Strona Głowna / Rejestry

Aktualnie prowadzone rejestry publiczne

Lp. Nazwa rejestru publicznego
1.Wnioski o wydanie decyzji
2.Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
3.Polityka, strategia, plan lub program
4.Raporty, analizy, dokumentacja
5.Polityka, strategia, plan lub program - projekty
6.Prognozy
7.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu - od roku 2013
8.Postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczące realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
9.EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
10.Rejestr planów miejscowych
11.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2015 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
12.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2016 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
13.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2014 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
14.Rejestr dokonanych zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 oraz w art. 34a, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a i instalowania, o którym mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
15.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2020 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
16.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2017 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
17.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2019 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
18.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2018 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego