Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała nr. II/9/69
Utraciła Moc
Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach
Z dnia 23-09-1969
w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w  Gliwicach na II półrocze 1969 r.

Uchwała nr. II/8/69
Utraciła Moc
Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach
Z dnia 23-09-1969
w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach na II półrocze 1969 r.

Uchwała nr. II/7/69
Uchylona
Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach
Z dnia 23-09-1969
w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia wyboru sołtysa dla osiedla Czechowice w Gliwicach

Uchwała nr. I/6/69
Utraciła Moc
Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach
Z dnia 07-06-1969
w sprawie: w sprawie: ustalenia tematyki obrad na następną sesję M.R.N oraz jej przygotowania

Uchwała nr. I/5/69
Utraciła Moc
Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach
Z dnia 07-06-1969
w sprawie: w sprawie: powołania Konwentu Seniorów Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach

Uchwała nr. I/4/69
Utraciła Moc
Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach
Z dnia 07-06-1969
w sprawie: w sprawie: rodzaju oraz składu liczbowego i osobowego Komisji Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach

Uchwała nr. I/3/69
Utraciła Moc
Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach
Z dnia 07-06-1969
w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia wyborów Członków Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach na okres kadencji 1969-1973

Uchwała nr. I/2/69
Utraciła Moc
Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach
Z dnia 07-06-1969
w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach na okres kadencji 1969-1973

Uchwała nr. I/1/69
Utraciła Moc
Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach
Z dnia 07-06-1969
w sprawie: w sprawie: składu liczbowego Prezydium M.R.N. w Gliwicach


Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 01-01-1970
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Gliwice w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.