Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne


Lp. Numer Data wydania Zakres przedmiotowy Lokalizacja R
1. B/00004/2011 2010-10-11 decyzja o nałożeniu obowiązku ograniczenia hałasu emitowanego z terenu Parafii Rzymskokatolickiej pw MBCz w Gliwicach Gliwica, ul. Kilińskiego 2 Przejdź do karty pozycji rejestru
2. B/00003/2011 2011-02-03 pozwolenie na przebudowę części istniejącej hali zlokalizowanej na działce nr 89 obr. Kuźnica na terenie Huty Łabędy przy ulicy Zawadzkiego 45 w Gliwicach, w związku z wdrożeniem nowej linii technologicznej polegającej na&nbs 44-109 Gliwice, ul. Zawadzkiego 45 dz. nr 89 obr. Kuźnica Przejdź do karty pozycji rejestru
3. B/00002/2011 2011-01-31 Pozwolenie na przebudowę z rozbudową istniejącej stacji paliw TESCO przy ul. Łabędzkiej ul. Łabędzka Przejdź do karty pozycji rejestru
4. B/00001/2011 2010-12-16 Budowa hali remontowej z kabiną lakiwrniczą oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZNLE S.A. przy ulicy Chorzowskiej 58 w Gliwicach Gliwice, ul. Chorzowska 58 (działki Nr 211, 212, 213, 230, 880, 885, obręb Kolej) Przejdź do karty pozycji rejestru
5. B/00680/2010 2010-12-14 decyzja środowiskowa - stacja serwisowa Gliwice, ul. Knurowska Przejdź do karty pozycji rejestru
6. B/00679/2010 2010-12-14 budowa stacji paliw Tesco Gliwice, ul. Łabędzka Przejdź do karty pozycji rejestru
7. B/00678/2010 2010-12-13 zwolnienie z oceny oddziaływania na środowisko Gliwice, ul. Łabędzka ( TESCO) Przejdź do karty pozycji rejestru
8. B/00677/2010 2010-12-13 zwolnienie z oceny oddziaływania na środowisko Gliwice, ul. Knurowska Przejdź do karty pozycji rejestru
9. B/00676/2010 2010-12-10 wycinka 644 szt. drzew i 50 m2 krzewów przy linii kolejowej nr 141 Zabrze Makoszowy-Zabrze Makoszowy Kopalnia Zabrze linia kolejowa nr 141 dz. nr 1, 2, 3, 8, 1296/108 Przejdź do karty pozycji rejestru
10. B/00675/2010 2010-12-09 wycinka 2 drzew ul. Pszczyńska 239, dz. nr 104, obr. Ligota Zabrska Przejdź do karty pozycji rejestru
11. B/00674/2010 2010-12-06 wdrozenie nowej linii technologicznej Gliwice, Huta Łabędy S.A. Przejdź do karty pozycji rejestru
12. B/00673/2010 2010-11-12 wycinka 2 drzew, ul. Chorzowska 41, dz. 224, obr. Żorek Przejdź do karty pozycji rejestru
13. B/00672/2010 2010-12-07 wycinka 1 drzewa, ul. Tylna 16,20, dz. nr 1608/2, Sośnica Przejdź do karty pozycji rejestru
14. B/00671/2010 2010-12-02 zezwolenia na wycinke 3 szt. drzew ul. Sztabu Powstańczego, ul. Batalionu Kosynierów Przejdź do karty pozycji rejestru
15. B/00670/2010 2010-12-02 zezwolenie na wycinke 1 szt. drzewa ul. Kanałowa 5 Przejdź do karty pozycji rejestru
16. B/00669/2010 2010-12-02 zezwolenie na wycinkę 6 szt. drzew pomiędzy rzeką Kłodnicą a ul. Nadrzeczną Przejdź do karty pozycji rejestru
17. B/00668/2010 2010-12-03 wycinka 1 drzewa, ul. Sikorskiego 103, dz. nr 2100/2 Przejdź do karty pozycji rejestru
18. B/00667/2010 2010-11-29 wycinka 4 drzew, ul. Góry Chełmskiej dz. nr 158, obr. Kłodnica Przejdź do karty pozycji rejestru
19. B/00666/2010 2010-12-02 modernizacja SE Kozłowska Gliwice, ul. Kozłowska Przejdź do karty pozycji rejestru
20. B/00665/2010 2010-11-30 modernizacja SE Kozłowska Gliwice, ul. Kozłowska Przejdź do karty pozycji rejestru
21. B/00664/2010 2010-12-01 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Mickiewicza 48 Przejdź do karty pozycji rejestru
22. B/00663/2010 2010-12-01 zgoda na wycinkę 4 szt. drzew Gliwice, ul. Kozielska Przejdź do karty pozycji rejestru
23. B/00662/2010 2010-11-19 zgoda na wycinkę 2,4 m2 krzewów Gliwice, ul. Horsta Bienka 3 Przejdź do karty pozycji rejestru
24. B/00661/2010 2010-11-22 wycinka 3 drzew, ul. Karpacka 21, dz. 86/2 Przejdź do karty pozycji rejestru
25. B/00660/2010 2010-11-29 wycinka 3 drzew, ul. Kozłowska, Przejdź do karty pozycji rejestru
26. B/00659/2010 2010-11-30 wycinka 8 drzew i krzewów o powierzchni 2,5 m2, ul. Pliszki, dz. nr 134, obr. Sikornik Przejdź do karty pozycji rejestru
27. B/00658/2010 2010-09-22 zatwierdzenie projektu zamiennego obiektu magazynowego z częścią socjalno-biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą dz. nr 48/1 i 60/1, obr. Niepaszyce Południe ul. Gaudiego i Wyczółkowskiego Przejdź do karty pozycji rejestru
28. B/00657/2010 2010-11-24 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wyloten nr 33 do Potoku Ostropka zlewnia - ul. Daszyńskiego, Kozłowskiej, Orzeszkowej, Helskiej, Sowińskiego, Radiowej, Bałtyckiej Przejdź do karty pozycji rejestru
29. B/00656/2010 2010-11-24 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wyloten nr 68 do Potoku Ostropka zlewnia - ul. Daszyńskiego i Św. Ludwika Przejdź do karty pozycji rejestru
30. B/00655/2010 2010-11-24 PGON Gliwice, ul. Mechaników 9 Przejdź do karty pozycji rejestru
31. B/00654/2010 2010-11-16 wycinka krzewów o łacznej powierzchni 120 m2 ul. Toszecka 34a Przejdź do karty pozycji rejestru
32. B/00653/2010 2010-11-22 wycinka 20 drzewa, ul. Wisniowa 19, dz. nr 399 Przejdź do karty pozycji rejestru
33. B/00652/2010 2010-11-22 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem nr 22 ul. Dolnej Wsi i Głowackiego Przejdź do karty pozycji rejestru
34. B/00651/2010 2010-11-22 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem nr 13 ul. Puszkina, Mała, Długa Przejdź do karty pozycji rejestru
35. B/00650/2010 2010-11-22 transport odpadów teren całego kraju Przejdź do karty pozycji rejestru
36. B/00649/2010 2010-11-18 zezwolenie na transport teren całego kraju Przejdź do karty pozycji rejestru
37. B/00648/2010 2010-11-19 zgoda na wycinkę 2 szt. drzew Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 13 Przejdź do karty pozycji rejestru
38. B/00647/2010 2010-11-22 zgoda na dokonanie wycinki 3 szt. drzew, odmowa wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul Astrów 4a Przejdź do karty pozycji rejestru
39. B/00646/2010 2010-11-22 zgoda na wycinkę 3 szt. drzew Gliwice, ul. Strzeleckiego 7 Przejdź do karty pozycji rejestru
40. B/00645/2010 2010-11-22 Przebudowa skrzyżowania ulicy Toszeckiej z ulicą Czołgową w Gliwicach Gliwice, ul. Toszecka Przejdź do karty pozycji rejestru
41. B/00644/2010 2010-10-17 wycinka 17 drzew, ul. Mielęckiego, dz. nr 306, 307, 308, 309, 282/3, 270/2, 310/2, 335/2, obr. Kłodnica Przejdź do karty pozycji rejestru
42. B/00643/2010 2010-11-19 zgoda na wycinkę 3 szt. drzew Gliwice, ul. Piaskowa 3, Kosmonautów 40 Przejdź do karty pozycji rejestru
43. B/00642/2010 2010-11-22 przebudowa ul. Toszeckiej/ Czołgowej - zwolnienie z oceny oddziaływania na środowisko Gliwice, ul. Toszecka Przejdź do karty pozycji rejestru
44. B/00641/2010 2010-11-19 zgoda na wycinkę 24 szt. drzew Gliwice, ul. Szlak Kolejowy 1 Przejdź do karty pozycji rejestru
45. B/00640/2010 2010-11-19 zgoda na wycinkę 5 szt. drzew Gliwice, ul. Zwycięstwa 28 Przejdź do karty pozycji rejestru
46. B/00639/2010 2010-11-19 transport odpadów teren Rzeczypospolitej Polskiej Przejdź do karty pozycji rejestru
47. B/00638/2010 2010-11-17 zgoda na wycinke 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Witkiewicza 33 Przejdź do karty pozycji rejestru
48. B/00637/2010 2010-11-15 zgoda na wycinkę 10 szt. drzew, odmowa wycinki 3 szt. drzew Gliwice, ul. Równa 19-21 Przejdź do karty pozycji rejestru
49. B/00636/2010 2010-11-17 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Słowackiego 56-56A Przejdź do karty pozycji rejestru
50. B/00635/2010 2010-11-17 decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu ul. Kilińskiego 2, Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
51. B/00634/2010 2010-11-16 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa, odmowa wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Zimorodka 7 Przejdź do karty pozycji rejestru
52. B/00633/2010 2010-11-16 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Sowińskiego 26 Przejdź do karty pozycji rejestru
53. B/00632/2010 2010-11-16 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Opawska 3-5-7 Przejdź do karty pozycji rejestru
54. B/00631/2010 2010-11-16 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Wrzosowa 2 Przejdź do karty pozycji rejestru
55. B/00630/2010 2010-11-17 zgoda na wycinkę 33 szt. drzew Gliwice, teren Parku Szwajcaria Przejdź do karty pozycji rejestru
56. B/00629/2010 2010-11-16 zgoda na wycinkę 2 szt. drzew Gliwice, ul. Kosmonautów 23 Przejdź do karty pozycji rejestru
57. B/00628/2010 2010-11-12 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Dzierżona 35 Przejdź do karty pozycji rejestru
58. B/00627/2010 2010-10-12 zgoda na wycinkę 21 szt. drzew, odmowa wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Bojkowska 16 Przejdź do karty pozycji rejestru
59. B/00626/2010 2010-11-12 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Jasińskiego 9 Przejdź do karty pozycji rejestru
60. B/00625/2010 2010-11-03 Zzgoda na dokonanie wycinki 261 szt. drzew oraz 904,5 m2 krzewów Zabrze, ul. Hagera Przejdź do karty pozycji rejestru
61. B/00624/2010 2010-11-16 zgoda na wycinkę 41 szt. drzew, 12 szt. drzew za opłatą Gliwice, na zachód od ul. Klasztornej Przejdź do karty pozycji rejestru
62. B/00623/2010 2010-11-15 zgoda na wycinkę 3 szt. drzew Gliwice, ul. Krakusa Przejdź do karty pozycji rejestru
63. B/00622/2010 2010-11-12 wytwarzanie odpadów Gliwice, Bojkowska 85 Przejdź do karty pozycji rejestru
64. B/00621/2010 2010-11-12 wytwarzanie odpadów Gliwice, ul. Rybnicka 207 Przejdź do karty pozycji rejestru
65. B/00620/2010 2010-10-20 wytwarzanie odpadów, odzysk i zbieranie odpadów Gliwice, ul. Eiffel__AP__a Przejdź do karty pozycji rejestru
66. B/00619/2010 2010-11-03 wytwarzanie odpadów Gliwice, ul. Pionierów 8 Przejdź do karty pozycji rejestru
67. B/00618/2010 2010-11-16 zmiana ilości odpadów Gliwice, ul. Leoanarda da Vinci 5 Przejdź do karty pozycji rejestru
68. B/00617/2010 2010-10-27 transport odpadów teren całego kraju Przejdź do karty pozycji rejestru
69. B/00616/2010 2010-11-08 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Łabędzka Przejdź do karty pozycji rejestru
70. B/00615/2010 2010-11-10 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Rolników 84 Przejdź do karty pozycji rejestru
71. B/00614/2010 2010-11-03 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Adama Opla 1 Przejdź do karty pozycji rejestru
72. B/00613/2010 2010-11-03 zgoda na dokonanie wycinki 2 szt. drzew i 1 szt. krzewu Gliwice, ul. Wiślana 6 Przejdź do karty pozycji rejestru
73. B/00612/2010 2010-11-10 zgoda na wycinkę 11 szt. drzew Gliwice, ul. Szmaragdowa Przejdź do karty pozycji rejestru
74. B/00611/2010 2010-11-10 zgoda na wycinkę 199 szt. drzew Gliwice, ul. Borówkowa Przejdź do karty pozycji rejestru
75. B/00610/2010 2010-11-10 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Cieszyńska 14 Przejdź do karty pozycji rejestru
76. B/00609/2010 2010-11-03 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych do Potoku Knurówka, istniejącymi wylotami W1 i W2 z terenu Szpitala w Knurowie ul. Niepodległosci 8, Knurów Przejdź do karty pozycji rejestru
77. B/00608/2010 2010-11-10 zgoda na wycinkę 4 szt. drzew, odmowa wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Reymonta, Beskidzka, Chodkiewicza, Myśliwska, Frezji Przejdź do karty pozycji rejestru
78. B/00607/2010 2010-11-03 zgoda na wycinkę 2 szt. drzew Gliwice, ul. Przyszowska 45 Przejdź do karty pozycji rejestru
79. B/00606/2010 2010-11-10 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Kormoranów 43-49 Przejdź do karty pozycji rejestru
80. B/00605/2010 2010-11-10 zgoda na wycinkę 9 szt. drzew Gliwice, ul. Domeyki Przejdź do karty pozycji rejestru
81. B/00604/2010 2010-11-10 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa umorzenie wycinki 3 szt. drzew Gliwice, ul. Łowicka dz. nr 1017/4 obr. Żerniki Przejdź do karty pozycji rejestru
82. B/00603/2010 2010-11-10 wycinka 2 szt. drzew i 320,7 m2 krzewów Gliwice, ul. Wyszyńskiego/Studzienna dz. nr 643 i 644 obr. Stare Miasto Przejdź do karty pozycji rejestru
83. B/00602/2010 2010-10-20 pozwolenie na wytwarzanie odpadów-uchylenie decyzji Gliwice, ul. Eiffel__AP__a Przejdź do karty pozycji rejestru
84. B/00601/2010 2010-11-03 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa, odmowa wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Wiślana 2 Przejdź do karty pozycji rejestru
85. B/00600/2010 2010-11-08 wytwarzanie odpadów Gliwice, ul. A. Gaudiego 6a Przejdź do karty pozycji rejestru
86. B/00599/2010 2010-11-08 odmowa wycinki 2 szt. drzew Gliwice, ul. Brzozowa 83-85 Przejdź do karty pozycji rejestru
87. B/00598/2010 2010-11-04 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Tarnogórska 12 Przejdź do karty pozycji rejestru
88. B/00597/2010 2010-11-04 zgoda na wycinkę 16 szt. drzew Gliwice, ul. Sowińskiego Przejdź do karty pozycji rejestru
89. B/00596/2010 2010-11-02 Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i spiętrzenie rzeki Kłodnicy na cele Małej Elektrowni Wodnej kaskada wlotowa do zbiornika Dzierżno Duże Przejdź do karty pozycji rejestru
90. B/00595/2010 2010-11-04 Wznowienie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - uznanie za stronę Nowe Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
91. B/00594/2010 2010-11-04 Pozwolenie wodnoprawne __CU__Nowe Gliwice__CU__ Przejdź do karty pozycji rejestru
92. B/00593/2010 2010-11-05 Pozwolenie wodnoprawne - wprowadzanie ścieków przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej Gliwice, ul. Świętokrzyska 1c Przejdź do karty pozycji rejestru
93. B/00592/2010 2010-11-04 zgoda na wycinkę 6 szt. drzew, odmowa wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Rolników, Mielęckiego, Jakuba Wujka, Zawiszy Czarnego Przejdź do karty pozycji rejestru
94. B/00591/2010 2010-11-02 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Plebańska 18, 18 of. Przejdź do karty pozycji rejestru
95. B/00590/2010 2010-11-02 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Opawska 14 Przejdź do karty pozycji rejestru
96. B/00589/2010 2010-11-04 wycinka 1 szt. drzewa, odmowa wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Zygmunta Starego 31 dz. nr 1486. obr. Nowe Miasto Przejdź do karty pozycji rejestru
97. B/00588/2010 2010-11-03 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Podlesie 33 dz. nr 188, obr. Szobiszowice Przejdź do karty pozycji rejestru
98. B/00587/2010 2010-11-03 odmowa wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Obrońców Pokoju 14 dz. nr 2093/2 Przejdź do karty pozycji rejestru
99. B/00586/2010 2010-10-28 pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w tym odzysk odpadów Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 Przejdź do karty pozycji rejestru
100. B/00585/2010 2010-06-22 Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę warsztatu samochodowego Gliwice ul. Domańskiego 7 Przejdź do karty pozycji rejestru
101. B/00584/2010 2010-06-30 zgoda na wycinkę 213 szt. drzew Gliwice, ul. Sobieskiego 2 Przejdź do karty pozycji rejestru
102. B/00583/2010 2010-10-26 zgoda na wycinkę 2 szt. drzew Gliwice, ul. Nad Łąkami 1 Przejdź do karty pozycji rejestru
103. B/00582/2010 2010-10-26 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Kopernika 109 Przejdź do karty pozycji rejestru
104. B/00581/2010 2010-10-29 odmowa dokonania wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Przejdź do karty pozycji rejestru
105. B/00580/2010 2010-10-26 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wódoapdowych i roztopowych wylotem nr 6 Potoku Rokitnickiego ul. Elsnera Przejdź do karty pozycji rejestru
106. B/00579/2010 2010-10-27 wycinka 21 drzew i odmowa wycinki 10 drzew, ul. Bonczyka 2 dz. nr 220, Szobiszowice Przejdź do karty pozycji rejestru
107. B/00578/2010 2010-10-28 odmowa wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Moniuszki 20, 20 of Przejdź do karty pozycji rejestru
108. B/00577/2010 2010-10-28 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Kłodnicka 5 Przejdź do karty pozycji rejestru
109. B/00576/2010 2010-10-26 wycinka 7 szt. drzew Gliwice, ul. Ciesielska 5 Przejdź do karty pozycji rejestru
110. B/00575/2010 2010-10-26 wycinak 2 szt. drzew Gliwice, ul. Okopowa dz.nr 136 obr. Centrum Przejdź do karty pozycji rejestru
111. B/00574/2010 2010-10-25 zezwolenie na wycinke 1 szt. drzewa i odmowa na wycinke 3 szt. drzew ul. Kazimierza Wielkiego 15 Przejdź do karty pozycji rejestru
112. B/00573/2010 2010-10-22 zezwolenie na wycinke 17 szt. drzew i odmowa na wycinkę 2 szt. drzew pomiędzy ul. Górną a ul. Pocztową Przejdź do karty pozycji rejestru
113. B/00572/2010 2010-10-25 wycinka 7 drzew Rybnik, ul. Pojdy Przejdź do karty pozycji rejestru
114. B/00571/2010 2010-10-25 uruchomienie produkcji samochodów Astra IV generacji Gliwice, ul. Adama Opla 1 Przejdź do karty pozycji rejestru
115. B/00570/2010 2010-10-22 pozwolenie na wytwarzanie odpadów-zmiana Gliwice, ul. Leonarda da Vinci 5 Przejdź do karty pozycji rejestru
116. B/00569/2010 2010-10-21 pozwolenie na wytwarzanie odpadów-zmiana Gliwice, ul. Gutenberga 20 Przejdź do karty pozycji rejestru
117. B/00568/2010 2010-10-22 wycinka 5 drzew, ul. Chorzowska 46, dz. 181, 180, Kłodnica Przejdź do karty pozycji rejestru
118. B/00567/2010 2010-10-19 zezwolenie na wycinke 3 szt. drzew ul. Zawodna, ul. Głogowska Przejdź do karty pozycji rejestru
119. B/00566/2010 2010-10-20 wycinka 1 drzewa, ul. Franciszkańska dz. nr 264, obr. Kolej Przejdź do karty pozycji rejestru
120. B/00565/2010 2010-10-20 wycinka 2 drzew, odmowa 1 drzewa i umorzenie z zakresu wycinki krzewów 7m2 ul. Toszecka dz. nr 98, ul. ul. Rybnicka dz. nr 1 i 140, ul. Fredry dz. nr 85 Przejdź do karty pozycji rejestru
121. B/00564/2010 2010-10-11 zezwolenie na zbieranie odpadów Gliwice, ul. Wschodnia 38 Przejdź do karty pozycji rejestru
122. B/00563/2010 2010-10-19 wycinka 1 drzewa ul. Słowackiego 36-36A dz. nr 1381, obr. Nowe Miasto Przejdź do karty pozycji rejestru
123. B/00562/2010 2010-10-19 wycinka 11 drzewa, ul. Młodopolska 4, dz. 1592, Sośnica Przejdź do karty pozycji rejestru
124. B/00561/2010 2010-10-19 wycinka 1 drzewa, odmowa wycinki 1 drzewa ul. Wiślana 4, dz. nr 1556, Sośnica Przejdź do karty pozycji rejestru
125. B/00560/2010 2010-10-15 wycinka 5 drzew ul. Toszecka 86-96, dz. nr 2095, obr. Szobiszowice Przejdź do karty pozycji rejestru
126. B/00559/2010 ---- odmowa wycinki 1 drzewa ul. Kolberga 40-42, dz. nr 174, obr. Zatorze Przejdź do karty pozycji rejestru
127. B/00558/2010 2010-10-11 Pozwo.na realizację zadania pn.__CU__Modernizacja stadionu im.Ernesta Pohla__AP__obejm.rozbudowę stadionu miejskiego w Zabrzu 9(wraz z jego przebudową)oraz budową 2-kondugn.parkingu podziemn.usługami towarzysz.niezbędną infrstr.tech.,zagospod.te Zabrze, ul. Franklina Delano Roosevelta Przejdź do karty pozycji rejestru
128. B/00557/2010 2010-10-14 zezwolenie na wycinke 4 szt. drzew i odmowa na wycinkę 1 szt. drzewa ul. Dąbrowskiego 35-37 Przejdź do karty pozycji rejestru
129. B/00556/2010 2010-10-14 zezwolenie na wycinkę 76 szt. drzew ul. Sowińskiego 11 Przejdź do karty pozycji rejestru
130. B/00555/2010 2010-10-14 wycinka 2 drzew, ul. Miarki/Korfantego, dz. nr 408, obr. Stare Miasto Przejdź do karty pozycji rejestru
131. B/00554/2010 2010-10-12 wycinka 7 drzewa, ul. Paderewskiego, ul. Sienkiewicza, Skwer Kalidego, Park Starokozielski Przejdź do karty pozycji rejestru
132. B/00553/2010 2010-10-11 zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów ul.Chorzowska 58,Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
133. B/00552/2010 2010-10-11 zezwolenie na wycinke 1 szt. drzewa ul. ZWM 14 Przejdź do karty pozycji rejestru
134. B/00551/2010 2010-10-11 zezwolenie na wycinke 1 szt. drzewa ul. Jana Śliwki 40 Przejdź do karty pozycji rejestru
135. B/00550/2010 2010-10-11 zezwolenie na wycinke 2 szt. drzew i odmowa na wycinke 2 szt. drzew ul. Cyraneczki 18 Przejdź do karty pozycji rejestru
136. B/00549/2010 2010-10-07 wycinka 1 drzewa, ul. Nadrzeczna, dz. nr 64, Kłodnica Przejdź do karty pozycji rejestru
137. B/00548/2010 2010-10-11 wycinka 4 drzew ul. Jondy dz. 680, Przedmieście Przejdź do karty pozycji rejestru
138. B/00547/2010 2010-10-11 wycinka 30 drzew, ul. Przedwiosnie, dz. nr 1512, 1515, obr. Sośnica Przejdź do karty pozycji rejestru
139. B/00546/2010 2010-10-11 zmiana pozwolenia Gliwice, ul. Rybnicka 47 Przejdź do karty pozycji rejestru
140. B/00545/2010 2010-10-08 budowę hali produkcyjnej do montażu maszyn rolniczych w miejscu obiektów przeznaczonych do wyburzenia Gliwice ul. Toruńska, działka nr 777, 778, 779, obręb Trynek Przejdź do karty pozycji rejestru
141. B/00544/2010 2010-10-08 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Rybnicka Przejdź do karty pozycji rejestru
142. B/00543/2010 2010-10-07 zezwolenie na dokonanie wycinki 2 szt. drzew Gliwice, ul. Malinowskiego 1-7 Przejdź do karty pozycji rejestru
143. B/00542/2010 2010-10-07 zezwolenie na wycinke 1 szt. drzewa Al. Korfantego 16-18 Przejdź do karty pozycji rejestru
144. B/00541/2010 2010-10-07 wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. 22-lipca 5 Przejdź do karty pozycji rejestru
145. B/00540/2010 2010-10-07 decyzja o zezwoleniu na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Biegusa 52-54 Przejdź do karty pozycji rejestru
146. B/00539/2010 2010-10-07 decyzja o zezwoleniu na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Pana Twardowskiego 7 Przejdź do karty pozycji rejestru
147. B/00538/2010 2010-10-07 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Rybnik, pas drogowy przy ul. Gotartowickiej Przejdź do karty pozycji rejestru
148. B/00537/2010 2010-10-07 zezwolenie na dokonanie wycinki 30 szt. drzew Rybnik, pasy drogowe Przejdź do karty pozycji rejestru
149. B/00536/2010 2010-10-07 zezwolenie na wycinkę 77 drzew i odmowa wydania zezwolenia na 7 drzew Rybnik, pasy drogowe Przejdź do karty pozycji rejestru
150. B/00535/2010 2010-10-07 wycinka 1 drzewa, odmowa wycinki 1 drzewa i umorzenie ul. Ob. Pokoju, dz. nr 675/5, obr. Szobiszowice Przejdź do karty pozycji rejestru
151. B/00534/2010 2010-10-04 zezwolenie na dokonanie wycinki 9szt. drzew Gliwice, ul. Nauczycielska 1 Przejdź do karty pozycji rejestru
152. B/00533/2010 2010-10-08 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem nr 12 potoku Rokitnickiego z odwodnienia ulic Elsnera, Chałubińskiego, ulicy Dybowskiego Przejdź do karty pozycji rejestru
153. B/00532/2010 2010-10-08 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenów rolniczych poprzez rów melioracyjny z wylotem nr 14 do potoku Rokitnickiego pomiędzy ulicami Żernicką, Tarnogórską, Chałubińskiego Przejdź do karty pozycji rejestru
154. B/00531/2010 2010-10-07 wycinka 1 drzewa, ul. Norwida 12, dz. nr 1067, Nowe Miasto Przejdź do karty pozycji rejestru
155. B/00530/2010 2010-09-03 1. budowę rurociągu wody surowej (w granicach administracyjnych miasta Gliwice) doprowadzającego wodę ze studni nr 4 i 5 w Ligocie Łabędzkiej do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kanałowej w Gliwicach w rejonie ulic Rzeczyckiej, Zamkowej, Staromiejskiej, Portowej i Kanałowej Przejdź do karty pozycji rejestru
156. B/00529/2010 2010-09-03 1. budowa odcinków rurociągu wody surowej doprowadzającego wodę ze studni głębinowych w dzielnicy Czechowice do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kanałowej w Gliwicach w rejonie ulic Borówkowej, Ziemięcickiej, Toszeckiej, Strzelców Bytomskich, Radosnej, Miłej, Głównej, Staromiejskiej i Kanałowej Przejdź do karty pozycji rejestru
157. B/00528/2010 2010-08-05 budowa bocznicy kolejowej i przebudowę dróg wewnętrznych na działce nr 9 obr. Port przy ul. Portowej 28 w Gliwicach Przejdź do karty pozycji rejestru
158. B/00527/2010 2010-10-07 wycinka 1 drzewa, ul. Przyszłoaści 14, dz. nr 2102/12, obr. Sośnica Przejdź do karty pozycji rejestru
159. B/00526/2010 2010-10-07 wycinka 7 drzew ul. Franciszkańska 5b, dz. nr263, obr. Kolej) Przejdź do karty pozycji rejestru
160. B/00525/2010 2010-10-07 wycinka 1 drzewa, ul. Klonowa 10-14 dz. nr 292, Ligota Zabrska Przejdź do karty pozycji rejestru
161. B/00524/2010 2010-10-07 wycinka 1 drzewa, ul. Gorna 51, dz. nr 136, obr. Ligota Zabrska Przejdź do karty pozycji rejestru
162. B/00523/2010 2010-09-29 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Daszyńskiego 57 Przejdź do karty pozycji rejestru
163. B/00522/2010 2010-09-29 budowa salonu sprzedaży samochodów wraz z warsztatem dwustanowiskowym, myjnią oraz wewnętrznymi instalacjami Gliwice, ul. Makowskiego działki Nr 335,336,337 obręb Zatorze Przejdź do karty pozycji rejestru
164. B/00521/2010 2010-10-06 wycinka 4 drzew i odmowa wycinki 1 drzewa ul. Dworcowa, dz. nr 940, Stare Miasto Przejdź do karty pozycji rejestru
165. B/00520/2010 2010-10-04 wycinka 11 drzewa, ul. Portowa 18, dz. nr 18/12, obr. Port Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
166. B/00519/2010 2010-10-06 zezwolenie na dokonanie wycinki 2 szt. drzew Gliwice, ul. Sienkiewicza 9 Przejdź do karty pozycji rejestru
167. B/00518/2010 2010-10-04 zezwolenie na wycinkę 1 szt dzrwa oraz 12m2 krzewów Aleja Majowa (dz. nr 469 i 1989/5, obr. Nowe Miasto) Przejdź do karty pozycji rejestru
168. B/00517/2010 2010-10-04 zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa ul. Rolników 11 Przejdź do karty pozycji rejestru
169. B/00516/2010 2010-09-13 budowa hali magazynowo-produkc.wraz z zapleczem socjalno-biurowym -umorzenie postepowania w sprawie dec.o środow.uwarunkow. ul.Gaudiego,Wyczółkowskiego Przejdź do karty pozycji rejestru
170. B/00515/2010 2010-08-26 umorzenie postepow.w sprawie dec o środow.uwarunkow.Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych ul.Dubois 22 Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
171. B/00514/2010 2010-10-04 zezwolenie na wycinkę 2 szt. drzew ul. Kłosista Przejdź do karty pozycji rejestru
172. B/00513/2010 2010-10-04 zezwolenie na wycinke 2 szt. drzew oraz odmowa na wycinke 1 szt. drzewa zezwolenie (jarząb i wierzba) : ul. Junaków 2-8 i ul. Kusocińskiego 2-14, odmowa (jesion): ul. Junaków 2-8 i ul. Kusocińskiego 2-14 Przejdź do karty pozycji rejestru
173. B/00512/2010 2010-10-04 zezwolenie na wycinkę 5 szt. drzew ul. Styczyńskiego (dz. nr 556), ul. Strzelców Bytomskich 25C (dz. nr 260), ul. Św. Anny (dz. nr 308 i 309) Przejdź do karty pozycji rejestru
174. B/00511/2010 2010-10-04 zezwolenie na wycinkę 2 szt. drzew ul. Cyraneczki 14 Przejdź do karty pozycji rejestru
175. B/00510/2010 2010-10-01 wycinka 11 drzewa, ul. Królewskiej Tamy (dz. nr 97,98, Łąki Kłodnickie) Przejdź do karty pozycji rejestru
176. B/00509/2010 2010-10-01 wycinka 4 szt. drzew i odmowa wycinki 2 szt. drzew ul. Ob. Pokoju 36-38, ONZ 2, Paderewskiego 92 Przejdź do karty pozycji rejestru
177. B/00508/2010 2010-10-04 zezwolenie na wycinke 1 szt. drzewa posesja szkoły ul. Kozielska 1 Przejdź do karty pozycji rejestru
178. B/00507/2010 2010-09-30 umorzenie postępowania dot. wycinki 3 szt. drzew Gliwice, ul. Ks. M. Strzody 9, B. Krzywoustego 6 Przejdź do karty pozycji rejestru
179. B/00506/2010 ---- Przejdź do karty pozycji rejestru
180. B/00505/2010 ---- Przejdź do karty pozycji rejestru
181. B/00504/2010 2010-09-24 PGON Gliwice, ul. Jana Śliwki 89 Przejdź do karty pozycji rejestru
182. B/00503/2010 2010-09-29 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Wójtowska 25 Przejdź do karty pozycji rejestru
183. B/00502/2010 2010-09-29 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Pułaskiego 7 Przejdź do karty pozycji rejestru
184. B/00501/2010 2010-09-23 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Podlesie 37 Przejdź do karty pozycji rejestru
185. B/00500/2010 2010-09-29 dec.o srodowiskowych uwarunkow.-budowa hali produkcyjnej do montazu maszyn rolnuczych ul.Toruńska 2,Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
186. B/00499/2010 2010-09-27 postanowienie-brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ul.Toruńska 2,Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
187. B/00498/2010 2010-07-28 Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwcach. rejon pomiędzy ul. Portową i ul. Perseusza Przejdź do karty pozycji rejestru
188. B/00497/2010 2010-07-05 Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów w Gliwcach wraz z niezbędną przebudowa infrastruktury towarzyszącej. ul. Perseusza i ul. Pionierów Przejdź do karty pozycji rejestru
189. B/00496/2010 2010-09-29 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Gojawiczyńska 24 Przejdź do karty pozycji rejestru
190. B/00495/2010 2010-09-28 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Mielęckiego 16 Przejdź do karty pozycji rejestru
191. B/00494/2010 2010-09-27 Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych Gliwice, ul. Kolberga 41 Przejdź do karty pozycji rejestru
192. B/00493/2010 2010-09-28 wycinka 1 drzewa, ul. Mielęckiego, dz. nr 303/2, obr. Kłodnica Przejdź do karty pozycji rejestru
193. B/00492/2010 2010-09-28 wycinka 1 drzewa, ul. Żytnia 19, dz. 1059, Bojków Przejdź do karty pozycji rejestru
194. B/00491/2010 2010-09-28 wycinka krzewów o łącznej powierzchni 25 m2 ul. Pszczyńska 85, dz. nr 495, obr. Politechnika Przejdź do karty pozycji rejestru
195. B/00490/2010 2010-09-23 wycinka 1 drzewa, ul. Dziewanny 2, dz. 187, obr. Zatorze Przejdź do karty pozycji rejestru
196. B/00489/2010 2010-09-24 wycinka 2 drzew ul. Św. Urbana 1a, dz. 480, Kłodnica Przejdź do karty pozycji rejestru
197. B/00488/2010 2010-09-23 wycinka 3 drzew i krzewów ołacznej powierzchni 5 m2 ul. M. Strzody 10, dz. nr 1396, Stare Miasto Przejdź do karty pozycji rejestru
198. B/00487/2010 2010-09-22 zezwolenie na dokonanie wycinki 3 szt. drzew Gliwice, ul. Staromiejska 51 Przejdź do karty pozycji rejestru
199. B/00486/2010 2010-09-23 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Róży Luksemburg 26-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
200. B/00485/2010 2010-09-23 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Róży Luksemburg 1-23 Przejdź do karty pozycji rejestru
201. B/00484/2010 2010-09-22 zezwolenie na dokonanie wycinki 2 szt. drzew Gliwice, ul. Zakątek Leśny 6 Przejdź do karty pozycji rejestru
202. B/00483/2010 2010-09-15 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Oleśnickiego 6 Przejdź do karty pozycji rejestru
203. B/00482/2010 2010-09-15 zezwolenie na dokonanie wycinki 6 metrów kwadratowych krzewów, odmowa wycinki 6 metrów kwadratowych krzewów Gliwice, ul. Swiętojańska 45 Przejdź do karty pozycji rejestru
204. B/00481/2010 2010-09-20 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Kruczej-Biegusa Przejdź do karty pozycji rejestru
205. B/00480/2010 2010-09-20 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Wójtowska 25 Przejdź do karty pozycji rejestru
206. B/00479/2010 2010-09-21 zmiana nazwy Gliwice, ul. Towarowa 23 Przejdź do karty pozycji rejestru
207. B/00478/2010 2010-09-17 Pozwolenie wodnoprawne - wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów kanalizacji deszczowej, przebudowa rowów przydrożnych i odprowadzanie wód opadowych do potoku Myśliwskiego Aleja Jana Nowaka - Jeziorańskiego / od km 17+330 do km 18+230 potoku Przejdź do karty pozycji rejestru
208. B/00477/2010 2010-09-16 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych wylotem nr 9 w km 2+319 Potoku Rokitnickiego ul. Na Łuku, Stepowa, Legnicka i Wigilijna Przejdź do karty pozycji rejestru
209. B/00476/2010 2010-09-16 Pozwolenie wodnoprawne na likwidacje urządzenia wodnego - wylotu nr 10 do Potoku Żernickiego w km 2+330 ul. Elsnera/Na Łuku Przejdź do karty pozycji rejestru
210. B/00475/2010 2010-09-20 wycinka 2 drzew ul. Dzierżona 58, dz. 607, obr. Trynek Przejdź do karty pozycji rejestru
211. B/00474/2010 2010-09-15 pozwolenie na wytwarzanie odpadów-zmiana Gliwice, ul. Leonarda da Vinci 5 Przejdź do karty pozycji rejestru
212. B/00473/2010 2010-09-15 zezwolenie na wycinke 1 szt drzewa i 10 m2 krzewów ul. Oriona / ul. Kopernika Przejdź do karty pozycji rejestru
213. B/00472/2010 2010-09-15 zezwolenie na wycinke 1 szt drzewa ul. Łowicka 3 Przejdź do karty pozycji rejestru
214. B/00471/2010 2010-09-15 zezwolenie na wycinke 1 szt drzewa ul. Żeńców Przejdź do karty pozycji rejestru
215. B/00470/2010 2010-09-08 Pozwolenie wodnoprawne na odwadnianie wyrobisk górniczych Rejonu Gliwice, wprowadzanie do rzeki Kłodnicy wylotem brzegowym kolektora wód kopalnianych, wód opadowych z terenu Nowe Gliwice Nowe Gliwice, Rejon Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
216. B/00469/2010 2010-09-14 Pozwolenie wodnoprawne w zakresie likwidacji urządzenia wodnego - wylotu nr 18 w km 2+911 Potoku Rokitnickiego Przejdź do karty pozycji rejestru
217. B/00468/2010 2010-09-15 zezwolenie na wycinkę 1 szt drzewa ul. Mastelarza 43-45 Przejdź do karty pozycji rejestru
218. B/00467/2010 2010-09-06 wycinka 6 drzew ul. Legnicka, dz. nr 361/1, obr. Żerniki Przejdź do karty pozycji rejestru
219. B/00466/2010 2010-09-13 zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów Ul.Leonarda da Vinci 9 Przejdź do karty pozycji rejestru
220. B/00465/2010 2010-09-13 zezwolenie na wycinkę 18 szt drzew teren szkoły ul. Jana Śliwki 8 Przejdź do karty pozycji rejestru
221. B/00464/2010 2010-09-14 zezwolenie na wycinke 4 szt drzew cmentarz parafialny przy ul. Klasztornej / ul. Staromiejskiej Przejdź do karty pozycji rejestru
222. B/00463/2010 2010-09-14 zezwolenie na wycinke 3 szt drzew ul. Staromiejska 25 Przejdź do karty pozycji rejestru
223. B/00462/2010 2010-02-25 wytwarzanie +odzysk odpadów Gliwice, ul. Wschodnia 40 Przejdź do karty pozycji rejestru
224. B/00461/2010 2010-09-07 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Toszecka 190 Przejdź do karty pozycji rejestru
225. B/00460/2010 2010-09-07 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Waryńskiego 10 Przejdź do karty pozycji rejestru
226. B/00459/2010 2010-09-07 zezwolenie na dokonanie wycinki 4 szt. drzew Gliwice, ul. Modrzejewska i Chorzowska Przejdź do karty pozycji rejestru
227. B/00458/2010 2010-09-07 wycinka 4 szt. drzew i odmowa wycinki 2 szt. drzew ul. Limanowskiego 1-7, dz. nr 900, 901, 904,obr. Sosnica Przejdź do karty pozycji rejestru
228. B/00457/2010 2010-09-07 wycinka 1 drzewa, ul. Młodzieżowa 12, dz. nr 1455, obr. Sośnica Przejdź do karty pozycji rejestru
229. B/00456/2010 2010-09-07 wycinka 1 drzewa, ul. Gorna 28-28a, dz. nr 92, obr. Ligota Zabrska Przejdź do karty pozycji rejestru
230. B/00455/2010 2010-09-07 wycinka 2 drzew ul. Torunska 8, dz. nr 1014, obr. Trynek Przejdź do karty pozycji rejestru
231. B/00454/2010 2010-09-07 wycinka 1 drzewa, ul. Młodego Górnika 24d, dz. nr 1409, obr. Sosnica Przejdź do karty pozycji rejestru
232. B/00453/2010 2010-08-03 budowa autostrady - odzysk i wytwarzanie odpadów budowa aytostrady A1 w km 509+180 do km 510+530 Przejdź do karty pozycji rejestru
233. B/00452/2010 2010-08-18 wytwarzanie odpadów Gliwice, ul. Robotnicza 2 Przejdź do karty pozycji rejestru
234. B/00451/2010 2010-07-12 transport odpadów teren całego kraju Przejdź do karty pozycji rejestru
235. B/00450/2010 2010-06-23 odzysk odpadów Gliwice, ul. Okreżna 24 Przejdź do karty pozycji rejestru
236. B/00449/2010 2010-08-11 wytwarzanie odpadów Gliwice, ul. Gaudiego 6 Przejdź do karty pozycji rejestru
237. B/00448/2010 2010-06-21 zmiana nazwy firmy Gliwice, ul. Gutenberga 2 Przejdź do karty pozycji rejestru
238. B/00447/2010 2010-08-27 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa i 3 szt. krzewów Gliwice, ul. Głogowska Przejdź do karty pozycji rejestru
239. B/00446/2010 2010-09-03 Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie skanalizowanego cieku Ostropka linią kablową rejon ul. Dworcowej Przejdź do karty pozycji rejestru
240. B/00445/2010 2010-09-25 pozwolenie na wytwarzanie odpadów-zmiana Gliwice, ul. Mechaników 9 Przejdź do karty pozycji rejestru
241. B/00444/2010 2010-09-02 odmowa dokonania wycinki 4 szt. drzew Gliwice, ul. Czajki 34-38 Przejdź do karty pozycji rejestru
242. B/00443/2010 2010-09-02 odmowa dokonania wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Dunikowskiego 11 Przejdź do karty pozycji rejestru
243. B/00442/2010 2010-08-31 zezwolenie na transport odpadów teren Rzeczypospolitej Polskiej Przejdź do karty pozycji rejestru
244. B/00441/2010 2010-09-30 pozwolenie na wytwarzanie odpadów-zmiana Gliwice, ul. Leonarda da Vinci 7 Przejdź do karty pozycji rejestru
245. B/00440/2010 2010-08-30 Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków deszczowych do Potoku Ostropka wylotem nr 9 w km 1+775 potoku, z odwodnienia ulic Mickiewicza, Długosza, Słowackiego Przejdź do karty pozycji rejestru
246. B/00439/2010 2010-09-02 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Gnieźnieńska 3 Przejdź do karty pozycji rejestru
247. B/00438/2010 2010-09-01 wycinka 5 szt. drzew ul. Radiowa 2 dz. nr 158, Przedmiescie Przejdź do karty pozycji rejestru
248. B/00437/2010 2010-08-30 wycinka 2 drzew ul. Słowackiego 42-42a, dz. nr 1221, Nowe Miasto Przejdź do karty pozycji rejestru
249. B/00436/2010 2010-08-27 wycinka 4 szt. drzew ul. Z. Starego 20, dz. nr 1354, Nowe Miasto Przejdź do karty pozycji rejestru
250. B/00435/2010 2010-08-27 Pozwolenie wodnoprawne - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem nr 15 Gliwice-Żerniki, w km 2+724 Potoku Rokitnickiego, ul. Wigilijna, Mazowiecka, Śląska, Wielkopolska Przejdź do karty pozycji rejestru
251. B/00434/2010 2010-08-27 zezwolenie na dokonanie wycinki 8 szt. drzew Gliwice, ul Akademicka 16-16A Przejdź do karty pozycji rejestru
252. B/00433/2010 2010-08-27 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Olchowa 30 Przejdź do karty pozycji rejestru
253. B/00432/2010 2010-08-27 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Mieszka I 33 Przejdź do karty pozycji rejestru
254. B/00431/2010 2010-08-27 zezwolenie na dokonanie wycinki 15 szt. drzew Gliwice, ul. Zawadzkiego 45 Przejdź do karty pozycji rejestru
255. B/00430/2010 2010-08-27 zezwolenie na dokonanie wycinki 10 szt. drzew Gliwice, ul. Rybnicka 27 Przejdź do karty pozycji rejestru
256. B/00429/2010 2010-08-27 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Stepowa 5 dz. nr 452, obr. Żerniki Las Przejdź do karty pozycji rejestru
257. B/00428/2010 2010-08-04 transport odpadów teren całego kraju Przejdź do karty pozycji rejestru
258. B/00427/2010 2010-10-26 wycinka 10 szt. drzew i umorzenie z zakresu wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Mastalerza, Orlickiego, Sienkiewicza, Jasnogórska Przejdź do karty pozycji rejestru
259. B/00426/2010 2010-08-19 Zmiana pozwolenia wodnoprawnego Nr ŚR-297/2010 ul. Bojkowska, rów R-S Przejdź do karty pozycji rejestru
260. B/00425/2010 2010-08-25 zgoda na wycinkę 8 szt. drzew Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 17B dz. nr 1147/2 obr. Kłodnica Przejdź do karty pozycji rejestru
261. B/00424/2010 2010-08-24 wycinka 1 drzewa, Gliwice, ul. Chorzowska 64, dz. nr 228, obr. Kolej Przejdź do karty pozycji rejestru
262. B/00423/2010 2010-08-24 zezwolenie na dokonanie wycinki 40 szt. drzew Gliwice, ul. Bojkowska Przejdź do karty pozycji rejestru
263. B/00422/2010 2010-08-23 zezwolenie na dokonanie wycinki 160 szt. drzew Gliwice, ul. Syriusza, Gwiazdy Polarnej, Jowisza Przejdź do karty pozycji rejestru
264. B/00421/2010 2010-08-17 zezwolenie na dokonanie wycinki 2 szt. drzew Gliwice, ul. Zamojskiego 12 Przejdź do karty pozycji rejestru
265. B/00420/2010 2010-08-17 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Orląt Śląskich Przejdź do karty pozycji rejestru
266. B/00419/2010 2010-08-17 decyzja o środow.uwarunkow. Centrum Dystrybucji Południe ul.Bojkowska ,Giwice Przejdź do karty pozycji rejestru
267. B/00418/2010 2010-08-16 brak potrzeby ooś-Centrum Dystrybucji Poludnie ul.Bojkowska gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
268. B/00417/2010 2010-08-18 wycinka 1 drzewa ul. Pocztowa dz. nr 233, Ligota Zabrska Przejdź do karty pozycji rejestru
269. B/00416/2010 2010-08-18 wycinka 2 drzew ul. Klonowa dz. nr 300, Ligota Zabrska Przejdź do karty pozycji rejestru
270. B/00415/2010 2010-08-12 Pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wód - odprowadzanie poprzez rów odwadniający wód deszczowych wylotem nr 17 Potoku Rokitnickiego fragment ul. Żernickiej w km 2+890 potoku Przejdź do karty pozycji rejestru
271. B/00414/2010 2010-08-12 Pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wód - odprowadzanie poprzez rów odwadniający wód deszczowych wylotem nr 19 Potoku Rokitnickiego fragment ul. Żernickiej - w km 2+911 potoku Przejdź do karty pozycji rejestru
272. B/00413/2010 2010-08-17 wycinka 37 szt. drzew pasy drogowe miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
273. B/00412/2010 2010-08-16 „Zastąpienie materiałów zawierających azbest ociepleniem mniej szkodliwym dla człowieka__CU__ Gliwice, ul. Waliszewskiego 13-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
274. B/00411/2010 2010-08-13 zezwolenie na dokonanie wycinki 4 szt. drzew Gliwice, ul. Lewkonii 10 Przejdź do karty pozycji rejestru
275. B/00410/2010 2010-08-13 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Dworska 1 Przejdź do karty pozycji rejestru
276. B/00409/2010 2010-08-13 „Zastąpienie materiałów zawierających azbest ociepleniem z materiałów mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Waliszewskiego 13-15 w Gliwicach.” Gliwice, ul. Waliszewskiego Przejdź do karty pozycji rejestru
277. B/00408/2010 2010-08-11 Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie obiektu mostowego nad Kanałem Gliwickim rurociągami w ciągu ul. Staromiejskiej Przejdź do karty pozycji rejestru
278. B/00407/2010 2010-08-11 budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego Gliwice Lotnisko Przejdź do karty pozycji rejestru
279. B/00406/2010 2010-08-12 Pozwolenie wodnoprawne - wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu Zakład FOSECO - ul. Leonarda da Vinci 5 Przejdź do karty pozycji rejestru
280. B/00405/2010 2010-08-09 zezwolenie na dokonanie wycinki 3 szt. drzew, odmowa na dokonanie wycinki 2 szt. drzew Gliwice, ul. Sowińskiego 11 Przejdź do karty pozycji rejestru
281. B/00404/2010 2010-08-09 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Młodego Hutnika 2 Przejdź do karty pozycji rejestru
282. B/00403/2010 2010-08-09 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego ul. Bojkowska Przejdź do karty pozycji rejestru
283. B/00402/2010 2010-08-09 zezwolenie na dokonanie wycinki 6 szt. drzew Gliwice. ul. Toszecka 18, Kosów-Czapli, Odrowążów 36, skwer Valenciennes Przejdź do karty pozycji rejestru
284. B/00401/2010 2010-08-06 zgoda na wycinkę 1 drzewa, umorzenie postępowania o wycinkę 1 drzewa Gliwice, ul. Ks. M. Strzody Przejdź do karty pozycji rejestru
285. B/00400/2010 2010-08-04 budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Gliwice lotnisko Przejdź do karty pozycji rejestru
286. B/00399/2010 2010-08-05 zgoda na wycinkę 4 m2 krzewów Gliwice, ul. Płowiecka dz. nr 1738 obr. Nowe Miasto Przejdź do karty pozycji rejestru
287. B/00398/2010 2010-08-05 zgoda na wycinkę 177 szt. drzew Gliwice, ul. Poziomkowa dz. nr 77/1 obr. Czechowice Północ Przejdź do karty pozycji rejestru
288. B/00397/2010 2010-08-05 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Satyryków 8 dz. nr 1295/1 obr. Przyszówka Przejdź do karty pozycji rejestru
289. B/00396/2010 2010-08-03 zezwolenie na dokononanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Rybnicka 135 Przejdź do karty pozycji rejestru
290. B/00395/2010 2010-07-29 odmówić zezwolenia na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Bronisławy 5-7 Przejdź do karty pozycji rejestru
291. B/00394/2010 2010-08-02 zezwolenie na dokonanie wycinki 2 szt. drzew Gliwice, ul. Sowińskiego 26 Przejdź do karty pozycji rejestru
292. B/00393/2010 2010-07-29 zezwolenie na dokonanie wycinki 4 szt. drzew ul. Edisona 16 w Gliwicach Przejdź do karty pozycji rejestru
293. B/00392/2010 2010-08-02 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. rolników 287A Przejdź do karty pozycji rejestru
294. B/00391/2010 2010-06-11 zmiana siedziby firmy Gliwice, ul. Toszecka 11 Przejdź do karty pozycji rejestru
295. B/00390/2010 2010-07-29 rozbudowa parku naukowo-technologicznego Gliwice, ul. Konarskiego 18c Przejdź do karty pozycji rejestru
296. B/00389/2010 2010-07-27 zezwolenie na dokonanie wycinki 12 szt. drzew ul. Robotnicza, Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
297. B/00388/2010 2010-07-23 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. krzewu ul. Jasna 31, Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
298. B/00387/2010 2010-07-20 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa ul. Przyszowska 39, Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
299. B/00386/2010 2010-07-20 Zezwolenie na dokonanie wycinki 10 szt. drzew ul. Portowa 10, Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
300. B/00385/2010 2010-07-21 Zezwolenie na dokonanie wycinki 2 szt. drzew dz. nr 696 na południe od ul. Chorzowskiej, Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
301. B/00384/2010 2010-07-21 Zezwolenie na dokonanie wycinki 4 szt. drzew i 2 szt. krzewów ul. Fredry/ ul. Berbeckiego,. Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
302. B/00383/2010 2010-07-23 budowa slaonu OPLA Gliwice, ul. Sikorskiego Przejdź do karty pozycji rejestru
303. B/00382/2010 2010-07-22 Przebudowa ulicy Sowińskiego na odcinku od zaprojektowanej zachodniej obwodnicy miasta do skrzyżowania z ul. Daszyńskiego w Gliwicach ul. Sowińskiego w Gliwicach Przejdź do karty pozycji rejestru
304. B/00381/2010 2010-07-23 odprowadzanie wód deszczowych wylotem nr 16 w km 2+877 Potoku Żernickiego Przejdź do karty pozycji rejestru
305. B/00380/2010 2010-07-23 Likwidację urządzenia wodnego - wylotu nr 11 w km 2+346 Potoku Żernickiego Przejdź do karty pozycji rejestru
306. B/00379/2010 2010-07-22 Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie linią energetyczną pod dnem cieku Rokitnickiego w ciągu ul. Żernickiej Przejdź do karty pozycji rejestru
307. B/00378/2010 2010-07-21 zgoda na wycinke 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Tulipanów 41 Przejdź do karty pozycji rejestru
308. B/00377/2010 2010-07-19 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu zlewni ŚCL do basenu portowego nr 1 ul. Portowa 28 Przejdź do karty pozycji rejestru
309. B/00376/2010 2010-06-30 Zezwolenie na dokonanie wyciki 6 szt. drzew. Gliwice, ul. Armii Krajowej 15 Przejdź do karty pozycji rejestru
310. B/00375/2010 2010-06-28 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul. Świętojańska 33 Przejdź do karty pozycji rejestru
311. B/00374/2010 2010-07-13 Zezwolenie na dokonanie wycinki 16 szt. drzew. Gliwice, ul. Św. Jacka na terenie Cm. Ligota Przejdź do karty pozycji rejestru
312. B/00373/2010 2010-07-08 Zezwolenie na dokonanie wycinki 3 szt. drzew. Gliwice, ul. Zachodnia 28 Przejdź do karty pozycji rejestru
313. B/00372/2010 2010-07-08 Zezwolenie na dokonanie wycinki 4 szt. drzew. Gliwice, Cmentarz Lipowy przy ul. Poniatowskiego Przejdź do karty pozycji rejestru
314. B/00371/2010 2010-07-02 Zezwolenie na dokonanie wycinki 6 szt. drzew. Gliwice, ul. Reymonta15, 20, 24-28 oraz ul. Odrowążów 103 Przejdź do karty pozycji rejestru
315. B/00370/2010 2010-07-02 Zezwolenie na dokonanie wycinki 4 szt. drzew. Gliwice, ul. Młodzieżowa 10-12 oraz Jedności 1-15 Przejdź do karty pozycji rejestru
316. B/00369/2010 2010-07-02 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul.Jedności 23a Przejdź do karty pozycji rejestru
317. B/00368/2010 2010-07-02 Zezwolenie na dokonanie wycinki 4 szt. drzew. Gliwice, ul. Sztygarska 10 Przejdź do karty pozycji rejestru
318. B/00367/2010 2010-06-17 Zezwolenie na dokonanie wycinki 7 szt. drzew. Gliwice, ul. Jondy Przejdź do karty pozycji rejestru
319. B/00366/2010 2009-09-07 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul. Zakątek Leśny 8-10 Przejdź do karty pozycji rejestru
320. B/00365/2010 2010-07-01 Zezwolenie na dokonanie wycinki 3 szt. drzew. Gliwice, ul. Leszczynowa 2 Przejdź do karty pozycji rejestru
321. B/00364/2010 2010-07-01 Zezwolenie na dokonanie wycinki 4 szt. drzew. Gliwice, ul. Gorkiego 1-3 Przejdź do karty pozycji rejestru
322. B/00363/2010 2010-07-19 wycinka 2 szt. drzew Gliwice, ul. Lesna, dz. 132, obr. Czechowice Zalew Przejdź do karty pozycji rejestru
323. B/00362/2010 2010-07-15 zgoda na wycinke 3 szt. drzew Gliwice, ul. Zamojska dz. nr 139 obr. Brzezinka Przejdź do karty pozycji rejestru
324. B/00361/2010 2010-07-15 zgoda na wycinke 43 szt. drzew Gliwice w pasie drogowym zjazdu z DK-88 na ul. Portową dz. 1022 Przejdź do karty pozycji rejestru
325. B/00360/2010 2010-07-13 Pozwolenie wodnoprawne - wykonanie wylotu do rowu R-C, rowu drogowego oraz odprowadzanie wylotem ścieków deszczowych ul. Knurowska/Rybnicka Przejdź do karty pozycji rejestru
326. B/00359/2010 2010-07-13 Pozwolenie wodnoprawne - wykonanie urządzenia wodnego wylotu do rowu R-C4, rowów drogowych i odporowadzanie wylotem ścieków deszczowych dz.nr 1586, obręb Bojków, ul. Knurowska/Rybnicka Przejdź do karty pozycji rejestru
327. B/00358/2010 2010-07-14 wycinka 3 szt. drzew i umorzenie na 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Chełmońskiego 9, dz. nr 1630, obr. Szobiszowice Przejdź do karty pozycji rejestru
328. B/00357/2010 2010-07-14 budowa stacji paliw płynnych i LPG ul.Pszczyńska/Okrężna w Gliwicach Przejdź do karty pozycji rejestru
329. B/00356/2010 2010-07-08 wycinka 2 szt. drzew Gliwice, ul. Wróblewskiego 13 Przejdź do karty pozycji rejestru
330. B/00355/2010 2010-07-14 zgoda na wycinkę 2 szt. drzew Gliwice, ul. Skalskiego 18 Przejdź do karty pozycji rejestru
331. B/00354/2010 2010-07-07 wycinka 2 szt. drzew i odmowa wycięcia 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Libelta 1-3, dz. nr 409, obr. Zatorze Przejdź do karty pozycji rejestru
332. B/00353/2010 2010-07-07 wycinka 2 szt. drzew i odmowa wycięcia 4 szt. drzew Gliwice, ul. Poniatowskiego 11-23, ul. Wróblewskiego 35-37, dz. nr 764, obr. Zatorze Przejdź do karty pozycji rejestru
333. B/00352/2010 2010-07-14 wycinka 2 szt. drzew Gliwice, ul. Wesoła dz. nr 327, obr. Stare Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
334. B/00351/2010 2010-07-15 transport odpadów innych niż niebezpieczne-umorzenie postępowania teren Rzeczypospolitej Polskiej Przejdź do karty pozycji rejestru
335. B/00350/2010 2010-07-12 wycinka 2 szt. drzew Gliwice, ul. Portowa dz. nr 28, obr. Port Przejdź do karty pozycji rejestru
336. B/00349/2010 2010-07-02 zgoda na wycinkę 2 szt. drzew Gliwice, ul. Gałczyńskiego 17 Przejdź do karty pozycji rejestru
337. B/00348/2010 2010-07-13 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. jagiellońska 40 Przejdź do karty pozycji rejestru
338. B/00347/2010 2010-07-06 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Skarbnika 33 Przejdź do karty pozycji rejestru
339. B/00346/2010 2010-06-28 zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Perseusza dz. nr 54 obr. Kopernik Przejdź do karty pozycji rejestru
340. B/00345/2010 2010-07-02 zgoda na wycinkę 7 szt. drzew Gliwice, ul. Zamkowa dz. nr 328 obr. Stare Łabędy Przejdź do karty pozycji rejestru
341. B/00344/2010 2010-07-02 odmowa wycinki 4 szt. drzew Glwiice, ul. Chorzowska 41-43 Przejdź do karty pozycji rejestru
342. B/00343/2010 2010-07-09 wycinka 8 szt. drzew Gliwice, ul. Słoneczna 24 Przejdź do karty pozycji rejestru
343. B/00342/2010 2010-07-13 wycinka 3 szt. drzew Gliwice, ul. Częstochowska 9 (dz. nr 1226, obr. Stare Miasto) Przejdź do karty pozycji rejestru
344. B/00341/2010 2010-07-13 wytwarzanie odpadów-zwiększenie ilości Gliwice, ul. Portowa 28 Przejdź do karty pozycji rejestru
345. B/00340/2010 2010-06-22 zmiana decyzji na wytwarzanie odpadów Gliwice, ul Bojkowska 59 Przejdź do karty pozycji rejestru
346. B/00339/2010 2010-06-25 transport odpadów, umorzenie zbierania odpadów teren całego kraju Przejdź do karty pozycji rejestru
347. B/00338/2010 2010-07-09 transport odpadów innych niz niebezpieczne teren całego kraju Przejdź do karty pozycji rejestru
348. B/00337/2010 2010-07-08 transport odpadów-rozszerzenie decyzji teren Rzeczypospolitej Polskiej Przejdź do karty pozycji rejestru
349. B/00336/2010 2010-07-01 budowa salonu sprzedaży i serwisu FIAT Gliwice, ul. Pszczyńska Przejdź do karty pozycji rejestru
350. B/00335/2010 2010-06-30 stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko salon samochodowy ul. Pszczyńska Przejdź do karty pozycji rejestru
351. B/00334/2010 2010-06-09 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul. Ligonia 31 Przejdź do karty pozycji rejestru
352. B/00333/2010 2010-06-09 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul. Narutowicza 17 Przejdź do karty pozycji rejestru
353. B/00332/2010 2010-06-09 Zezwolenie na dokonanie wycinki 23 szt. drzew. Gliwice ul. Akademicka dz. nr 282 obręb Politechnika Przejdź do karty pozycji rejestru
354. B/00331/2010 2010-06-09 Zezwolenie na dokonanie wycinki 2 szt. drzew. Gliwice, ul. Zakopiańska 19 Przejdź do karty pozycji rejestru
355. B/00330/2010 2010-06-09 Zezwolenie na dokonanie wycinki 6 szt. drzew. Gliwice, ul. Zielona Przejdź do karty pozycji rejestru
356. B/00329/2010 2010-06-09 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul. Akademicka 7 Przejdź do karty pozycji rejestru
357. B/00328/2010 2010-06-09 Zezwolenie na dokonanie wycinki 6 szt. drzew oraz odmowa dokonania wycinki 5 szt. drzew. Gliwice, ul. Żeromskiego 69-70 Przejdź do karty pozycji rejestru
358. B/00327/2010 2010-06-09 Zezwolenie na dokonanie wycinki 4 szt. drzew. Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 13 Przejdź do karty pozycji rejestru
359. B/00326/2010 2010-06-09 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice ul. Sawickiej 5-7 Przejdź do karty pozycji rejestru
360. B/00325/2010 2010-06-29 Zezwolenie na dokonanie wycinki 5 szt. drzew. Gliwice, ul. Lotników 54 Przejdź do karty pozycji rejestru
361. B/00324/2010 2010-06-29 Zezwolenie na dokonanie wycinki 13 szt. drzew Gliwice, ul. Lotników 54 Przejdź do karty pozycji rejestru
362. B/00323/2010 2010-06-29 Zezwolenie na dokonanie wycinki 10 szt. drzew. Gliwice, ul. Pocztowa 31 Przejdź do karty pozycji rejestru
363. B/00322/2010 2010-06-14 Odmowa dokonania wycinki krzewów o powierzchni 73 m2 Gliwice, ul. Świętojańska 45 Przejdź do karty pozycji rejestru
364. B/00321/2010 2010-06-22 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzew. Gliwice, ul. Dluga 23 Przejdź do karty pozycji rejestru
365. B/00320/2010 2010-06-22 Zezwolenie na dokonanie wycinki 2 szt. drzew pozwolenie na przesadzenie krzewów i ustalenie opłaty za przesadzenie 20 m2 krzewów Gliwice ul. Kozielska i ul. Okulickiego Przejdź do karty pozycji rejestru
366. B/00319/2010 2010-06-07 Zezwolenie na dokonanie wycinki 20 szt. drzew. Gliwice, ul. Żwirki i Wigury, ul. Sowińskiego, ul. Wandy Przejdź do karty pozycji rejestru
367. B/00318/2010 2010-06-22 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa. Ul. Wrocławska 9 Przejdź do karty pozycji rejestru
368. B/00317/2010 2010-06-22 Zezwolenie na dokonanie wycinki 4 szt. drzew oraz odmowa dokonania wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul. Brzozowa 39 Przejdź do karty pozycji rejestru
369. B/00316/2010 2010-06-23 Zezwolenie na dokonanie wycinki 80 szt. drzew. Gliwice, ul. Karolinki 58 Przejdź do karty pozycji rejestru
370. B/00315/2010 2010-06-10 zezwolenia na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice ul.Lotników 81 Przejdź do karty pozycji rejestru
371. B/00314/2010 2010-06-24 Zezwolenie na dokonanie wycinki 9 szt. drzew oraz umorzenie postępowania w sprawie wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul. Okrężna 3 Przejdź do karty pozycji rejestru
372. B/00313/2010 2010-06-15 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice ul.Tarninowa 7 Przejdź do karty pozycji rejestru
373. B/00312/2010 2010-06-24 Zezwolenie na dokonanie wycinki 3 szt. drzew. Gliwice, ul. Przedwiośnie 2 Przejdź do karty pozycji rejestru
374. B/00311/2010 2010-06-22 Zezwolenie na dokonanie wycinki 2 szt. drzew oraz odmowa dokonania wycinki 1 szt. drzewa Gliwice, ul. Stalmacha 3, Zimorodka, Pl. Grunwaldzki, Skwer Dossau Przejdź do karty pozycji rejestru
375. B/00310/2010 2010-06-22 Odmowa dokonania wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul.Krzywa 3 Przejdź do karty pozycji rejestru
376. B/00309/2010 2010-06-22 Zezwolenie na dokonanie wycinki 8 szt. drzew. Gliwice, teren Cmentarza Centralnego Przejdź do karty pozycji rejestru
377. B/00308/2010 2010-06-15 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice ul.Kaszubska 23 Przejdź do karty pozycji rejestru
378. B/00307/2010 2010-06-16 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa Gliwice ul. Głowackiego 34 Przejdź do karty pozycji rejestru
379. B/00306/2010 2010-06-28 Zezwolenie na dokonanie wycinki 4 szt. drzew. Gliwice, ul. Bernardyńska 46 Przejdź do karty pozycji rejestru
380. B/00305/2010 2010-06-18 Zezwolenie na dokonanie wycinki 107 szt. drzew, odmowa dokonania wycinki 9 szt. drzew oraz umorzenie postepowania w sprawie 1 szt. drzewa Gliwice, Cmentarz Centralny Przejdź do karty pozycji rejestru
381. B/00304/2010 2010-06-15 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa oraz umorzenie postępowania w zakresie wydania zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa Gliwice ul.Puszkina 27 Przejdź do karty pozycji rejestru
382. B/00303/2010 2010-06-21 zezwolenie na dokonanie wycinki 1 sztuki drzewa Gliwice ul. Daszyńskiego 446 Przejdź do karty pozycji rejestru
383. B/00302/2010 2010-06-21 Zezwolenie na dokonanie wycinki 2 szt. drzew, odmowa dokonania wycinki 11 szt. drzew oraz umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na dokonanie wycinki 2 szt. drzew. Gliwice, ul. Żytnia 3 Przejdź do karty pozycji rejestru
384. B/00301/2010 2010-06-24 sprostowanie omyłki pisarskiej w nr. działki ul. Na Łuku Przejdź do karty pozycji rejestru
385. B/00300/2010 2010-06-07 wytwarzanie odpadów Gliwice, ul. Jeziorańskiego 39 Przejdź do karty pozycji rejestru
386. B/00299/2010 2010-06-22 transport odpadów-zmiana teren Rzeczypospolitej Przejdź do karty pozycji rejestru
387. B/00298/2010 2010-05-19 Zezwolenie na dokonanie wycinki 46 szt. drzew. Pasy drogowe na terenie Gliwic, zgodnie z załącznikiem. Przejdź do karty pozycji rejestru
388. B/00297/2010 2010-05-20 Zezwolenie na dokonanie wycinki 17 szt. drzew oraz umorzenie postępowania adm. w sprawie wydania pozwolenia na wycinke 6 szt. drzew Gliwice, ul. Kilińskiego 14 Przejdź do karty pozycji rejestru
389. B/00296/2010 2010-05-19 Zezwolić na dokonanie wyinki 112 szt. drzew. Gliwice, ul. Łukasiewicza 15 Przejdź do karty pozycji rejestru
390. B/00295/2010 2010-05-19 Zezwolenie na dokonanie wycinki 17,5 m2 krzewów. Gliwice. ul. Andersa (dz. nr 18, obręb Nowe Miasto) Przejdź do karty pozycji rejestru
391. B/00294/2010 2010-05-19 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul. Daszyńskiego 444b Przejdź do karty pozycji rejestru
392. B/00293/2010 2010-05-19 Zezwolenie na dokonanie wycinki 7 szt. drzew. Gliwice, ul. Rolników 150 Przejdź do karty pozycji rejestru
393. B/00292/2010 2010-06-17 Pozwolenie wodnoprawne na : wykonanie urządeń wodnych tj.: robót w wodach cieku Toszeckiego i Pniowskiego, przepustów spinających rowy przydrożne, przebudowę przepustów, odbudowa nieszczelnych rowów, wykonanie przepustów pod zjazdami, A-4 do Pyskowic od km 89+260 do km 102+777 Przejdź do karty pozycji rejestru
394. B/00291/2010 2010-06-17 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - City Car Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 26, Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
395. B/00290/2010 2010-06-09 pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu do rowu R-D i odprowadzenie wylotem wód deszczowych oraz oczyszczonych ścieków bytowych ul. Daszyńskiego Przejdź do karty pozycji rejestru
396. B/00289/2010 2010-06-01 pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie linią kablową koryta cieku Rokitnickiego ul. Na Łuku, dz.nr 1383/2 Przejdź do karty pozycji rejestru
397. B/00288/2010 2010-05-27 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul. Armii Krajowej 17 Przejdź do karty pozycji rejestru
398. B/00287/2010 2010-05-27 Zezwolenie na wycinke 96 szt. drzew oraz krzewów o pow. 22 m2, opłata za usunięcie 1 szt. drzewa, przesadzenie 4 szt. drzew i 16,1 m2 krzewów, ustalenie i odroczenie opłat, odmowa usunięcia 6 szt. drzew, umorzenie postępowania w sprawie 2 szt. drzew Gliwice, dz. nr 14, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 146, 147, 148, 149 i 608, obręb Politechnika Przejdź do karty pozycji rejestru
399. B/00286/2010 2010-06-01 Zezwolenie na dokonanie wycinki 3 szt. drzew oraz umorzenie postępowania w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa. Gliwice, ul. Ziemowita 12 Przejdź do karty pozycji rejestru
400. B/00285/2010 2010-05-27 Zezwolenie na dokonanie wycinki 59 szt. drzew oraz odmowa dokonania wycinki 17 szt.drzew. Gliwice, Cmentarz Lipowy Przejdź do karty pozycji rejestru
401. B/00284/2010 2010-05-31 Zezwolenie na dokonanie wycinki 5 szt. drzew. Gliwice, ul. Rogozińskiego 25 Przejdź do karty pozycji rejestru
402. B/00283/2010 2010-05-27 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul. Rolników 48 Przejdź do karty pozycji rejestru
403. B/00282/2010 2010-05-31 Zezwolenie na dokonanie wycinki 3 szt. drzew oraz umorzenie postępowania w zakresie wydania zezwolenia na dokonanie wyciki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul. Jesienna 1-13 Przejdź do karty pozycji rejestru
404. B/00281/2010 2010-05-31 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice. ul. Piastowska 29 Przejdź do karty pozycji rejestru
405. B/00280/2010 2010-06-04 decyzja srodowsikowa- zmiana użytkowania magazynu spedycyjnego na halę produkcyjną Gliwice, ul. Okrężna 24 Przejdź do karty pozycji rejestru
406. B/00279/2010 2010-06-02 wytwarzanie odpadów Gkiwice, ul. Berbeckiego 6 Przejdź do karty pozycji rejestru
407. B/00278/2010 2010-05-31 Budowa salonu samochodowego wraz z zapleczem warsztatowym (serwis oraz myjnia samochodowa) i infrastrukturą zewnętrzną ul. Daszyńskiego w Gliwicach, działka nr 751/3, obręb Ostropa Południe Przejdź do karty pozycji rejestru
408. B/00277/2010 2010-05-31 Budowa salonu samochodowego wraz z zapleczem warsztatowym (serwis oraz myjnia samochodowa) i infrastrukturą zewnętrzną ul. Daszyńskiego w Gliwicach, działka nr 751/3, obręb Ostropa Południe Przejdź do karty pozycji rejestru
409. B/00276/2010 2010-05-26 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt drzewa. Gliwice, ul. Chałubińskiego 82 Przejdź do karty pozycji rejestru
410. B/00275/2010 2010-05-24 Zezwolenie na dokonanie wycinki 4 szt drzew. Gliwice ul. Owsiana 8 Przejdź do karty pozycji rejestru
411. B/00274/2010 2010-05-21 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt drzewa. Gliwice, ul. Nowa 1 -1a Przejdź do karty pozycji rejestru
412. B/00273/2010 2010-05-18 Zezwolenie na dokonanie wycinki 4 szt drzew. Gliwice, ul. Berbeckiego, ul. Nowy Świat, ul. Królowej Tamy, Park Chrobrego Przejdź do karty pozycji rejestru
413. B/00272/2010 2010-05-21 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt drzewa. Gliwice, ul. Wróblewskiego 1-3 Przejdź do karty pozycji rejestru
414. B/00271/2010 2010-05-19 Zezwolenie na dokonanie wycinki 7 szt drzew. Gliwice, ul. Andersa 47 Przejdź do karty pozycji rejestru
415. B/00270/2010 2010-05-19 Zezwolenie na dokonanie wycinki 2 szt drzew. Gliwice, ul. Rybnicka dz. nr 1586 Przejdź do karty pozycji rejestru
416. B/00269/2010 2010-05-21 Zezwolenie na dokonanie wycinki 2 szt drzew. Gliwice, ul. Tarnogórska 116 A Przejdź do karty pozycji rejestru
417. B/00268/2010 2010-05-26 Zezwolenie na dokonanie wycinki 2 szt drzew. Gliwice, ul. Podmokła 5 Przejdź do karty pozycji rejestru
418. B/00267/2010 2010-05-21 Zezwolenie na dokonanie wycinki 32 szt drzew, odmowa dokonania wycinki 2 szt. drzew oraz umorzenie postępowania odnośnie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa.. Gliwice, ul. Sikorskiego 101 B Przejdź do karty pozycji rejestru
419. B/00266/2010 2010-05-17 Zezwolenie na dokonanie wycinki 7 szt drzew. Gliwice, ul. K. Miarki 8, ul. Berbeckiego11, ul. Wita Stwosza 42-44, ul. Rybnicka 90 Przejdź do karty pozycji rejestru
420. B/00265/2010 2010-05-21 Zezwolenie na dokonanie wycinki 3 szt. drzew. Gliwice, Plac Mickiewicza, Park w Bojkowie Przejdź do karty pozycji rejestru
421. B/00264/2010 2010-05-24 Zmiana w decyzji administracyjnej nr ŚR-343/2009 ul. Chwałowiecka 94 dz. nr 614/87 oraz ul. Wyzwolenia dz. nr 2160/83 Przejdź do karty pozycji rejestru
422. B/00263/2010 2010-05-20 Zmiana decyzji nr ŚR-230/2010 Gliwice, ul. Toruńska 27 Przejdź do karty pozycji rejestru
423. B/00262/2010 2010-05-26 zmiana warunków decyzji Gliwice, ul. Gustawa Eiffel’a 14 Przejdź do karty pozycji rejestru
424. B/00261/2010 2010-05-19 Pozwolenie wodnoprawne-wykonanie rowu na terenie Parku Chrobrego oraz wykonanie wylotów Park Chrobrego w Gliwicach Przejdź do karty pozycji rejestru
425. B/00260/2010 2010-05-05 Zezwolenie na dokonanie wycinki 2 szt. drzew. Gliwice, ul. Pocztowa 6a Przejdź do karty pozycji rejestru
426. B/00259/2010 2010-04-28 Zezwolenie na dokonanie wycinki 8 szt. drzew. Gliwice, ul. Domeyki dz. nr 91 Przejdź do karty pozycji rejestru
427. B/00258/2010 2010-05-10 Zezwolenie na dokonanie wycinki 3 szt. drzew. Gliwice, ul. Rolników 245 Przejdź do karty pozycji rejestru
428. B/00257/2010 2010-04-28 Zezwolenie na dokonanie wycinki 27 szt. drzew. Gliwice, ul. Domeyki dz. nr 92 Przejdź do karty pozycji rejestru
429. B/00256/2010 2010-05-12 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul. Wesoła dz. nr 320 obręb Stare Miasto Przejdź do karty pozycji rejestru
430. B/00255/2010 2010-05-04 Odmowa dokonania wycinki 1 szt. drzewa oraz 12 m2 krzewów. Gliwice, ul. Plebiscytowa oraz ul. Mięknickiego Przejdź do karty pozycji rejestru
431. B/00254/2010 2010-04-27 Zmiana terminu dokonania nasadzeń zastępczych. Gliwice, ul. Racławicka Przejdź do karty pozycji rejestru
432. B/00253/2010 2010-05-10 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul. Łowicka dz. nr 1021 Przejdź do karty pozycji rejestru
433. B/00252/2010 2010-05-10 Zezwolenie na dokonanie wycinki 7 szt. drzew. Gliwice, ul. Wschodnia 40 Przejdź do karty pozycji rejestru
434. B/00251/2010 2010-05-10 Zezwolenie na dokonanie wycinki 10 szt. drzew, odmowa wycinki 5 szt. drzew oraz umorzenie postępowania w zakresie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew. Gliwice, ul. Sikornik 1 Przejdź do karty pozycji rejestru
435. B/00250/2010 2010-05-05 Zezwolenie na dokonanie wycinki 2 szt. drzew oraz umorzenie postępowania w zakresie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew. Gliwice, ul. Zamkowa Przejdź do karty pozycji rejestru
436. B/00249/2010 2010-04-20 Zezwolenie na dokonanie wycinki 30 szt. drzew. Gliwice, pasy drogowe Przejdź do karty pozycji rejestru
437. B/00248/2010 2010-05-17 Zezwolenie na dokonanie wycinki 4 szt. drzew. Gliwice, ul. Korczaka 1-3, ul. Wójtowska 65E Przejdź do karty pozycji rejestru
438. B/00247/2010 2010-05-17 Zezwolenie na dokonanie wycinki 3 szt. drzew. Gliwice, ul Wójtowska 61 Przejdź do karty pozycji rejestru
439. B/00246/2010 2010-05-17 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul. Świętego Michała 1-7 Przejdź do karty pozycji rejestru
440. B/00245/2010 2010-05-12 Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa. Gliwice, ul. Płocka 9 Przejdź do karty pozycji rejestru
441. B/00244/2010 2010-05-12 Pozwolenie na dokonanie wycinki 4 szt. dzrew. Gliwice, ul. Łowiecka Przejdź do karty pozycji rejestru
442. B/00243/2010 2010-05-19 Pozwolenie na budowę dwóch pompowni oraz sieci kanalizacji sanitarnej i sici wodociągowej wraz odcinkami przyłaczy do granic nieruchomości, w ramach inwestycji p.n.: Modernizacja gosodarki wodno-ściekowej w Giwicach-etap II-Ostrop rejon ul. Daszyńskiego, ul.Traktorzystów, Architektów, Piekarskiej, Nauczycielskiej, Geodetów, Marynarskiej, Oficerskiej, Ciesielskiej Przejdź do karty pozycji rejestru
443. B/00242/2010 2010-05-14 Pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłaczy do granic nieruchomości, w ramach inwestycji p.n.: Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach-etap II-Ostropa-część C rejon ul. Tokarskiej i ul.Ciesielskiej