenie członka rady nadzorczej spółki według załącznika nr 4 do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem miasta Gliwice, ustalonych Zarządzeniem PM-1308/19 można pobrać (wydrukować i wypełnić) ze wskazanego Zarządzenia.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Leszczyńska
Data wytworzenia informacji2020-08-28 06:40:21
Informację wprowadził do BIPKrzysztof Roczniak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-28 11:51:25
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1podwyższenie kapitału zakładowego ŚSM sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz09-05-2024 13:28:18
2zmiana w składzie rady nadzorczej Technoparku Gliwice sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz09-05-2024 08:55:34
3zmiana w składzie rady nadzorczej GAPR sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz08-05-2024 07:22:18
4zmiany w składach organów spółekKrzysztof Roczniak25-04-2024 10:41:13
5aktualizacja ilości i wartości udziałów miasta GliwiceKrzysztof Roczniak22-04-2024 12:31:53
6aktualizacja wysokości kapitałów zakładowych SpółekKrzysztof Roczniak11-04-2024 09:49:47
7zmiany w składach rad nadzorczych PZO sp. z o.o. i PKM sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz08-04-2024 09:14:13
8aktualizacja składów organów spółekKrzysztof Roczniak02-04-2024 13:13:23
9rezygnacja członka rady nadzorczej PWiK sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz02-04-2024 08:29:16
10zmiana kapitału zakładowego ŚSM sp. z o.o. i zmiany językoweMagdalena Mickielewicz12-02-2024 12:01:30
11podwyższenie kapitału PEC – Gliwice sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz31-01-2024 08:22:30
12aktualizacja listy spółekKrzysztof Roczniak22-01-2024 15:43:40
13zmiana liczby i wartości udziałów w kapitale SM nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz28-12-2023 16:18:23
14zmiana w radzie nadzorczej Szpitala Miejskiego nr 4 w GliwicachMagdalena Mickielewicz19-12-2023 13:03:44
15aktualizacja danych dot. posiadanych udziałówKrzysztof Roczniak15-12-2023 09:08:43
16zmiana danych dot. ZBM II TBSKrzysztof Roczniak23-11-2023 09:09:17
17zmiana udziału w kapitale PWiKKrzysztof Roczniak08-11-2023 15:15:09
18aktualizacja kapitału zakładowego ZBM II TBSKrzysztof Roczniak08-11-2023 15:09:10
19zmiana udziału % w kapitale Technoparku GliwiceMagdalena Mickielewicz25-10-2023 09:04:20
20wpisanie powołanego członka RNKrzysztof Roczniak18-09-2023 15:06:50
21Zmiana adresu siedziby PZO sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz22-08-2023 15:34:28
22zmiany w składzie organów SpółekKrzysztof Roczniak16-08-2023 11:48:25
23zmiany w składach organów SpółekKrzysztof Roczniak08-08-2023 08:41:32
24Podwyższenie kapitału zakładowego w PWiK sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz07-07-2023 10:12:21
25Podwyższenie liczby posiadanych udziałów w ZBM II TBS sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz06-07-2023 15:21:06
26Podwyższenie kapitału zakładowego w ZBM II TBS sp. z o.o.Magdalena Mickielewicz06-07-2023 14:58:14
27zmiana w składzie organuKrzysztof Roczniak05-07-2023 10:56:15
28korekta ilości i wartości udziałów/akcji posiadanych przez M. GliwiceKrzysztof Roczniak04-07-2023 13:09:11
29zmiany ilości i wartości udziałów/akcji posiadanych przez M. Gliwice, zmiany w organach SpółekKrzysztof Roczniak04-07-2023 12:37:18
30zmiana ilości i wartości udziałów Miasta w PWiK Sp. z o.o. w GliwicachKrzysztof Roczniak15-03-2023 12:25:53
31zmiana ilości i wartości udziałów Miasta w SM nr 4 w GliwicachKrzysztof Roczniak23-01-2023 11:12:06
32zmiana ilości i łącznej wartości udziałów PN-T Technopark GliwiceKrzysztof Roczniak18-01-2023 10:38:41
33Zmiany w dokumencieKrzysztof Roczniak31-08-2020 06:11:50
34Zmiany w dokumencieTomasz Bartel28-08-2020 11:59:35
35Zmiana statusu dokumentuTomasz Bartel28-08-2020 11:51:25
36Utworzenie dokumentuKrzysztof Roczniak28-08-2020 06:40:21