Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – od roku 2011 do roku 2012

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – od roku 2011 do roku 2012


Lp. Numer Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy - opis dokumentu Znak sprawy Data dokumentu R
1. R/01640/2012 Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych Zgłoszenie stacji bazowej P4 Sp. z o.o. GLI5001_B ul.Kozielska dz. nr 335, obr. Kozłówka, w Gliwicach 6222.2.5.2012 2012-12-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
2. R/01639/2012 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wytwarzanie odpadów SR.6233.1.34.2012 2012-12-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
3. R/01638/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów i transport odpadów SR.6233.1.77.2012 2012-12-14 Przejdź do karty pozycji rejestru
4. R/01637/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów SR.6233.1.76.2012 2012-12-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
5. R/01636/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.720.2012 2012-12-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
6. R/01635/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.720.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
7. R/01634/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.729.2012 2012-12-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
8. R/01633/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.729.2012 2012-11-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
9. R/01632/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.770.2012 2012-12-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
10. R/01631/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.770.2012 2012-12-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
11. R/01630/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.751.2012 2012-12-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
12. R/01629/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.751.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
13. R/01628/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.766.2012 2012-12-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
14. R/01627/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.766.2012 2012-12-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
15. R/01626/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.757.2012 2012-12-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
16. R/01625/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.757.2012 2012-12-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
17. R/01624/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.755.2012 2012-12-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
18. R/01623/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.755.2012 2012-12-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
19. R/01622/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę budowa hali centrum logistycznego z portiernią, pompownią i zb. wody pożarowej, stacją redukcyjno-pomiarową, zjazdami, układem dróg i parkingów, zb. redukc. wód deszcz., sieci infrastruktury technicznej AB.6740.1691.2012r. 2012-11-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
20. R/01621/2012 Pozwolenie wodnoprawne wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu ŚR.6341.46.2012 2012-12-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
21. R/01620/2012 Pozwolenie wodnoprawne Wykonanie urządzeń wodnych, korzystanie z wód, regulacja wód ŚR.6341.45.2012 2012-12-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
22. R/01619/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja odmowna na wycinkę drzewa SR.6131.704.2012 2012-12-10 Przejdź do karty pozycji rejestru
23. R/01618/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.704.2012 2012-11-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
24. R/01617/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.748.2012 2012-12-10 Przejdź do karty pozycji rejestru
25. R/01616/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.748.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
26. R/01615/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.697.2012 2012-12-07 Przejdź do karty pozycji rejestru
27. R/01614/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.697.2012 2012-11-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
28. R/01613/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.735.2012 2012-12-07 Przejdź do karty pozycji rejestru
29. R/01612/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.735.2012 2012-11-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
30. R/01611/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.745.2012 2012-12-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
31. R/01610/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.745.2012 2012-11-28 Przejdź do karty pozycji rejestru
32. R/01609/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów o pow. 2 m2 SR.6131.747.2012 2012-12-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
33. R/01608/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie krzewów SR.6131.747.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
34. R/01607/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.690.2012 2012-12-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
35. R/01606/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.690.2012 2012-11-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
36. R/01605/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja odmowna na wycinkę drzew SR.6131.639.2012 2012-12-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
37. R/01604/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.639.2012 2012-10-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
38. R/01603/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.740.2012 2012-12-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
39. R/01602/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.740.2012 2012-11-21 Przejdź do karty pozycji rejestru
40. R/01601/2012 Pozwolenie wodnoprawne wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu ŚR.6341.52.2012 2012-12-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
41. R/01600/2012 Pozwolenie wodnoprawne przekroczenie rzeki Kłodnicy pod dnem linią kablową ŚR.6341.51.2012 2012-12-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
42. R/01599/2012 Pozwolenie wodnoprawne Odprowadzanie wód opadowych z terenu SUW do rzeki Kłodnicy ŚR.6341.50.2012 2012-12-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
43. R/01598/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.743.2012 2012-12-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
44. R/01597/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.743.2012 2012-11-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
45. R/01596/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.734.2012 2012-12-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
46. R/01595/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.734.2012 2012-11-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
47. R/01594/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.746.2012 2012-12-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
48. R/01593/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.746.2012 2012-11-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
49. R/01592/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.678.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
50. R/01591/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.678.2012 2012-10-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
51. R/01590/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.679.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
52. R/01589/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.679.2012 2012-10-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
53. R/01588/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.716.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
54. R/01587/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.716.2012 2012-11-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
55. R/01586/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.703.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
56. R/01585/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.703.2012 2012-11-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
57. R/01584/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.705.2012 2012-11-28 Przejdź do karty pozycji rejestru
58. R/01583/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.705.2012 2012-11-14 Przejdź do karty pozycji rejestru
59. R/01582/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja odmowna na wycinkę drzewa SR.6131.672.2012 2012-11-28 Przejdź do karty pozycji rejestru
60. R/01581/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.672.2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
61. R/01580/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.671.2012 2012-11-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
62. R/01579/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.671.2012 2012-10-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
63. R/01578/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów SR.6233.1.70.2012 2012-12-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
64. R/01577/2012 Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanie odpadów SR.6230.26.2012 2012-11-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
65. R/01576/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę przebudowa istniejącej stacji paliw nr 626 AB.6740.1431.2012 dec. Nr 1644/2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
66. R/01575/2012 Pozwolenie wodnoprawne wprowadzanie wód deszczowych do rzeki Bytomki ŚR.6341.39.2012 2012-12-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
67. R/01574/2012 Pozwolenie wodnoprawne wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji PWiK Gliwice ŚR.6341.43.2012 2012-11-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
68. R/01573/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowa kanalizacji deszczowej SR. 6220.1.38.2012 2012-12-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
69. R/01572/2012 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wytwarzanie odpadów-zmiana SR.6230.1.40.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
70. R/01571/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę dot.zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego: budowy hali produkcyjno-magazynowej z dwoma budynkami socjalnymi i zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną - do projektu zatwierdzonego dec. Nr AB-7353/189/10 AB.6740.1575.2012 2012-11-07 Przejdź do karty pozycji rejestru
71. R/01570/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę pozw. na budowę budowę: 1. hali logistyczno-magazynowej, 2. budynku biurowo-socjalnego, 3. portierni i wiaty na butle gazowe, 4. infrastruktury towarzyszącej AB.6740.1006.2012 dec. Nr 1616/2012 2012-11-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
72. R/01569/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 23 szt. drzew ŚR.6131.579.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
73. R/01568/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 23 szt. drzew ŚR.6131.579.2012 2012-08-01 Przejdź do karty pozycji rejestru
74. R/01567/2012 Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko budowa kanalizacji deszczowej SR. 6220.1.38.2012 2012-11-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
75. R/01566/2012 - tycz- d-ni Przejdź do karty pozycji rejestru
76. R/01565/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 32 szt. drzew ŚR.6131.680.2012 2012-11-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
77. R/01564/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wcinka drzew z terenów zieleńców ŚR.6131.680.2012 2012-09-01 Przejdź do karty pozycji rejestru
78. R/01563/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 4 szt drzew ŚR.6131.712.2012 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
79. R/01562/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 4 szt. drzew ŚR.6131.712.2012 2012-11-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
80. R/01561/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowa budynku produkcyjno-magazynowo-biurowo socjalnego w Gliwicach na terenie KSSE SR.6220.1.30.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
81. R/01560/2012 Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko budowa budynku produkcyjno-biurowo-socjalnego w Gliwicach na terenie KSSE SR.6220.1.30.2012 2012-11-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
82. R/01559/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów SR.6233.1.69.2012 2012-11-28 Przejdź do karty pozycji rejestru
83. R/01558/2012 Pozwolenie wodnoprawne Przekroczenie linią napowietrzną cieku Sierakowickiego ŚR.6341.40.2012 2012-11-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
84. R/01557/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.714.2012 2012-11-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
85. R/01556/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.714.2012 2012-11-14 Przejdź do karty pozycji rejestru
86. R/01555/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa (opłaty ) SR-7635/582/2010/2012 2012-11-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
87. R/01554/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR-7635/582/2010/2012 2010-11-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
88. R/01553/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.683.2012 2012-11-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
89. R/01552/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.683.2012 2012-11-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
90. R/01551/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.727.2012 2012-11-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
91. R/01550/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.727.2012 2012-11-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
92. R/01549/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.698.2012 2012-11-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
93. R/01548/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.698.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
94. R/01547/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów SR.6233.1.72.2012 2012-11-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
95. R/01546/2012 Pozwolenie wodnoprawne Odprowadzanie wód opadowych z wanien transformatorowych do rowu odwodnieniowego KWK Sośnica ŚR. 6341.49.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
96. R/01545/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 16 szt. drzew z terenu MOSiR w Zabrzu ŚR.6131.737.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
97. R/01544/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka drzewa ŚR.6131.736/2012 2012-09-28 Przejdź do karty pozycji rejestru
98. R/01543/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa hali magazynowo-produkcyjnej przy ul. Leonarda Da Vinci 5 SR.6220.1.46.2012 2012-11-14 Przejdź do karty pozycji rejestru
99. R/01542/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę budowa III etapu Zakładu Produkcyjnego Shingchang Poland wraz z infrastrukturą towarzyszącą AB.6740.1552.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
100. R/01541/2012 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wytwarzanie odpadów SR.6230.1.39.2012 2012-11-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
101. R/01540/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów SR.6233.1.70.2012 2012-11-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
102. R/01539/2012 Zezwolenie na odzysk odpadów odzysk odpadów-zmiana nazwy i siedziby SR.6233.1.68.2012 2012-11-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
103. R/01538/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów SR.6233.1.69.2012 2012-11-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
104. R/01537/2012 Informacja o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne wytwarzanie odpadów SR.6232.113.2012 2012-11-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
105. R/01536/2012 Zezwolenie na odzysk odpadów odzysk odpadów-zmiana nazwy i siedziby SR.6233.1.68.2012 2012-11-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
106. R/01535/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka drzew z pasów drogowych w ramach poprawy gospodarki wod.-ść Zaborze Płd ŚR.6131.499.2012 2012-11-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
107. R/01534/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka drzew z pasów drogowych w ramach poprawy gospodarki wod.-ść Zaborze Płd ŚR.6131.555.2012 2012-11-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
108. R/01533/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka drzew z pasów drogowych w ramach poprawy gospodarki wod.-ść Zaborze Płd ŚR.6131.500.2012 2012-11-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
109. R/01532/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.696.2012 2012-11-21 Przejdź do karty pozycji rejestru
110. R/01531/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.696.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
111. R/01530/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.664.2012 2012-11-21 Przejdź do karty pozycji rejestru
112. R/01529/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.664.2012 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
113. R/01528/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.724.2012 2012-11-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
114. R/01527/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.724.2012 2012-11-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
115. R/01526/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.658.2012 2012-11-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
116. R/01525/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.658.2012 2012-10-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
117. R/01524/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.707.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
118. R/01523/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.707.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
119. R/01522/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.699.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
120. R/01521/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.699.2012 2012-11-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
121. R/01520/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.708.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
122. R/01519/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.708.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
123. R/01518/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.358.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
124. R/01517/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.358.2012 2012-07-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
125. R/01516/2012 Pozwolenie wodnoprawne Przekroczenie pod dnem koryta cieku Ostropka siecią wodociągową ŚR.6341.48.2012 2012-11-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
126. R/01515/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 3 szt. drzew w Zabrzu ŚR.6131.723.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
127. R/01514/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka drzew z pasa drogowego ul. Łangowskiego ŚR.6131.722.2012 2012-11-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
128. R/01513/2012 Pozwolenie wodnoprawne wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych ŚR.6341.43.2012 2012-10-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
129. R/01512/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowa zakładu NGK SR.6220.1.44.2012 2012-11-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
130. R/01511/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów SR.6233.1.54.2012 2012-11-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
131. R/01510/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.666.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
132. R/01509/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.666.2012 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
133. R/01508/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.695.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
134. R/01507/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.695.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
135. R/01506/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.686.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
136. R/01505/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.686.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
137. R/01504/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.684.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
138. R/01503/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.684.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
139. R/01502/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.685.2012 2012-11-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
140. R/01501/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.685.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
141. R/01500/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.648.2012 2012-11-14 Przejdź do karty pozycji rejestru
142. R/01499/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.648.2012 2012-10-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
143. R/01498/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.694.2012 2012-11-14 Przejdź do karty pozycji rejestru
144. R/01497/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.694.2012 2012-11-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
145. R/01496/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.628.2012 2012-11-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
146. R/01495/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.628.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
147. R/01494/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.675.2012 2012-11-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
148. R/01493/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.675.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
149. R/01492/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.651.2012 2012-11-07 Przejdź do karty pozycji rejestru
150. R/01491/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.651.2012 2012-10-18 Przejdź do karty pozycji rejestru
151. R/01490/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.604.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
152. R/01489/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.604.2012 2012-10-02 Przejdź do karty pozycji rejestru
153. R/01488/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.674.2012 2012-11-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
154. R/01487/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.674.2012 2012-10-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
155. R/01486/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.624.2012 2012-11-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
156. R/01485/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.624.2012 2012-10-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
157. R/01484/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji instalacja do magazynowania i przetaczania paliw SR.6222.3.15.2012 2012-11-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
158. R/01483/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji instalacja magazynowania i przetaczania paliw płynnych SR.6222.3.14.2012 2012-11-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
159. R/01482/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6222.3.13.2012 2012-10-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
160. R/01481/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji stacja paliw BP __CU__BATMAN__CU__ SR.6222.3.12.2012 2012-09-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
161. R/01480/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji instalacja-stacja paliw SR.6222.3.11.2012 2012-09-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
162. R/01479/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji instalacja spawania SR.6222.3.1.2012 2012-09-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
163. R/01478/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji instalacja- spawanie,energetyczne spalanie paliw SR.6222.3.9.2012 2012-09-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
164. R/01477/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji instalacja do magazynowania paliw płynnych SR.6222.3.8.2012 2012-08-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
165. R/01476/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji instalacja dygestorium SR.6222.3.7.2012 2012-07-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
166. R/01475/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6222.3.6.2012 2012-05-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
167. R/01474/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji stacja magazynowania paliw płynnych i gazu LPG oraz napelniania zbiorników samochodowych paliwami płynnymi SR.6222.3.5.2012 2012-05-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
168. R/01473/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji odciag spalin samochodowych SR.6222.3.2.2012 2012-02-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
169. R/01472/2012 Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji instalacja lutowania na terenie ENTE Sp.z o.o. SR.6222.3.1.2012 2012-01-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
170. R/01471/2012 Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanie odpadów SR.6230.8.2012 2012-05-28 Przejdź do karty pozycji rejestru
171. R/01470/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Modernizacja, przebudowa i doposażenie laboratoriów w specjalistyczną aparaturę badawczą Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników ul. Chorzowska 50 ŚR.6220.1.32.2012 2012-11-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
172. R/01469/2012 Informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych wytwarzanie odpadów SR.6232.104.2012 2012-10-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
173. R/01468/2012 Informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych wytwarzanie odpadów SR.6232.107.2012 2012-10-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
174. R/01467/2012 Informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych wytwarzanie odpadów SR.6232.105.2012 2012-10-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
175. R/01466/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów SR.6233.1.58.2012 2012-10-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
176. R/01465/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów SR.6233.1.58.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
177. R/01464/2012 Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanie odpadów SR.6230.23.2012 2012-10-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
178. R/01463/2012 Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanie odpadów SR.6230.23.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
179. R/01462/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka drzew z pasów drogowych Gminy Miejskiej SR.6131.700.2012 2012-10-01 Przejdź do karty pozycji rejestru
180. R/01461/2012 Pozwolenie wodnoprawne Wykonanie urządzeń wodnych - dla inwestycji pn.: Likwidacja zagrożenia wodnego w dolinie potoku Gierałtowickiego ŚR.6341.47.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
181. R/01460/2012 Pozwolenie wodnoprawne Wprowadzanie ścieków przmysłowych do kanalizacji PWiK ŚR.6341.46.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
182. R/01459/2012 Pozwolenie wodnoprawne Wykonanie urządzeń wodnych - likwidacja istniejących, odcinka koryta potoku Bojkowksiego, wykonanie urządzeń: (wylotów, przepustów), odcinka potoku Bojkowskiego, szczególne korzystanie z wód ŚR.6341.45.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
183. R/01458/2012 Pozwolenie wodnoprawne wykonanie przepustu na rowie RŁ ŚR.6341.38.2012 2012-11-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
184. R/01457/2012 Pozwolenie wodnoprawne przekroczenie rzeki Bytomki gazociągiem SN ŚR.6341.37.2012 2012-11-07 Przejdź do karty pozycji rejestru
185. R/01456/2012 Pozwolenie wodnoprawne wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzanie wód opadowch do rowów przdrożnych i rowu RŁ1 ŚR.6341.36.2012 2012-11-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
186. R/01455/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów SR.6233.1.56.2012 2012-11-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
187. R/01454/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów SR.6233.1.56.2012 2012-10-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
188. R/01453/2012 - wytwarzanie odpadów SR.6232.98.2012 2012-10-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
189. R/01452/2012 Informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych wytwarzanie odpadów SR.6232.103.2012 2012-10-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
190. R/01451/2012 Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko Zakład przetwarzania oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gliwicach, przy ul. Mechaników 15, na działce 202, obręb Kuźnica ŚR.6220.1.42.2012 2012-11-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
191. R/01450/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zakład przetwarzania oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gliwicach, przy ul. Mechaników 15, na działce 202, obręb Kuźnica ŚR.6220.1.42.2012 2012-11-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
192. R/01449/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew i odmowa na wycinke 1 szt. drzewa SR.6131.587.2012 2012-11-07 Przejdź do karty pozycji rejestru
193. R/01448/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.587.2012 2012-09-28 Przejdź do karty pozycji rejestru
194. R/01447/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę 15 szt. drzew i odmowa na wycinke 1 szt. drzewa SR.6131.641.2012 2012-11-07 Przejdź do karty pozycji rejestru
195. R/01446/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.641.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
196. R/01445/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.670.2012 2012-11-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
197. R/01444/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.670.2012 2012-10-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
198. R/01443/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.660.2012 2012-11-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
199. R/01442/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.660.2012 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
200. R/01441/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.663.2012 2012-11-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
201. R/01440/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.663.2012 2012-10-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
202. R/01439/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.557.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
203. R/01438/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.557.2012 2012-09-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
204. R/01437/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów SR.6233.1.63.2012 2012-11-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
205. R/01436/2012 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wytwarzanie odpadów SR.6230.1.35.2012 2012-11-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
206. R/01435/2012 - Posadowienie zbiorników elektrolitu wraz z obudową ww. urządzeń technologicznych - dobudowa do istniejącej hali produkcyjnej AB-7353/1702/2012 2012-11-07 Przejdź do karty pozycji rejestru
207. R/01434/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę Posadowienie zbiorników elektrolitu wraz z obudową ww. urządzeń technologicznych - dobudowa do istniejącej hali produkcyjnej na działce nr 117, obręb Nowe Gliwice na płd. od ul. Dojazdowej w Gliwicach AB-7353/1702/2012 2010-12-10 Przejdź do karty pozycji rejestru
208. R/01433/2012 Informacja o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne wytwarzanie odpadów SR.6232.109.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
209. R/01432/2012 Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanie odpadów SR.6232.26.2012 2012-11-06 Przejdź do karty pozycji rejestru
210. R/01431/2012 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmiana miejscowego planu zagosodarowania przestrzennego wraz z podsumowaniem PP-7322/1/09 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
211. R/01430/2012 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowy plan zagosodarowania przestrzennego miasta Gliwice wraz z podsumowaniem PP-7322/12/10 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
212. R/01429/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa kanalizacji deszczowej SR. 6220.1.38.2012 2012-10-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
213. R/01428/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.662.2012 2012-11-02 Przejdź do karty pozycji rejestru
214. R/01427/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.662.2012 2012-10-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
215. R/01426/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.649.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
216. R/01425/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.649.2012 2012-10-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
217. R/01424/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.655.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
218. R/01423/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.655.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
219. R/01422/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.654.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
220. R/01421/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.654.2012 2012-10-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
221. R/01420/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.652.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
222. R/01419/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.652.2012 2012-10-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
223. R/01418/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę 86 szt. drzew i odmowa na wycinke 1 szt. drzewa SR.6131.622.2012 2012-10-31 Przejdź do karty pozycji rejestru
224. R/01417/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.622.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
225. R/01416/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.372.2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
226. R/01415/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.372.2012 2012-07-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
227. R/01414/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.617.2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
228. R/01413/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.617.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
229. R/01412/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja odmowna na wycinkę drzew SR.6131.595.2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
230. R/01411/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.595.2012 2012-10-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
231. R/01410/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.625.2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
232. R/01409/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.625.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
233. R/01408/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja odmowna na wycinkę drzew SR.6131.626.2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
234. R/01407/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.626.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
235. R/01406/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.645.2012 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
236. R/01405/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.645.2012 2012-10-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
237. R/01404/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.615.2012 2012-10-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
238. R/01403/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.615.2012 2012-10-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
239. R/01402/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę przebudowa i zmiana sposobu użytkowania hali przemysłowej na zakład naproa karoserii samochodowych AB.6740.1480.2012 2012-10-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
240. R/01401/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.623.2012 2012-10-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
241. R/01400/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę budowa stacji zgazowania ciekłego azotu i argonu AB.6740.987.2012 2012-10-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
242. R/01399/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.623.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
243. R/01398/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.631.2012 2012-10-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
244. R/01397/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.631.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
245. R/01396/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.646.2012 2012-10-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
246. R/01395/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.646.2012 2012-10-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
247. R/01394/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.496.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
248. R/01393/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew i krzewów SR.6131.496.2012 2012-09-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
249. R/01392/2012 Informacja o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne wytwarzanie odpadów SR.6232.106.2012 2012-10-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
250. R/01391/2012 Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Modernizacja, przebudowa i doposażenie laboratoriów w specjalistyczną aparaturę badawczą Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników ŚR.6220.1.32.2012 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
251. R/01390/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę pozwolenie na budowę stacji zgazowania ciekłego azotu wraz z instalacją AB.6740.1473.2012 2012-10-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
252. R/01389/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa budynku produkcyjno-magazynowego oraz zmiany techniczno-organizacyjne w istniejacej produkcji SR.6220.1.41.2012 2012-10-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
253. R/01388/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów-zmiana SR.6233.1.61.2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
254. R/01387/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 33 szt. drzew SR.6131/465/2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
255. R/01386/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 1 szt. drzewa ŚR.6131/464/2012 2012-10-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
256. R/01385/2012 Pozwolenie wodnoprawne Pobór wód podziemnych studniami ujęcia komunalnego Wilcze Gardło S-3A i S-5A ŚR.6341.35.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
257. R/01384/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszacą Stacji Paliw Nr 626 AB.6740.1431.2012 2012-10-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
258. R/01383/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.592.2012 2012-10-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
259. R/01382/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.592.2012 2012-10-01 Przejdź do karty pozycji rejestru
260. R/01381/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.621.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
261. R/01380/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.621.2012 2012-10-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
262. R/01379/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.578.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
263. R/01378/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.578.2012 2012-09-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
264. R/01377/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.635.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
265. R/01376/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.635.2012 2012-10-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
266. R/01375/2012 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę budowę instalacji zbiornikowej ciekłego azotu na terenie zakładu AB.6740.1473.2012 2012-10-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
267. R/01374/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowa hali produkcyjno - magazynowej SR. 6220.1.11.2012 2012-10-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
268. R/01373/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowa stacji paliw płynnych i LPG SR.6220.1.35.2012 2012-10-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
269. R/01372/2012 Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko rozbudowa zakładu SR. 6220.1.11.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
270. R/01371/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.551.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
271. R/01370/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.551.2012 2012-09-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
272. R/01369/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.598.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
273. R/01368/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.598.2012 2012-10-02 Przejdź do karty pozycji rejestru
274. R/01367/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.632.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
275. R/01366/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.632.2012 2012-10-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
276. R/01365/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.597.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
277. R/01364/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.597.2012 2012-10-02 Przejdź do karty pozycji rejestru
278. R/01363/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.644.2012 2012-10-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
279. R/01362/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.644.2012 2012-10-10 Przejdź do karty pozycji rejestru
280. R/01361/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.600.2012 2012-10-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
281. R/01360/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.600.2012 2012-10-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
282. R/01359/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.599.2012 2012-10-18 Przejdź do karty pozycji rejestru
283. R/01358/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.599.2012 2012-10-03 Przejdź do karty pozycji rejestru
284. R/01357/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.647.2012 2012-10-18 Przejdź do karty pozycji rejestru
285. R/01356/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów SR.6233.1.63.2012 2012-10-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
286. R/01355/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.647.2012 2012-10-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
287. R/01354/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.627.2012 2012-10-18 Przejdź do karty pozycji rejestru
288. R/01353/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew i krzewów SR.6131.627.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
289. R/01352/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.636.2012 2012-10-18 Przejdź do karty pozycji rejestru
290. R/01351/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.636.2012 2012-10-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
291. R/01350/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.558.2012 2012-10-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
292. R/01349/2012 Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko budowa stacji paliw i LPG SR.6220.1.35.2012 2012-10-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
293. R/01348/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.558.2012 2012-09-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
294. R/01347/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.533.2012 2012-10-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
295. R/01346/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.533.2012 2012-09-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
296. R/01345/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę 5 szt. drzew i odmowa na wycinke 2 szt. drzew SR.6131.580.2012 2012-10-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
297. R/01344/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.580.2012 2012-09-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
298. R/01343/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja odmowna na wycinkę drzew SR.6131.581.2012 2012-10-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
299. R/01342/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.581.2012 2012-09-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
300. R/01341/2012 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wytwarzanie odpadów SR.6230.1.35.2012 2012-10-18 Przejdź do karty pozycji rejestru
301. R/01340/2012 Zezwolenie na zbieranie odpadów zbieranie odpadów SR.6233.1.62.2012 2012-10-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
302. R/01339/2012 Zezwolenie na transport odpadów wytwarzanie odpadów SR.6233.1.50.2012 2012-10-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
303. R/01338/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka drzew z terenów zieleni Gminy Zabrze ŚR.6131.579.2012 2012-08-01 Przejdź do karty pozycji rejestru
304. R/01337/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 16 szt. drzew z pasów drogowych w sektorze D-przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ŚR.6131.555.2012 2012-08-29 Przejdź do karty pozycji rejestru
305. R/01336/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 68 szt. drzew z pasów drogowych w sektorze B-przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ŚR.6131.500.2012 2012-08-22 Przejdź do karty pozycji rejestru
306. R/01335/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 18 szt. drzew z pasów drogowych w sektorze C-przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ŚR.6131.499.2012 2012-08-24 Przejdź do karty pozycji rejestru
307. R/01334/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wycika 33 szt. drzew z pasów drogowych ŚR.6131.465.2012 2012-07-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
308. R/01333/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów wycinka 1 szt. drzewa w pasie drogowym ŚR.6131.464.2012 2012-07-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
309. R/01332/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.545.2012 2012-10-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
310. R/01331/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.545.2012 2012-09-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
311. R/01330/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów - rozszerzenie decyzji SR.6233.1.57.2012 2012-10-16 Przejdź do karty pozycji rejestru
312. R/01329/2012 Zezwolenie na transport odpadów transport odpadów - rozszerzenie decyzji SR.6233.1.57.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
313. R/01328/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.630.2012 2012-10-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
314. R/01327/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.630.2012 2012-10-12 Przejdź do karty pozycji rejestru
315. R/01326/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt. drzew i odmowa na wycinke 1 szt. drzewa SR.6131.539.2012 2012-10-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
316. R/01325/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.539.2012 2012-09-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
317. R/01324/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę 108 szt. drzew i umorzenie postepowania w zakresie wydania zezwolenia na wycinkę 2 szt. drzew SR.6131.488.2012 2012-10-11 Przejdź do karty pozycji rejestru
318. R/01323/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.488.2012 2012-08-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
319. R/01322/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.564.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
320. R/01321/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.564.2012 2012-09-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
321. R/01320/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.568.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
322. R/01319/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.568.2012 2012-09-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
323. R/01318/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.602.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
324. R/01317/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.602.2012 2012-10-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
325. R/01316/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.601.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
326. R/01315/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.601.2012 2012-10-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
327. R/01314/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.537.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
328. R/01313/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.537.2012 2012-09-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
329. R/01312/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.536.2012 2012-10-09 Przejdź do karty pozycji rejestru
330. R/01311/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.536.2012 2012-09-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
331. R/01310/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.593.2012 2012-10-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
332. R/01309/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.593.2012 2012-10-01 Przejdź do karty pozycji rejestru
333. R/01308/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.606.2012 2012-10-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
334. R/01307/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.606.2012 2012-10-04 Przejdź do karty pozycji rejestru
335. R/01306/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.543.2012 2012-10-08 Przejdź do karty pozycji rejestru
336. R/01305/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.543.2012 2012-09-17 Przejdź do karty pozycji rejestru
337. R/01304/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja odmowna na wycinkę drzewa SR.6131.526.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
338. R/01303/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa SR.6131.526.2012 2012-09-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
339. R/01302/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew SR.6131.563.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
340. R/01301/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.563.2012 2012-09-20 Przejdź do karty pozycji rejestru
341. R/01300/2012 Informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych wytwarzanie odpadów SR.6232.95.2012 2012-09-26 Przejdź do karty pozycji rejestru
342. R/01299/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa SR.6131.571.2012 2012-10-05 Przejdź do karty pozycji rejestru
343. R/01298/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew SR.6131.571.2012 2012-09-25 Przejdź do karty pozycji rejestru
344. R/01297/2012 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Decyzja zezwalająca na wycinkę drz