Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00610/2010
Rodzaj Pozwolenie wodno-prawne
Data złożenia 2010-10-18
Znak sprawy ŚR-6210/56/10
Zakres przedmiotowy wniosku Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem nr 33 do potoku Ostropka
Lokalizacja w km 2+560 potoku
Wnioskodawca PRZEDSIĘBIORSTWO NAUKOWO-BADAWCZO-USŁUGOWE ul. INWALIDÓW 2C , BIELSKO- BIAłA
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 323
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji