Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer A/00748/2010
Rodzaj Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
Data złożenia 2010-11-30
Znak sprawy ŚR-7635/604/10
Zakres przedmiotowy wniosku wycinka 644 szt. drzew i 50 m2 krzewów przy linii kolejowej nr 141 Zabrze Makoszowy-Zabrze Makoszowy Kopalnia
Lokalizacja Zabrze dz. nr 1, 2, 8, 1296/108
Wnioskodawca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gliwicach ul. DUBOIS 12 , GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 328
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji