Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – od roku 2011 do roku 2012

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – od roku 2011 do roku 2012


Numer Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy - opis dokumentu Znak sprawy Data dokumentu
R/01640/2012 Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych Zgłoszenie stacji bazowej P4 Sp. z o.o. GLI5001_B ul.Kozielska dz. nr 335, obr. Kozłówka, w Gliwicach 6222.2.5.2012 2012-12-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01639/2012 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wytwarzanie odpadów SR.6233.1.34.2012 2012-12-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01638/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów i transport odpadów SR.6233.1.77.2012 2012-12-14 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01637/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów SR.6233.1.76.2012 2012-12-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01636/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.720.2012 2012-12-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01635/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.720.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01634/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.729.2012 2012-12-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01633/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.729.2012 2012-11-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01632/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.770.2012 2012-12-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/01631/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.770.2012 2012-12-12 Przejdź do karty pozycji rejestru