Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00694/2010
Rodzaj Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
Data złożenia 2010-06-01
Znak sprawy ŚR-7635/292/10
Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o dokonanie wycinki 275 szt. drzew oraz 911,5 m2 krzewów
Lokalizacja Zabrze, ul. Hagera
Wnioskodawca Kaefer S.A. ul. POSTĘPU 21B , WARSZAWA
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 328
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji