Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana miejsca zamieszkania

Zmiana miejsca zamieszkania

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zawiadomienie o zmianie miejsca zamieszkania

Co powinienem wiedzieć?

Osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Zmiana miejsca zamieszkania nie wymaga konieczności wymiany dokumentu prawa jazdy. Wszystkie wydane od dnia 4 marca 2019 r. dokumenty prawa jazdy nie zawierają adresu zamieszkania posiadacza. Wobec powyższego zniknął obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy. Prawa jazdy wydane przed dniem jego wejścia w życie zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane. Kierujący może posiadać tylko jedno ważne krajowe prawo jazdy.

 • Osoba składająca zawiadomienie o zmianie miejsca zamieszkania winna zapoznać się również z opisem usługi:

-> Zmiana adresu lub danych osobowych w dokumencie prawa jazd

Kto może załatwić sprawę?

Posiadacz prawa jazdy lub osoba przez niego upoważniona.

Pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę można pobrać:

 • w formie elektronicznej -> wzór pełnomocnictwa do pobrania niżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".
 • osobiście w formie papierowej -> w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego).
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

do 30 dni

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zawiadomienie o zmianie miejsca zamieszkania
 2. Pełnomocnictwo KM
  - w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zawiadomienie o zmianie miejsca zamieszkania nie podlega opłacie.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonać można:

 • w Opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


  Urząd Miejski w Gliwicach
  Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz: "Zawiadomienie o zmianie miejsca zamieszkania"

 • druk do pobrania w formie elektronicznej w dziale wyżej "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".
 • w formie papierowej do pobrania w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego) oraz w Wydziale Komunikacji pokoje 310/314/315 (III piętro Urzędu Miejskiego).

Krok 2
Złożyć dokumenty: Stanowisko Praw Jazdy w Biurze Obsługi Interesantów - parter Urzędu Miejskiego lub pokoje 314/315 Wydział Komunikacji / Referat Praw Jazdy III piętro Urzędu Miejskiego

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Referat Praw Jazdy - pokoje 314/315
III piętro Urzędu Miejskiego
Tel. 32-239-11-96 / 32-238-54-70/ 32-238-56-52
E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Prośbę można przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miejskiego (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz.2142 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

KM - Prawa jazdy

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Numer karty

KM.135/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Macuga
Data wytworzenia informacji2020-08-10 13:38:29
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-10 13:38:29
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatoraAlicja Białorucka04-10-2023 08:52:41
2zmiana publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska20-04-2023 12:08:21
3Dodanie klauzuli informacyjnejAnna Imbiorska20-04-2023 12:06:28
4Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy? - modyfikacja publikatorówKrystyna Kasprzyk18-04-2023 14:57:57
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 11:12:04
6Utworzenie dokumentuAlicja Banach10-08-2020 13:38:29