Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00741/2010
Rodzaj Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
Data złożenia 2010-11-19
Znak sprawy ŚR-7635/618/10
Zakres przedmiotowy wniosku wniosek na wycinke 6 szt. drzew
Lokalizacja pomiędzy ul. Kłodnicą a ul. Nadrzeczną
Wnioskodawca Urząd Miasta w Gliwicach Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych ul. ZWYCIĘSTWA 21 , GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 328
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji