Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Urząd Miejski w Gliwicach informuje o wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych

Wspólne dla wszystkich niżej wymienionych metod doręczania:

 1. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - nie dotyczy m. in. udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 2. Akceptowalne formaty załączników:
 • .doc, .docx dla MS Word,
 • .xls, .xlsx dla MS Excel,
 • .txt dokument tekstowy,
 • .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
 • .pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
 • .zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
 • .rar pliki skompresowane w formacie RAR,
 • .ppt dla MS PowerPoint,
 • .odt edytor tekstu OpenOffice Writer,
 • .ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc,
 • .odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint).
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów nie zostaną podjęte czynności związane z załatwieniem sprawy.

 

Metody doręczania dokumentów elektronicznych

 1. Dostarczanie dokumentów elektronicznych za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) (http://www.epuap.gov.pl)
  1. Adres ESP (skrytki ePUAP): /UMGliwice/SkrytkaESP.
 2. Na stronie: https://bip.gliwice.eu/jak-korzystac-z-e-administracji można zapoznać się jak korzystać z e-administracji.
 3. Wykaz usług udostępnionych przez Urząd Miejski w Gliwicach za pośrednictwem ePUAP.
 4. Wymagania dodatkowe dla doręczanych dokumentów elektronicznych:
 • Maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej – 5 MB, w tym łączny rozmiar załączników do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.
 • W przypadku niektórych usług jest możliwość wysyłania większych załączników. Maksymalna wielkość załączników jest podawana podczas dodawania ich do formularza.
 1. Dostarczanie dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej - nie dotyczy podań wnoszonych w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 63 § 1 K.p.a.)
 1. Adres skrzynki poczty elektronicznej właściwej do kontaktu z Urzędem Miejskim w Gliwicach: boi@um.gliwice.pl.
 2. Za pomocą poczty elektronicznej można złożyć np. wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 3. Nie jest przesyłane Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP).
 4. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania za pomocą poczty elektronicznej - 20 MB.
 1. Dostarczanie dokumentów elektronicznych osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych
 1. W przypadku doręczenia osobistego, dokumenty elektroniczne na informatycznym nośniku danych należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Zwycięstwa 21 lub Jasna 31A na płycie CD/DVD.
 2. W przypadku doręczenia osobistego na żądanie klienta zostanie wystawione Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) w postaci papierowej.
 3. Zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2023-10-23 08:02:42
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2023-10-23 08:03:13
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1usunięcie jednego z formatów plikówTomasz Bartel29-11-2023 08:02:30
2Zmiana statusu dokumentuTomasz Bartel23-10-2023 08:03:13
3Utworzenie dokumentuTomasz Bartel23-10-2023 08:02:42