Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zasady obsługi klienta zbiorowego w Referacie Rejestracji Pojazdów przy ul. Jasnej 31a

Zasady obsługi klienta zbiorowego w Referacie Rejestracji Pojazdów przy ul. Jasnej 31a

(obowiązujące od dnia 1 lipca 2021 r.)

W Referacie Rejestracji pojazdów przy ul Jasnej 31a zlokalizowane są stanowiska obsługi klienta zbiorowego.

Pod pojęciem „klient zbiorowy” należy rozumieć osoby fizyczne i oraz przedsiębiorców („firmy”), które to osoby mają do załatwienia trzy sprawy i więcej. Uwaga: klient który wnioskuje o załatwienie jednej lub dwóch spraw nie jest klientem zbiorowym (nawet jeżeli jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność związaną z obrotem pojazdami).

Klient zbiorowy zainteresowany załatwieniem spraw pobiera z biletomatu bilet „C” i oczekuje na wywołanie.

Pobrany przez klienta numer wywoływany jest trzykrotnie. W przypadku niezgłoszenia się klienta po trzecim wywołaniu numer jest anulowany i klient zobowiązany jest do pobrania nowego biletu celem załatwienia sprawy.

Klient zbiorowy może pobrać tylko jeden bilet dziennie w ramach którego może załatwić od 3 do 10 spraw czyli: dokonać rejestracji pojazdów nowych oraz sprowadzonych z zagranicy, przerejestrować pojazdy, a także odebrać dowody rejestracyjne, zgłosić zbycie/nabycie pojazdu lub wnioskować o zmiany danych i adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (w ramach posiadanych pełnomocnictw od wszystkich swoich mocodawców). O wyborze spraw decyduje klient.

Jeżeli po zakończeniu obsługi danego klienta zbiorowego nie ma więcej oczekujących z biletem „C” dopuszcza się pobranie kolejnego biletu przez tego samego klienta po uzgodnieniu z koordynatorem sali.

Informujemy, że:
Obsługa klientów odbywa się w godzinach pracy urzędu. Pobranie biletu na 30 minut przed zakończeniem pracy urzędu może skutkować ograniczeniem liczby załatwianych spraw (do takich których załatwienie jest możliwe do zakończenia godzin pracy Urzędu) lub odmową obsługi.
Po weryfikacji dokumentów klientów zbiorowych i oszacowaniu czasu potrzebnego na załatwienie wnioskowanych przez klienta spraw biletomat może zostać zablokowany z uwagi na ograniczenia czasowe i pracochłonność procedur.

Przykład:
Trzech klientów zbiorowych wnioskuje w ramach pobranych biletów o realizację 10 skomplikowanych lub pracochłonnych spraw, skutkiem czego nastąpi zblokowanie możliwości pobrania biletu „C” dla innych zainteresowanych do czasu zakończenia obsługi aktualnie obsługiwanych klientów.
Wnioski które zostały złożone przez klienta, a w których po weryfikacji stwierdzono braki uniemożliwiające ich pozytywne załatwienie wliczają się do dziennego limitu załatwianych spraw.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBeata Szczepankiewicz
Data wytworzenia informacji2021-06-29 13:37:44
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2021-06-29 13:40:08
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuTomasz Bartel29-06-2021 13:40:08
2Utworzenie dokumentuTomasz Bartel29-06-2021 13:37:44