Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Gliwicki Budżet Obywatelski 2024

Gliwicki Budżet Obywatelski 2024

budzet_obywatelski_logo

WYNIKI GŁOSOWANIA


Znamy już wyniki głosowania XI edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2024. W przyszłym roku zrealizowanych zostanie 65 projektów wybranych przez mieszkańców. W  2024 roku wykonanych zostanie 64 zadań dzielnicowych, a także jedno zadanie ogólnomiejskie. W 2024 roku na realizację projektów wyłonionych w procedurze Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono kwotę 7 485 000,00 zł na projekty dzielnicowe oraz 1 000 000,00 zł na projekty ogólnomiejskie.

Z 4 zadań ogólnomiejskich, spośród których wybierali gliwiczanie, do realizacji trafi jedno. „Zagospodaruje” ono całą pulę środków finansowych przeznaczonych na ten typ zadań. 6 741 mieszkańców poparło projekt pn. „Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej”. Spośród złożonych projektów dzielnicowych 56 zadań trafi do realizacji z puli podstawowej. Natomiast w ramach puli dla aktywnych zostanie zrealizowanych 8 zadań, po jednym z dzielnic: Bojków, Obrońców Pokoju, Brzezinka, Żerniki, Sikornik, Stare Gliwice, Zatorze, Sośnica. Najwyższą frekwencję odnotowano w Bojkowie (26,18%), w dzielnicy Obrońców Pokoju (23,56%) oraz w Brzezince (21,28%).

Aż 21 spośród wybranych przez gliwiczan zadań dotyczy sportu, rekreacji oraz zdrowia. Na ich realizację przypadnie ponad 3,3 mln zł. Prawie 2 mln zł przeznaczonych zostanie na budowę lub modernizację placów zabaw, niecały 1 mln zł – na 18 zadań dotyczących kultury i edukacji. 6 zadań za nieco ponad 900 tys. zł dotyczy dróg, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych i wiat rowerowych. Gliwiczanie wybrali także 7 zadań dotyczących ekologii i środowiska oraz 5 zadań z obszaru bezpieczeństwa. Na te pierwsze przeznaczonych zostanie prawie 750 tys. zł, a na drugie – niemal 500 tys. zł.

Projekty skierowane do realizacji

Wszystkie projekty poddane pod głosowanie - liczba głosów ważnych

 

GŁOSOWANIE

Głosowanie Gliwicki Budżet Obywatelski 2024 rozpocznie się 24 sierpnia i będzie trwało do 14 września 2023 r. Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec, bez względu na wiek. Gliwiczanie będą mogli oddać dwa głosy - jeden na projekt dzielnicowy oraz jeden na projekt ogólnomiejski.

Głosowanie w formie elektronicznej

Głos będzie można oddać na elektronicznych formularzach, dostępnych na platformie partycypacyjnej https://decydujmyrazem.gliwice.pl/ od godz. 8:00 w dniu 24 sierpnia do godz. 20:00 w dniu 14 września 2023 r.

Ważność oddanego głosu będzie weryfikowana poprzez zatwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail lub poprzez wprowadzenie kodu otrzymanego jako SMS. Jeden adres e-mail i jeden numer telefonu mogą zostać wykorzystane do potwierdzania głosu jednokrotnie.

Głosować można również w formie papierowej, wrzucając wypełniony i podpisany formularz do oznakowanych urn:

w holu Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w filii UM przy ul. Jasnej 31A,

w siedzibach Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 oraz ul. Studziennej 6.

Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia oddanie głosu, mogą skorzystać z pośrednictwa konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w BOI przy ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Wzór karty do głosowania w formacie .pdf do własnego druku.

Wykaz Bibliotek, w których będzie można głosować zarówno elektronicznie, jak i papierowo:

 • Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17),
 • Filia nr 5 (ul. Perkoza 12),
 • Filia nr 9 (ul. Czwartaków 18),
 • Filia nr 13 (ul. Paderewskiego 56),
 • Filia nr 16 (ul. Przedwiośnie 2),
 • Filia nr 17 (ul. Spółdzielcza 33a), 
 • Filia nr 20 (ul. Bernardyńska 2),
 • Filia nr 21 (ul. Syriusza 30),
 • Filia nr 22 (ul. Spacerowa 6),
 • Filia nr 23 (ul. Sopocka 2),
 • Filia nr 24 (ul. Architektów 109),
 • Filia nr 25 (pl. Jaśminu 20),
 • Filia nr 30 (ul. Partyzantów 25). 

Stanowiska będą dostępne dla mieszkańców zgodnie z godzinami otwarcia filii wskazanymi na stronie internetowej www.biblioteka.gliwice.pl.

MOBILNE PUNKTY DO GŁOSOWANIA GBO 2024:

 • STARE GLIWICE: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a ( w godzinach pracy szkoły),
 • ŻERNIKI: 31.08.2023 12:00-14:00 - skwer przy ul. Warmińskiej,
 • LIGOTA ZABRSKA: 31.08.2023 15:00-17:00 - Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31,
 • CZECHOWICE: 02.09.2023 w godzinach 12:00 - 14:00, Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice, ul. Ziemięcicka 62,
 • ŚRÓDMIEŚCIE: 03.09.2023 w godzinach 14:00 - 19:00, Park Chopina,
 • ŻERNIKI: 07.09.2023 w godzinach 15:30-17:30 - skrzyżowanie ul. Chałubińskiego i Rogozińskiego (ok. sklepu spożywczego),
 • SIKORNIK: 9.09.2023 w godzinach 11:00-13:00 - teren przy Przedszkolu Miejskim nr 29, ul. Sikornik 48,
 • ŚRÓDMIEŚCIE: 9.09.2023 w godzinach 11:00-13:00 - Ruiny Teatru Victoria, al. Przyjaźni 18,
 • CZECHOWICE: 11.09.2023 w godzinach 17:00-18:00 - Stara Szkoła, ul. Nad Łąkami 1,

 

NA JAKIE PROJEKTY BĘDZIEMY GŁOSOWAĆ?

Znamy już ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do głosowania: gliwiczanie będą mogli wybierać spośród 139 projektów, w tym 135 zadań dzielnicowych oraz 4 zadań ogólnomiejskich.

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania

Lista wszystkich złożonych wniosków znajduje się na stronie https://decydujmyrazem.gliwice.pl. Tam też można znaleźć: informacje o wynikach weryfikacji, odwołania od weryfikacji wniosków i odpowiedzi na odwołania.

Wyniki procedury odwoławczej

Od 24 sierpnia do 14 września 2023 r. będziemy mogli głosować na projekty zaproponowane przez gliwiczan, które zostaną zrealizowane w 2024 roku. Uwaga! Elektroniczny formularz do głosowania oraz papierowe formularze dostępne bedą od 24 sierpnia.

 

ETAP WERYFIKACJI WNIOSKÓW

Znane są już wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2024. W tym roku gliwiczanie zgłosili 274 projekty, w tym 13 z nich to zadania ogólnomiejskie, a 261 -  dzielnicowe. Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2024 zaplanowano 8.485.000,00 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie - 1.000.000,00 zł, a na projekty dzielnicowe - 7.485.000,00 zł.

Po wnikliwej ocenie wszystkich projektów pozytywnie ocenione zostały 4 wnioski ogólnomiejskie i 140 wniosków dzielnicowych. Wyniki oceny wraz z uzasadnieniami dostępne są na platformie DecydujmyRazem! - Lista wniosków z wynikami oceny oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Mieszkańcy Gliwic mają teraz czas do 27 czerwca 2023 r., aby złożyć ewentualne odwołanie od negatywnej oceny, przy czym w przypadku zadań dzielnicowych takie odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dane zadanie dotyczy. Ostateczna lista wniosków poddanych pod głosowanie będzie opublikowana do 1 sierpnia 2023 r.

Procedura odwoławcza od negatywnej oceny wyników

Każdy mieszkaniec Gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji zamieszczonego na liście wszystkich złożonych wniosków. Odwołania można składać w terminie od 21 do 27 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem poniższych reguł:
dla zadania dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której wniosek dotyczy
odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego,
warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia oceny negatywnej,
odwołanie powinno być opatrzone dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazywać numer wniosku, którego dotyczy.

Odwołania można składać w następujący sposób:
1. w formie papierowej:
a) w Centrum 3.0 Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (dalej: GODS) przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na adres GODS; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby GODS;
b) w GODS przy ul. Jagiellońskiej 21, w godzinach urzędowania;
c) w GODS przy ul. Studziennej 6, w godzinach urzędowania;
d) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania.
2. w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePuaP/sekaP na adres skrzynki Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych: /GODS/skrytka; odwołanie należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”;
3. w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania– za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu.
Wyniki procedury odwoławczej będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na platformie www.decydujmyrazem.gliwice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach  nie później niż 1 sierpnia 2023 r.

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2024 - ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

W XI edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wnioski można składać od 23 lutego do 16 marca 2023 r.
Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu. Jest on dostępny:

 -  jako formularz online - na platformie DecydujMy razem! www.decydujmyrazem.gliwice.pl
 -  poniżej w plikach do pobrania;
 -  w formie papierowej do odbioru w siedzibach Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, Studziennej 6 lub Jagiellońskiej 21 oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – na parterze w Biurze Obsługi Interesantów (przy wejściu od strony ul. Zwycięstwa) oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania;

Wniosek dotyczący zadania ogólnomiejskiego musi uzyskać poparcie co najmniej 150 mieszkańców miasta. Do takiego wniosku należy dołączyć listę poparcia z podpisami lub uzyskać poparcie za pomocą strony www.decydujmyrazem.gliwice.pl. Formularz listy poparcia jest dostępny we wskazanych powyżej miejscach.

 

HARMONOGRAM

Zgodnie z harmonogramem przebiegu procedury ogłoszonym przez Prezydenta Gliwic gliwiczanie będą mogli składać wnioski do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2024 (GBO) od 23 lutego 2023 r., a głosowanie odbędzie się na przełomie sierpnia i września.

Harmonogram procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2024

 • 23 lutego - 16 marca 2023 r. - Nabór wniosków
 • 20 czerwca 2023 r. -  Publikacja wyników oceny wniosków
 • do 1 sierpnia 2023 r. - Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
 • 24 sierpnia - 14 września 2023 r. - Głosowanie
 • do 13 października 2023 r. - Ogłoszenie wyników głosowania

Harmonogram 2024

 

OGÓLNE ZASADY

Uchwała nr XLI/861/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 7351/23 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Informacje o GBO 2023 znajdują się pod adresem: https://bip.gliwice.eu/gliwicki-budzet-obywatelski-2023
Więcej informacji o aktualnej i poprzednich edycjach można znaleźć:

na stronie internetowej www.decydujmyrazem.gliwice.pl

na profilu informacyjnym w serwisie społecznościowym https://www.facebook.com/BudzetObywatelskiGliwice

Informacje można też uzyskać pod numerem telefonu 32/238 24 55 lub 32/232 04 77.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Baron
Data wytworzenia informacji2024-01-31 08:01:55
Informację wprowadził do BIPEwa Baron
Data udostępnienia informacji w BIP2024-01-31 08:01:55
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacjaEwa Baron31-01-2024 13:56:12
2Zmiana statusu dokumentuEwa Baron31-01-2024 13:56:12
3poprawiono linkiEwa Baron31-01-2024 10:25:51
4Utworzenie dokumentuEwa Baron31-01-2024 08:01:55