Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00421/2010
Rodzaj Pozwolenie wodno-prawne
Data złożenia 2010-07-19
Znak sprawy ŚR-6210/34/2010
Zakres przedmiotowy wniosku Odprowadzenie ścieków deszczowych do wylotu nr 9 w km 1+775 potoku Ostropka
Lokalizacja w km 1+775 potoku Ostropka
Wnioskodawca Miasto Gliwice ul. ZWYCIĘSTWA 21 , GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 323
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji