Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w Gliwicach - LISTA REZERWOWA /SAM2024/

Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w Gliwicach - LISTA REZERWOWA /SAM2024/

Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w Gliwicach - LISTA REZERWOWA

Zgłoszenie dokonywane przez wyborcę

LISTA REZERWOWA - nie gwarantuje, że zgłoszona osoba zostanie powołana w skład komisji.

WYBORY DO RADY MIASTA GLIWICE, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ WYBORY PREZYDENTA MIASTA GLIWICE


W zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r. wyborach do Rady Miasta Gliwice, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Gliwice, wyborca może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę na członka obwodowej komisji wyborczej.

Kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • stale zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa śląskiego.

Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który:

 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
 • stale zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego i jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa śląskiego.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21:

w pokoju 362 na III piętrze

Formularz zgłoszenia przez wyborcę kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej – LISTA REZERWOWA (pdf - nowe okno)

Telefon kontaktowy do urzędnika wyborczego: 32-239-12-27 – w godzinach pełnienia dyżuru - aktualne terminy dyżurów są dostępne na BIP – UM Gliwice, w zakładce: „Wybory – Informacje”.

 Do zadań członków obwodowej komisji wyborczej należy m.in.:

 • obowiązkowy udział w szkoleniu prowadzonym przez urzędnika wyborczego,
 • wybranie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego spośród członków obwodowej komisji wyborczej,
 • ostemplowanie kart do głosowania oraz przygotowanie pakietów wyborczych wykorzystywanych w głosowaniu korespondencyjnym w miejscu i terminie wskazanym przez urzędnika wyborczego,
 • w sobotę przed dniem wyborów odebranie w lokalu wyborczym kart do głosowania, pieczęci komisji, spisu wyborców oraz przeliczenie  kart do głosowania,
 • przed rozpoczęciem głosowania ostemplowanie wszystkich otrzymanych kart do głosowania,
 • w dniu głosowania przekazanie meldunku o otwarciu, a następnie zamknięciu lokalu wyborczego,
 • przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
 • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego,
 • dwukrotne przekazanie w trakcie głosowania meldunku frekwencyjnego,
 • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości oraz przekazanie do Miejskiej Komisji Wyborczej w Gliwicach,
 • przekazanie urzędnikowi wyborczemu  dokumentacji z wyborów oraz pieczęci komisji.

Zgodnie z § 6.1. Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Nr 30/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, wysokość diety będzie wynosić:

 • przewodniczący obwodowej komisji wyborczej 900 zł,
 • zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej 800 zł,
 • członek obwodowej komisji wyborczej 700 zł.

Uwaga!

Jeżeli wybór Prezydenta Miasta Gliwice będzie wiązał się z koniecznością przeprowadzenia  II tury wyborów (21 kwietnia) członkom komisji przysługiwać będą, w związku z głosowaniem w tym dniu, diety w wysokości połowy kwoty określonej powyżej.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miejski w Gliwicach nie posiada kas. Diety będą przekazywane wyłącznie na  rachunek bankowy wskazany przez osobę powołaną do składu obwodowej komisji wyborczej.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2024-01-30 08:11:19
Informację wprowadził do BIPDamian Cichorz
Data udostępnienia informacji w BIP2024-01-30 08:11:19
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuDamian Cichorz30-01-2024 08:28:17
2Utworzenie dokumentuDamian Cichorz30-01-2024 08:11:19