Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne
Karty informacyjne
formularz wyszukiwania

Wzory umów dot. dotacji celowych

Wzór umowy dot. odnawialnych źródeł energii (OZE) Wzór umowy dot. zmiany systemów grzewczych

Dotacje do zmiany ogrzewania

Dotacje do OZE