Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Komunikat o rewitalizacji

Komunikat o rewitalizacji

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości otrzymania zaświadczenia dla celów kupna/sprzedaży nieruchomości, wskazującego czy dana nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji,  informujemy iż Rada Miasta Gliwice w oparciu o ustawę z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji:

podjęła:

  • uchwałę nr LII/1079/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Gliwice zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, w której ujęto zapis o nie ustanowieniu na rzecz Miasta Gliwice prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji zgodnie z ww. ustawą.

nie podjęła:

  • uchwały ws. Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gliwice zgodnie z art. 14 ust.1,
  • uchwały o wyznaczeniu specjalnej strefy rewitalizacji w Gliwicach zgodnie z art. 25.

W związku z powyższym żadna nieruchomość położona w Gliwicach nie leży obecnie  w specjalnej strefie rewitalizacji w rozumieniu ww. ustawy oraz nie ustanowiono prawa pierwokupu na rzecz Miasta Gliwice zgodnie z ww. ustawą oraz podjętą przez Radę Miasta w dniu 14.12.2023 roku uchwałą nr LII/1079/2023.

Informacja czy dana nieruchomość leży bądź nie leży obecnie w granicach  obszaru zdegradowanego/obszaru rewitalizacji zostanie udostępniona na wniosek o wydanie zaświadczenia

Miejski System Informacji Przestrzennej (https://msip.gliwice.eu/geoportale) daje możliwość samodzielnego sprawdzenia czy dana nieruchomość leży bądź nie leży obecnie w granicach obszaru zdegradowanego/obszaru rewitalizacji. Poniżej ścieżka dostępu:

Geoportal Mieszkańca-> wybrać: dodaj dane do mapy-> wpisać w pozycji: nazwa warstwy-> obszary rewitalizacji obowiązujące od 05.01.2024-> dwukrotnie kliknąć; wpisać w pozycji: nazwa warstwy-> obszary zdegradowane obowiązujące od 05.01.2024-> dwukrotnie kliknąć.

Wybrać: wyszukiwarka uniwersalna-> uzupełnić obręb i numer działki.

Po wyszukaniu działki-> kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać: informacje o obiekcie-> po lewej stronie pojawi się informacja czy wybrana działka leży w obszarze zdegradowanym/ rewitalizacji

Jednocześnie informujemy, że wydanie niniejszego zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej w myśl art. 2 ust 1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z art. 109 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwości uzyskania zaświadczenia w sprawie rewitalizacji - proszę zapoznać się z kartą opisu usługi -> Zaświadczenie w sprawie rewitalizacji
 


Opis usługi:

Komunikat o rewitalizacji

Wydział:

Biuro Rozwoju Miast

Kategoria sprawy:

BRM - Komunikat o rewitalizacji

Numer karty

BRM.1/DP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKatarzyna Kobierska
Data wytworzenia informacji2020-07-17 06:15:25
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-17 06:15:25
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska04-01-2024 14:49:21
2Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach17-07-2020 06:16:58
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach17-07-2020 06:15:25