Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00702/2010
Rodzaj Pozwolenie wodno-prawne
Data złożenia 2010-11-08
Znak sprawy ŚR-6210/53/2010
Zakres przedmiotowy wniosku Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu ŚCL S.A. poprzez kanalizację deszczową do basenu portowego nr 1
Lokalizacja ul. Portowa 28
Wnioskodawca Brak Danych ul. - , -
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 323
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji