Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00413/2010
Rodzaj Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
Data złożenia 2010-06-15
Znak sprawy ŚR-7635/293/10
Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o dokonanie wycinki 7 szt. drzew.
Lokalizacja Gliwice, ul. Jondy dz. nr 678/4 obręb Przedmieście
Wnioskodawca Osoba prywatna
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 372
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji