Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej przez wyborcę do urzędnika wyborczego - LISTA REZERWOWA /SIS2023/

Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej przez wyborcę do urzędnika wyborczego - LISTA REZERWOWA /SIS2023/

 

Zgłoszenie kandydatury na członka
obwodowej komisji wyborczej przez wyborcę

LISTA REZERWOWA

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2023 ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE


W zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym, wyborca może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę na członka obwodowej komisji wyborczej do urzędnika wyborczego w godzinach jego dyżuru
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • stale zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa śląskiego.

Uwaga!

Samodzielne zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.

Należy podkreślić, że kandydatura zgłoszona samodzielnie przez wyborcę do urzędnika wyborczego może być wzięta pod uwagę przez komisarza wyborczego dopiero w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej będzie mniejsza niż ustawowy skład komisji.

Zgłoszenia przyjmowane są w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21:

w pok. nr 362 na III piętrze


w godzinach pełnienia dyżuru przez urzędnika wyborczego – aktualne terminy dyżurów są dostępne na BIP – UM Gliwice, w zakładce: Wybory – Informacje.

Formularz zgłoszenia przez wyborcę kandydatury
na członka obwodowej komisji wyborczej – LISTA REZERWOWA (PDF - nowe okno)

Telefon kontaktowy do urzędnika wyborczego: 32-239-12-27 – w godzinach pełnienia dyżuru.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

 • przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
 • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
 • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
 • przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Nr 29/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego, wysokość diety będzie wynosić:

 • Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 800 zł,
 • Zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej  700 zł,
 • Członek obwodowej komisji wyborczej 600 zł.

Jednocześnie informuje się, że Urząd Miejski nie posiada kas, diety będą przekazywane wyłącznie na konto bankowe wskazane przez osobę powołaną do składu obwodowej komisji wyborczej.

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDominika Stroka
Data wytworzenia informacji2023-08-29 09:21:42
Informację wprowadził do BIPDominika Stroka
Data udostępnienia informacji w BIP2023-08-29 09:21:42
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuDamian Cichorz14-03-2024 13:48:50
2aktualizacjaDamian Cichorz14-03-2024 13:48:50
3aDamian Cichorz14-02-2024 15:35:06
4aktualizacjaDominika Stroka29-08-2023 09:28:03
5Zmiana statusu dokumentuDominika Stroka29-08-2023 09:28:03
6Utworzenie dokumentuDominika Stroka29-08-2023 09:21:42