Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry

Aktualnie prowadzone rejestry publiczne

Lp. Nazwa rejestru publicznego
1.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Wnioski o wydanie decyzji
2.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
3.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Polityka, strategia, plan lub program
4.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Raporty, analizy, dokumentacja
5.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Polityka, strategia, plan lub program - projekty
6.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Prognozy
7.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – od roku 2011 do roku 2012
8.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013
9.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2015 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
10.Postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczące realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
11.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2014 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
12.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2016 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
13.EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
14.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2017 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
15.Rejestr planów miejscowych
16.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2019 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
17.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2018 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
18.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2020 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
19.Rejestr dokonanych zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 oraz w art. 34a, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a i instalowania, o którym mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
20.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2021 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
21.Wykaz zgromadzeń od roku 2021
22.Rejestr wniosków Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej
23.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2022 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
24.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2023 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego
25.WYKAZ Z EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
26.Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2024 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego