Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013


Numer Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Znak sprawy
R/32/2022 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.4.2022 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/31/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.2.2015 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/30/2022 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.25.2022 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/29/2022 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.5.2022 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/28/2022 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.455.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/27/2022 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.42.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/26/2022 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.479.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/25/2022 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.479.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/24/2022 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.48.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/23/2022 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.21.2022 Przejdź do karty pozycji rejestru