Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Gliwicki Budżet Obywatelski 2023

Gliwicki Budżet Obywatelski 2023

 

budzet_obywatelski_logo


WYNIKI GŁOSOWANIA

 

Znamy już wyniki głosowania jubileuszowej, X edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. W przyszłym roku zrealizowanych zostanie 69 projektów wybranych przez mieszkańców. W  2023 roku wykonanych zostanie 68 zadań dzielnicowych (60 z puli podstawowej i aż 8 z puli dla aktywnych), a także jedno zadanie ogólnomiejskie.

Na zadania dotyczące sportu, rekreacji oraz zdrowia przypadnie ponad 2,8 mln zł. 1,7 mln zł przypadnie na zadania związane z ekologią i środowiskiem – dzięki tym środkom pojawią się nowe skwery i nasadzenia.  Gliwiczanie wybrali także zadania dotyczące obszarów kultury i edukacji –  na ten cel przypadnie blisko 1,5 mln zł środków budżetu obywatelskiego. 1,2 mln zł przeznaczonych zostanie na budowę lub modernizację placów zabaw, blisko 1 mln zł na zadania służące poprawie bezpieczeństwa, a 132 tys. zł będzie przeznaczone na zadania związane z drogami, ścieżkami rowerowymi i miejscami postojowymi.

W tym roku po raz pierwszy głosowanie elektronicznie prowadzone było na Gliwickiej Platformie Partycypacyjnej www.decydujmyrazem.gliwice.pl. Za jej pośrednictwem zostało oddanych 17514 głosów, z tego ważnych 15429.

Bardzo duża aktywność dzielnic sprawiła, że 14 z 21 dzielnic zdobyło liczbę głosów uprawniającą do puli dla aktywnych. W ramach tej puli zostanie zrealizowanych 8 zadań – po jednym z dzielnic: Brzezinka, Ligota Zabrska, Sikornik, Wojska Polskiego, Bojków, Wilcze Gardło, Żerniki i Ostropa. Najwyższą frekwencję odnotowano w dzielnicach: Brzezinka (25%), Ligota Zabrska (23%) oraz Sikornik (20%); najniższą – na Trynku (3%).

Spośród zadań ogólnomiejskich największe poparcie – 3813 głosów – zdobył projekt „Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice”. Właśnie to zadanie będzie realizowane w przyszłym roku.

Lista wszystkich zadań wyłonionych do realizacji dostępna poniżej

Lista wszystkich zadań wraz z danymi realizatorów

Projekty ogólnomiejskie do realizacji

Projekty dzielnicowe do realizacji - pula podstawowa

Projekty dzielnicowe do realizacji - pula dla aktywnych

Aktywność w dzielnicach (kwalifikacja do udziału w puli dla aktywnych)

Liczba oddanych głosów ogółem

Wszystkie projekty poddane pod głosowanie - liczba głosów ważnych

 

 


GŁOSOWANIE

Od 24 sierpnia do 14 września 2022 r. trwa głosowanie na projekty zaproponowane przez gliwiczan. Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać jeden głos na zadanie ogólnomiejskie i jeden głos na zadanie dzielnicowe. Głosować można:

Formularze papierowe są dostępne w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych: przy ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 oraz ul. Studziennej 6; w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w filii przy ul. Jasnej 31A; w wymienionych poniżej lokalizacjach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, a także do samodzielnego wydruku - plik umieszczono poniżej. W tych samych lokalizacjach są umieszczone urny, do których można wrzucić uzupełniony formularz.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać z punktów do głosowania elektronicznego utworzonych w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Punkty będą czynne przez cały okres głosowania, od 24 sierpnia do 14 września 2022 r., w godzinach otwarcia danej filii MBP (link do strony internetowej biblioteki).

Wykaz filii MBP, w których dostępne są urny i stanowiska do głosowania elektronicznego:

 •     Biblioteka centralna (ul. Kościuszki 17)
 •     Filia nr 5 (ul. Perkoza 12)
 •     Filia nr 9 (ul. Czwartaków 18)
 •     Filia nr 13 (ul. Paderewskiego 56)
 •     Filia nr 16 (ul. Przedwiośnie 2)
 •     Filia nr 17 (ul. Spółdzielcza 33a)
 •     Filia nr 20 (ul. Bernardyńska 2)
 •     Filia nr 21 (ul. Syriusza 30)
 •     Filia nr 22 (ul. Spacerowa 6)
 •     Filia nr 23 (ul. Sopocka 2)
 •     Filia nr 25 (ul. Jaśminu 20)
 •     Filia nr 30 (ul. Partyzantów 25)

Formularz do głosowania papierowego - do wydruku (pdf)

Jak głosować? – przeczytaj poradnik

Kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych


NA JAKIE PROJEKTY BĘDZIEMY GŁOSOWAĆ?

Znamy już ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do głosowania: gliwiczanie będą mogli wybierać spośród 130 projektów, w tym 122 zadań dzielnicowych oraz 8 zadań ogólnomiejskich.

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania

Lista wszystkich złożonych wniosków znajduje się na stronie https://decydujmyrazem.gliwice.pl. Tam też można znaleźć: informacje o wynikach weryfikacji, odwołania od weryfikacji wniosków i odpowiedzi na odwołania.

Wyniki procedury odwoławczej

Od 24 sierpnia do 14 września 2023 r. będziemy mogli głosować na projekty zaproponowane przez gliwiczan, które zostaną zrealizowane w 2023 roku. Uwaga! Elektroniczny formularz do głosowania oraz papierowe formularze dostępne bedą od 24 sierpnia.

Poradnik - Jak głosować?


ETAP WERYFIKACJI WNIOSKÓW

Znane są już wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. W tym roku gliwiczanie zgłosili 243 projekty, w tym 13 z nich to zadania ogólnomiejskie, a 230 -  dzielnicowe. Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zaplanowano 8.348.000,00 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie - 1.000.000,00 zł, a na projekty dzielnicowe - 7.348.000,00 zł.

Po wnikliwej ocenie wszystkich projektów pozytywnie ocenionych zostało 8 wniosków ogólnomiejskich i 127 wniosków dzielnicowych. Wśród wniosków zweryfikowanych pozytywnie znalazły się m.in. różnego rodzaju projekty aktywizujące seniorów, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, stworzenie nowych miejsc rekreacji, ale też wiele zadań dotyczących zieleni. Wyniki oceny wraz z uzasadnieniami dostępne są na platformie www.decydujmyrazem.gliwice.pl w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Mieszkańcy Gliwic mają teraz czas do 27 czerwca 2022 r., aby złożyć ewentualne odwołanie od negatywnej oceny, przy czym w przypadku zadań dzielnicowych takie odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dane zadanie dotyczy. Ostateczna lista wniosków poddanych pod głosowanie będzie opublikowana do 1 sierpnia 2022 r.

Procedura odwoławcza

Każdy mieszkaniec Gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji zamieszczonego na liście wszystkich złożonych wniosków. Odwołania można składać w terminie od 21 do 27 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem poniższych reguł:

 • dla zadania dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której wniosek dotyczy;
 • odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego;
 • warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia oceny negatywnej;
 • odwołanie powinno być opatrzone dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazywać numer wniosku, którego dotyczy.

Odwołania można składać w następujący sposób:
1. w formie papierowej:
a) w Centrum 3.0 Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (dalej: GODS) przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na adres GODS; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby GODS;
b) w GODS przy ul. Jagiellońskiej 21, w godzinach urzędowania;

c) w GODS przy ul. Studziennej 6, w godzinach urzędowania;
d) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania.
2. w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePuaP/sekaP na adres skrzynki Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych: /GODS/skrytka; odwołanie należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”;

W przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania– za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego
dane osobowe).

Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu.

Wyniki procedury odwoławczej będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na platformie www.decydujmyrazem.gliwice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż 1 sierpnia 2022 r.


GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023 - ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

W X jubileuszowej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wnioski można składać od 1 do 21 marca 2022 r.
Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu. Jest on dostępny:

 • jako formularz online - na platformie DecydujMy razem! www.decydujmyrazem.gliwice.pl
 • poniżej w plikach do pobrania;
 • w formie papierowej do odbioru w siedzibach Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, Studziennej 6 lub Jagiellońskiej 21 oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – na parterze w Biurze Obsługi Interesantów (przy wejściu od strony ul. Zwycięstwa) oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania;

Wniosek dotyczący zadania ogólnomiejskiego musi uzyskać poparcie co najmniej 150 mieszkańców miasta. Do takiego wniosku należy dołączyć listę poparcia z podpisami lub uzyskać poparcie za pomocą strony www.decydujmyrazem.gliwice.pl. Formularz listy poparcia jest dostępny we wskazanych powyżej miejscach.

 

PLIKI DO POBRANIA:

- formularz wniosku (plik .pdf)
- formularz wniosku (plik .doc)
- lista poparcia (plik .pdf)
- lista poparcia (plik .doc)
- oświadczenie ogólnodostępności (plik .pdf)
- oświadczenie ogólnodostępności (plik .doc)
- poradnik wnioskodawcy


HARMONOGRAM

Zgodnie z harmonogramem przebiegu procedury ogłoszonym przez Prezydenta Gliwic gliwiczanie będą mogli składać wnioski do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 (GBO) od 1 marca 2022 r., a głosowanie odbędzie się na przełomie sierpnia i września.

Harmonogram procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023

 • 1 - 21 marca 2022 r. - Nabór wniosków
 • 20 czerwca 2022 r. -  Publikacja wyników oceny wniosków
 • do 1 sierpnia 2022 r. - Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
 • 24 sierpnia - 14 września 2022 r. - Głosowanie
 • do 14 października 2022 r. - Ogłoszenie wyników głosowania

Harmonogram 2023-2

 

OGÓLNE ZASADY

Uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr PM-5487/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023

 

Informacje o GBO 2022 znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/gliwicki-budzet-obywatelski-2022
Więcej informacji o aktualnej i poprzednich edycjach można znaleźć:

 

Informacje można też uzyskać pod numerem telefonu 32/238 24 55 lub 32/232 04 77.

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAdam Dersiewicz
Data wytworzenia informacji2023-01-30 09:19:52
Informację wprowadził do BIPAdam Dersiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2023-01-30 09:19:52
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1dodano linkAdam Dersiewicz24-04-2023 16:34:15
2Utworzenie dokumentuAdam Dersiewicz30-01-2023 09:19:52