Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00422/2010
Rodzaj Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
Data złożenia 2010-04-12
Znak sprawy ŚR-7635/166/10
Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o dokonanie wycinki 2 szt. drzew
Lokalizacja dz. nr 696 położona na południe od ul. Chorzowskiej w Gliwicach
Wnioskodawca Lifton Polska sp.j. ul. KNUROWSKA 16 , ZABRZE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 328
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji