Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXVIII/562/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-06-2021
w sprawie: negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

Uchwała XXVII/561/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-06-2021
w sprawie: nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.

Uchwała XXVII/560/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-06-2021
w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.

Uchwała XXVII/559/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-06-2021
w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIII/574/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023

Uchwała XXVII/558/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-06-2021
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gliwice z wykonania budżetu za 2020 r.

Uchwała XXVII/557/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-06-2021
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.

Uchwała XXVII/556/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-06-2021
w sprawie: udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Gliwice.

Uchwała XXVII/555/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-06-2021
w sprawie: podjęcia działań zmierzających do wyłonienia biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania finansowego miasta Gliwice za rok 2021 i 2022.

Uchwała XXVII/554/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-06-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok.

Uchwała XXVII/553/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-06-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice