Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00521/2010
Rodzaj Pozwolenie wodno-prawne
Data złożenia 2010-09-09
Znak sprawy SR-6210/46/2010
Zakres przedmiotowy wniosku Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem nr 12 w km 2+350 Poroku Rokitnickiego
Lokalizacja z odwodnienia ulic : rejon ulic Chałubińskiego i Elsnera
Wnioskodawca Profesjonalne Usługi Ekologiczne EKO-COMPLEKS ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 3 4, GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 323
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji