Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenia Prezydenta Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Zarządzenia Prezydenta Miasta
zarządzenie Nr 6394/22
Dotyczy: obciążenia działki 47, obręb Stare Miasto, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00028286/7 prawem służebności gruntowej.
zarządzenie Nr 6393/22 oraz wykaz nr ZGM/469/2022
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku przy ul. Nowy Świat 14A, stanowiącego własność miasta Gliwice.
zarządzenie Nr 6392/22 oraz wykaz nr ZGM/477/2022
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Rybnickiej 141, stanowiącego własność miasta Gliwice
zarządzenie Nr 6391/22 oraz wykaz nr ZGM/481/2022
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 10 położonego przy ul. Kozielskiej 10A, stanowiącego własność miasta Gliwice.
zarządzenie Nr 6390/22 oraz wykaz nr ZGM/482/2022
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Słowackiego 36A, stanowiącego własność miasta Gliwice.
zarządzenie Nr 6389/22
WYKONANE
Dotyczy: zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok
zarządzenie Nr 6388/22 oraz wykaz nr GN/ 173/2022
Dotyczy: uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2361/2020 z dnia 2 czerwca 2020r. oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 204, 205/1 obręb Czechowice Zachód, położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej, stanowiącej własność miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości
zarządzenie Nr 6387/22
Dotyczy: wyrażenia zgody na objęcie przez miasto Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zarządzenie Nr 6386/22 oraz wykaz nr GN/172/2022
Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na płd. od ul. Wileńskiej, oznaczonej jako działka nr 255/3, obręb Brzezinka, w trybie ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli działek przyległych.
zarządzenie Nr 6385/22
WYKONANE
Dotyczy: zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok