Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/d

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/d

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/d

Wydział:

Wydział Środowiska

Co powinienem wiedzieć?

Zgłoszenia wymaga eksploatacja oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Kto może załatwić sprawę?

Inwestor występujący o przyjęcia zgłoszenia lub upoważniona przez niego osoba.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ ochrony środowiska w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód
 2. Zgłoszenie eksploatacji instalacji spełniające wymagania art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska:
  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
  4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
  5. wielkość i rodzaj emisji;
  6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
  7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
    

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 330, III piętro
Tel. 32-238-55-60
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Kompletny wniosek można przesłać pocztą.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2019 r.
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w Gliwicach w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

SR - Gospodarka wodno-ściekowa

Numer karty

ŚR.16/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIzabela Skowronek
Data wytworzenia informacji2020-07-28 11:06:58
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 11:06:58
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Wykreślenie z podstawy prawnej numerów dzienników ustaw.Krystyna Kasprzyk20-02-2023 11:44:43
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 11:06:58