Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013


Numer Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Znak sprawy
R/455/2024 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.337.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/454/2024 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.267.2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/453/2024 polityki, strategie, plany lub programy planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.9.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/452/2024 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.256.2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/451/2024 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.164.2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/450/2024 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.238.2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/449/2024 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.260.2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/448/2024 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.261.2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/447/2024 prognozy oddziaływania na środowisko planowanie przestrzenne Prognoza PP.6721.1.2.2016 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/446/2024 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.236.2024 Przejdź do karty pozycji rejestru