Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania w których minął termin składania wniosków / Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 (2)

Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 (2)

Podstawowe informacje o zamówieniu:

Nazwa zamówieniaDowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 (2)
Adres strony prowadzonego postępowaniahttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-372df00a-2af7-11ee-9aa3-96d3b4440790
Termin składania ofert07-08-2023 o godzinie 9:00
Rodzaj zamówienia usługa
Tryb postępowania tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji)
Wartość szacunkowa powyżej 130 000 zł do 215 000€
Wartość umowy 1) 248 145,12 zł
Nazwa wykonawcy 1) USŁUGI TRANSPORTOWE KATARZYNA LEMAŃSKA-POSŁUSZNY

Zamawiający informuje, że od dnia 1 stycznia 2023 r. - w związku z zakończeniem funkcjonowania Platformy miniPortal - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których Zamawiający ma obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Wszelkie dokumenty zamówienia, modyfikacje, odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia/Opisu Potrzeb i Wymagań oraz zawiadomienia udostępnione są na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający - w trakcie prowadzonych postępowań - zgodnie z treścią art. 88 ust. 2 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne) oraz art. 270 ust. 1 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącznie ogłoszenie o zamówieniu oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (jeżeli dotyczy).

Ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zamowieniu-[28072023_130826] 28-07-2023 MAŁGORZATA ORDON

SWZ, załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zmiany ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zapytania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Modyfikacje

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Odwołania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Informacje z otwarcia ofert

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Wyniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Metryka_zamowienia-[28092023_161156] 28-09-2023 MAŁGORZATA ORDON

Pobierz wszystkie załączniki w postaci pliku ZIP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJOLANTA GÓRECKA-WRÓBEL
Data wytworzenia informacji28-07-2023 11:08:26
Informację wprowadził do BIPMAŁGORZATA ORDON
Data udostępnienia informacji w BIP28-07-2023 11:08:26
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dodanie pliku Metryka_zamowienia-[28092023_161156] MAŁGORZATA ORDON28-09-2023
2Dodanie pliku Ogloszenie_o_zamowieniu-[28072023_130826] MAŁGORZATA ORDON28-07-2023