Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wysokość opłat podczas rejestracji pojazdu

Wysokość opłat podczas rejestracji pojazdu

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.

Wysokość opłat za druki, nalepki oraz tablice rejestracyjne

Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

Opłaty również można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.

Dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana wpłata, np. rejestracja numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN. Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Opłaty za druki i nalepki

 • druk dowodu rejestracyjnego: 54 zł - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • komplet znaków legalizacyjnych: 12,50 zł
   
 • pozwolenie czasowe:
  1. wydane w przypadku czasowej rejestracji z urzędu – po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu - 13,50 zł - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
  2. wydane w przypadku czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu celem dojazdu na badanie techniczne, wywozu pojazdu za granicę, przejazdu z miejsca  zakupu lub odbioru pojazdu na terenie kraju oraz na wniosek właściciela na okres do wydania: wtórnika dowodu rejestracyjnego, nowego dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego lub nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty lub zniszczenia  tablic lub gdy właściciel wnioskuje o tablice tymczasowe na czas oczekiwania na wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych - 18,50 zł - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
  3. w przypadku czasowej rejestracji na wniosek upoważnionej jednostki do przeprowadzania badań homologacyjnych lub wywozu pojazdu za granicę na wniosek producenta wynosi  363 zł - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.
 • komplet nalepek na tablice tymczasowe: 12,50 zł - nowa opłata obowiązuje od 01.07.2023 r.

Gdy ze względu na  rodzaj pojazdu konieczne jest wydanie tylko jednej tablicy tymczasowej (np. przyczepy, motocykle, motorowery) właściciel pojazdu uiszcza za wydanie nalepki połowę kwoty określonej w  rozporządzeniu1)  tj. 6,25 zł.

Opłaty za tablice rejestracyjne

 • tablice samochodowe:  80 zł
 • tablica motocyklowa:  40 zł
 • tablica motorowerowa  30 zł
 • tablice samochodowe indywidualne: 1000 zł
 • tablica motocyklowa indywidualna: 500 zł
 • tablice samochodowe zabytkowe: 100 zł
 • tablica motocyklowa zabytkowa:  50 zł
 • dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika 40 zł

Gdy ze względu na  rodzaj pojazdu lub w przypadku wtórnika tablicy konieczne jest wydanie tylko jednej tablicy zamiast kompletu, właściciel pojazdu uiszcza opłatę w wysokości połowy kwoty określonej w rozporządzeniu1) dla danego rodzaju tablic (np. dla przyczepy: 40 zł).

Opłaty za tablice tymczasowe w przypadku:
Przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także przejazdu związanego z  koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy oraz badania homologacyjnego

 • tablice tymczasowe samochodowe:  30 zł
 • tablice tymczasowe motocyklowe:  12 zł
 • tablice tymczasowe motorowerowe:  12 zł

Gdy ze względu na  rodzaj pojazdu konieczne jest wydanie w w/w celu tylko jednej tablicy tymczasowej zamiast kompletu, właściciel pojazdu uiszcza opłatę w wysokości połowy kwoty określonej w rozporządzeniu1) dla danego rodzaju tablic (np. dla przyczepy: 15 zł).

Opłaty za tablice tymczasowe w przypadku:
Wywozu pojazdu za granicę

 • tablice tymczasowe samochodowe:  80 zł
 • tablice tymczasowe motocyklowe:  40 zł
 • tablice tymczasowe motorowerowe:  30 zł

Gdy ze względu na  rodzaj pojazdu konieczne jest wydanie w w/w celu tylko jednej tablicy tymczasowej zamiast kompletu, właściciel pojazdu uiszcza opłatę w wysokości połowy kwoty określonej w rozporządzeniu1) dla danego rodzaju tablic (np. dla przyczepy: 40 zł).

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników  z dnia 4 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1848).
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 29.06.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1246).

Opis:

Wysokość opłat za druki, nalepki oraz tablice rejestracyjne

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Numer karty

KM.9/DP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-16 09:49:45
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-16 09:49:45
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka13-12-2023 12:44:26
2zmiana wysokości opłatAlicja Białorucka28-06-2023 14:54:12
3Zmiana tytułu dokumentuSylwia Niklewicz16-07-2020 09:52:12
4Zmiana opisu dokumentuSylwia Niklewicz16-07-2020 09:52:12
5Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz16-07-2020 09:49:45