Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w Gliwicach - LISTA REZERWOWA /PE2024/

Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w Gliwicach - LISTA REZERWOWA /PE2024/

Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w Gliwicach - LISTA REZERWOWA

Zgłoszenie dokonywane przez wyborcę

LISTA REZERWOWA - nie gwarantuje, że zgłoszona osoba zostanie powołana w skład komisji.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


W zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborca może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę na członka obwodowej komisji wyborczej.

Kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • stale zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa śląskiego.

Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem,
 • stale zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego i jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa śląskiego.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21:

w pokoju 362 na III piętrze

Formularz zgłoszenia przez wyborcę kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej – LISTA REZERWOWA (pdf - nowe okno)

Telefon kontaktowy do urzędnika wyborczego: 32-239-12-27 – w godzinach pełnienia dyżuru - aktualne terminy dyżurów są dostępne na BIP – UM Gliwice, w zakładce: „Wybory – Informacje”.

Do zadań członków obwodowej komisji wyborczej należy m.in.:

 • obowiązkowy udział w szkoleniu prowadzonym przez urzędnika wyborczego,
 • wybranie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego spośród członków obwodowej komisji wyborczej,
 • ostemplowanie kart do głosowania oraz przygotowanie pakietów wyborczych wykorzystywanych w głosowaniu korespondencyjnym w miejscu i terminie wskazanym przez urzędnika wyborczego,
 • w sobotę przed dniem wyborów odebranie w lokalu wyborczym kart do głosowania, pieczęci komisji, spisu wyborców oraz przeliczenie kart do głosowania,
 • przed rozpoczęciem głosowania ostemplowanie wszystkich otrzymanych kart do głosowania,
 • w dniu głosowania przekazanie meldunku o otwarciu, a następnie zamknięciu lokalu wyborczego,
 • przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
 • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego,
 • dwukrotne przekazanie w trakcie głosowania meldunku frekwencyjnego,
 • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
 • przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej,
 • przekazanie urzędnikowi wyborczemu dokumentacji z wyborów oraz pieczęci komisji.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Nr 29/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego, wysokość diety będzie wynosić (uwaga - podane dane mogą ulec zmianie):

 • przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 700 zł,
 • zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej 600 zł,
 • członek obwodowej komisji wyborczej 500 zł.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miejski w Gliwicach nie posiada kas. Diety będą przekazywane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez osobę powołaną do składu obwodowej komisji wyborczej.

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2024-03-14 15:05:45
Informację wprowadził do BIPPaweł Wesołowski
Data udostępnienia informacji w BIP2024-03-14 15:05:45
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuPaweł Wesołowski18-03-2024 08:41:37
2Utworzenie dokumentuPaweł Wesołowski14-03-2024 15:05:45