Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaliczenie lub zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Zaliczenie lub zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zwrot/Zaliczenie nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości / rolnego / leśnego

Co powinienem wiedzieć?

Podatnik zwraca się do organu podatkowego o zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego po ustaleniu kwoty nadpłaty na podstawie decyzji zmieniającej.

Zwrot nadpłaty może zostać dokonany:

 • na rachunek bankowy wskazany w piśmie,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej.

Istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet innych zobowiązań podatkowych. W takim przypadku organ podatkowy dokonuje zaliczenia zgodnie z dyspozycją podatnika.

Kto może załatwić sprawę?

Podatnik załatwia sprawę osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zwrot nadpłaty: do 30 dni od dnia złożenia pisma.

Zaliczenie nadpłaty: do 30 dni od dnia złożenia pisma lub do dnia powstania zobowiązania podatkowego (w przypadku, gdy brak zobowiązania na dzień złożenia wniosku).
 

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Odręczne pismo podatnika w sprawie zwrotu nadpłaty z tytułu podatku / zaliczenia nadpłaty z tytułu podatku.

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:

 1. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 2. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 3. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
 4. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku nie podlega opłacie.

Z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w danej sprawie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa wynikającego ze złożonego dokumentu, do konkretnej sprawy) - przykładowe wielości stosunków pełnomocnictw.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w „opłatomatach” znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, (umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką);
 • korzystając z bankowości elektronicznej;
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Bank Millenium numer: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku:
IBAN: PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
BIC (SWIFT): BIGBPLPW

 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
  Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.


Opłata alternatywna:
17 zł PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
17 zł PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pismo w sprawie nadpłaty wraz pełnomocnictwem (w przypadku, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik) oraz dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie, podatnik powinien złożyć:
W Biurze Podawczym (na parterze Urzędu);

 • Listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Punkt Informacyjny Wydziału Podatków i Opłat mieszczący się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów tel. 32-238-54-88

 2. Referat Rachunkowości IV piętro

pokój 471 – tel. 32-239-11-93; 32-238-54-71; 32-238-55-97, 32-238-56-42,
pokój 472 – tel. 32-239-12-55,
pokój 474 – tel. 32-239-12-20; 32-238-54-90.

 1. e-mail: po@um.gliwice.pl

 

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, jest taka możliwość.
W tej sytuacji podatnik dokonuje wpłaty na konto:
nr 20 1160 2202 0000 0005 0905 4504, a następnie pobrany ze strony internetowej wniosek wypełniony i podpisany przesyła na adres Urzędu Miejskiego listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 lub drogą elektroniczną na adres e- mail po@um.gliwice.pl z zachowaniem wymogów wskazanych w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 307).

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).
 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

PO – Podatki

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Numer karty

PO.19/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaria Kubica
Data wytworzenia informacji2020-09-14 12:17:44
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-14 12:17:44
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska12-04-2024 14:09:25
2Aktualizacja podstawy prawnejAnna Imbiorska03-01-2024 14:42:17
3Aktualizacja treści dotyczącej czasu realizacji sprawyAnna Imbiorska07-12-2023 15:35:00
4Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska09-11-2023 09:24:29
5Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić? - korekta treściKrystyna Kasprzyk29-03-2023 11:25:14
6Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk12-12-2022 09:09:22
7Utworzenie dokumentuAlicja Banach14-09-2020 12:17:44