Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wysokość opłat podczas rejestracji pojazdu

Wysokość opłat podczas rejestracji pojazdu

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.

Wysokość opłat za druki, nalepki oraz tablice rejestracyjne

Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

Opłaty również można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.

Dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana wpłata, np. rejestracja numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN. Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Opłaty za druki i nalepki

 • druk dowodu rejestracyjnego: 54 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
   
 • komplet znaków legalizacyjnych: 12,50 zł
   
 • pozwolenie czasowe:
  1. wydane w przypadku czasowej rejestracji z urzędu – po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu - 13,50 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej),
  2. wydane w przypadku czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu celem dojazdu na badanie techniczne, wywozu pojazdu za granicę, przejazdu z miejsca  zakupu lub odbioru pojazdu na terenie kraju oraz na wniosek właściciela na okres do wydania: wtórnika dowodu rejestracyjnego, nowego dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego lub nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty lub zniszczenia  tablic lub gdy właściciel wnioskuje o tablice tymczasowe na czas oczekiwania na wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych - 18,50 zł   (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej),
  3. w przypadku czasowej rejestracji na wniosek upoważnionej jednostki do przeprowadzania badań homologacyjnych lub wywozu pojazdu za granicę na wniosek producenta wynosi  363 zł   (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej),
    
 • komplet nalepek na tablice tymczasowe: 12,50 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej).

Gdy ze względu na  rodzaj pojazdu konieczne jest wydanie tylko jednej tablicy tymczasowej (np. przyczepy, motocykle, motorowery) właściciel pojazdu uiszcza za wydanie nalepki połowę kwoty określonej w  rozporządzeniu1)  tj. 6,25 zł.

Opłaty za tablice rejestracyjne

 • tablice samochodowe:  80 zł
 • tablica motocyklowa:  40 zł
 • tablica motorowerowa  30 zł
 • tablice samochodowe indywidualne: 1000 zł
 • tablica motocyklowa indywidualna: 500 zł
 • tablice samochodowe zabytkowe: 100 zł
 • tablica motocyklowa zabytkowa:  50 zł
 • dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika 40 zł
 • opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic:  0,50 zł

Gdy ze względu na  rodzaj pojazdu lub w przypadku wtórnika tablicy konieczne jest wydanie tylko jednej tablicy zamiast kompletu, właściciel pojazdu uiszcza opłatę w wysokości połowy kwoty określonej w rozporządzeniu1) dla danego rodzaju tablic (np. dla przyczepy: 40 zł).

Opłaty za tablice tymczasowe w przypadku:
Przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także przejazdu związanego z  koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy oraz badania homologacyjnego

 • tablice tymczasowe samochodowe:  30 zł
 • tablice tymczasowe motocyklowe:  12 zł
 • tablice tymczasowe motorowerowe:  12 zł
 • opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic  0,50 zł.

Gdy ze względu na  rodzaj pojazdu konieczne jest wydanie w w/w celu tylko jednej tablicy tymczasowej zamiast kompletu, właściciel pojazdu uiszcza opłatę w wysokości połowy kwoty określonej w rozporządzeniu1) dla danego rodzaju tablic (np. dla przyczepy: 15 zł).

Opłaty za tablice tymczasowe w przypadku:
Wywozu pojazdu za granicę

 • tablice tymczasowe samochodowe:  80 zł
 • tablice tymczasowe motocyklowe:  40 zł
 • tablice tymczasowe motorowerowe:  30 zł
 • opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic  0,50 zł

Gdy ze względu na  rodzaj pojazdu konieczne jest wydanie w w/w celu tylko jednej tablicy tymczasowej zamiast kompletu, właściciel pojazdu uiszcza opłatę w wysokości połowy kwoty określonej w rozporządzeniu1) dla danego rodzaju tablic (np. dla przyczepy: 40 zł).

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników  z dnia 4 sierpnia 2022 r.(Dz.U. z 2022 r. poz. 1848).
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 29 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1057).

Opis:

Wysokość opłat za druki, nalepki oraz tablice rejestracyjne

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Numer karty

KM.9/DP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-16 09:49:45
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-16 09:49:45
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuSylwia Niklewicz16-07-2020 09:52:12
2Zmiana opisu dokumentuSylwia Niklewicz16-07-2020 09:52:12
3Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz16-07-2020 09:49:45