Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013


Numer Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Znak sprawy
R/571/2023 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.288.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/570/2023 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.301.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/569/2023 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.257.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/568/2023 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.306.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/567/2023 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.306.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/566/2023 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.3.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/565/2023 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.270.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/564/2023 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.270.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/563/2023 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.231.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/562/2023 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.10.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru