Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Sesja nr XXIV/2021 / Karta punktu 24 porządku sesji

Karta punktu 24 porządku sesji

Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami i wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach (druki nr 509, 521, 522):