Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Odnalezienie dowodu osobistego

Odnalezienie dowodu osobistego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dowód osobisty - zgłoszenie odnalezienia dokumentu

Co powinienem wiedzieć?

Osoba, która znalazła własny (po uprzednim zgłoszeniu utraty) lub cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej RP.
Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
Patrz opis usługi [Dowód osobisty – zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dokumentu].

Organem właściwym do unieważnienia odnalezionego dowodu osobistego jest organ gminy, do którego został przekazany znaleziony dowód osobisty.

Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do w/w organów przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.

Kto może załatwić sprawę?

Zgłosić fakt odnalezienia dowodu osobistego może:

  • Osoba, która odnalazła dowód osobisty.
     

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki, na stanowisku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

  1. Odnaleziony dowód osobisty.
     

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie odnalezionego dowodu osobistego – bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przygotować odnaleziony dowód osobisty.

Krok 2
Udać się do Referatu Dowodów Osobistych – Wydziału Spraw Obywatelskich, pokój 210, II piętro budynku Urzędu Miejskiego.

Krok 3
Złożyć odnaleziony dowód osobisty.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Dowodów Osobistych
pokój nr 210, II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach
Telefony: (32) 238 54 36 lub (32) 239 11 28.
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

SO - Dowody osobiste

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.50/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2020-07-27 07:22:39
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 07:22:39
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka22-12-2023 13:54:12
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:29:37
3Zmiana Klauzuli RodoDorota Rynkiewicz17-02-2023 13:37:49
4Zmiana tytułu dokumentuAlicja Banach27-07-2020 07:48:22
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 07:22:39