Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00372/2010
Rodzaj Pozwolenie wodno-prawne
Data złożenia 2010-07-01
Znak sprawy ŚR-6210/29/2010
Zakres przedmiotowy wniosku Przekroczenie mostu nad Kanałem Gliwickim rurociągami wody surowej, osłonowym i istniejącym wodociągiem
Lokalizacja w ciągu ul.Staromiejskiej
Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. SZPITALNA 11 , KNURóW
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 328
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji