Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013


Numer Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Znak sprawy R
R/185/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.109.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/184/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.23.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/183/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.127.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/182/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.126.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/181/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.111.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/180/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.65.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/179/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.114.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/178/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.537.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/177/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.121.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/176/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.121.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/175/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Prognoza PP.6721.1.2.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/174/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.22.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/173/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.21.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/172/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.514.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/171/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.514.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/170/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.83.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/169/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.83.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/168/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.1.48.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/167/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.27.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/166/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.20.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/165/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.7.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/164/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta PP.6720.1.1.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/163/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.488.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/162/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.108.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/161/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.87.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/160/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.86.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/159/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.77.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/158/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.133.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/157/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.102.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/156/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.102.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/155/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.99.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/154/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.99.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/153/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.18.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/152/2021 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.1429.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/151/2021 zgłoszenia ochrona powietrza Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6222.3.3.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/150/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.516.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/149/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.516.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/148/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.1553.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/147/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.101.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/146/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.101.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/145/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.90.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/144/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.61.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/143/2021 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.1214.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/142/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.79.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/141/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.46.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/140/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.72.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/139/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.72.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/138/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.89.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/137/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.89.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/136/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Prognoza PP.6721.1.2.2015 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/135/2021 zgłoszenia ochrona powietrza Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6222.3.2.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/134/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.11.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/133/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.63.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/132/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.444.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/131/2021 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.1431.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/130/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.79.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/129/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Prognoza PP.6721.1.1.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/128/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Decyzja eksploatacyjna SR.6220.1.16.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/127/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.5.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/126/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.467.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/125/2021 decyzje planowanie przestrzenne Decyzja o warunkach zabudowy PP.6730.1.5.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/124/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Decyzja eksploatacyjna SR.6225.1.3.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/123/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.1.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/122/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.5.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/121/2021 decyzje ochrona powietrza Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.41.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/120/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.15.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/119/2021 zgłoszenia administracja architektoniczno budowlana Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko AB.6743.6.10.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/118/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.46.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/117/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.57.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/116/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.14.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/115/2021 zgłoszenia ochrona powietrza Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6222.3.1.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/114/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.36.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/113/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.29.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/112/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.21.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/111/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.30.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/110/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.5.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/109/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.15.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/108/2021 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.1513.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/107/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.2.2.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/106/2021 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.844.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/105/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.844.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/104/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.4.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/103/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6233.19.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/102/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.18.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/101/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.18.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/100/2021 decyzje ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.7.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/99/2021 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.8.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/98/2021 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.42.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/97/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.523.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/96/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.523.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/95/2021 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.1306.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/94/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.1306.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/93/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.6.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/92/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Prognoza PP.6721.1.1.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/91/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.57.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/90/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.478.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/89/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.478.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/88/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.453.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/87/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.479.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/86/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.479.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/85/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.19.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/84/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.11.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/83/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.510.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/82/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.414.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/81/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.414.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/80/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.36.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/79/2021 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.21.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/78/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.10.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/77/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.9.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/76/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Decyzja eksploatacyjna SR.6233.40.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/75/2021 decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.17.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/74/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.8.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/73/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.7.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/72/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.54.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/71/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.54.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/70/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.511.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/69/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.21.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/68/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.10.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/67/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.10.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/66/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.487.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/65/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.28.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/64/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.503.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/63/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.504.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/62/2021 decyzje ochrona powietrza Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.35.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/61/2021 sprawozdania ochrona przed hałasem Pozwolenie zintegrowane SR.6253.1.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/60/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.34.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/59/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.4.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/58/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.19.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/57/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.510.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/56/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.28.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/55/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.1513.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/54/2021 decyzje ochrona powietrza decyzja zatwierdzająca plan metodyki monitorowania SR.6227.3.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/53/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza decyzja zatwierdzająca plan metodyki monitorowania SR.6227.3.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/52/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.2.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/51/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.32.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/50/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.32.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/49/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.507.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/48/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.507.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/47/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.31.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/46/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.31.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/45/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.524.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/44/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.524.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/43/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.1429.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/42/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.490.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/41/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.6.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/40/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.468.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/39/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.491.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/38/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.227.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/37/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.496.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/36/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.6.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/35/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.20.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/34/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Decyzja eksploatacyjna SR.6132.3.2018 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/33/2021 decyzje ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.1.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/32/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.504.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/31/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.523.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/30/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.503.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/29/2021 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AB.6740.7.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/28/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.21.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/27/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.492.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/26/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.489.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/25/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.448.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/24/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.513.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/23/2021 sprawozdania ochrona przed hałasem Informacja SR.6251.10.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/22/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.3.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/21/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.19.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/20/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.472.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/19/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.508.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/18/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.508.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/17/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.497.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/16/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.497.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/15/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.434.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/14/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.434.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/13/2021 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.938.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/12/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.1.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/11/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.1.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/10/2021 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.51.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/9/2021 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AB.6740.7.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/8/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.521.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/7/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.521.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/6/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.519.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/5/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.519.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/4/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.520.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/3/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.520.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/2/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.3.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/1/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.18.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/790/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.7.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/789/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.446.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/788/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.513.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/787/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.31.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/786/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.50.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/785/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.472.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/784/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.43.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/783/2020 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.30.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/782/2020 decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.13.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/781/2020 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Decyzja eksploatacyjna AB.6740.1.1431.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/780/2020 decyzje ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.6.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/779/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.6.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/778/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Opinia PP.6721.1.1.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/777/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.17.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/776/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.16.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/775/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.15.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/774/2020 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.782.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/773/2020 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.1038.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/772/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.49.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/771/2020 zgłoszenia ochrona powietrza Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6222.3.10.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/770/2020 zgłoszenia ochrona powietrza Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6222.3.9.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/769/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.489.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/768/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.488.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/767/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.487.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/766/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.467.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/765/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.466.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/764/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.445.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/763/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.51.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/762/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.426.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/761/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.495.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/760/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.494.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/759/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.493.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/758/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.377.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/757/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.424.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/756/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.448.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/755/2020 raporty o oddzialywaniu przedsięwzięcia na ?rodowisko inne Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko SR.6220.1.21.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/754/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.14.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/753/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.502.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/752/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.502.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/751/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.501.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/750/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.501.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/749/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.37.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/748/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.13.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/747/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.32.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/746/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.470.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/745/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.470.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/744/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.7.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/743/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.453.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/742/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.592.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/741/2020 decyzje ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.4.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/740/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.483.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/739/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.483.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/738/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.3.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/737/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.461.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/736/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.48.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/735/2020 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.33.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/734/2020 decyzje planowanie przestrzenne Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.1.2.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/733/2020 decyzje ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.5.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/732/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.324.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/731/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.342.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/730/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.404.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/729/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.397.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/728/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.397.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/727/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.397.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/726/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.397.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/725/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.413.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/724/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.43.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/723/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.429.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/722/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.348.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/721/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.349.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/720/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.485.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/719/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.469.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/718/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.358.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/717/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.358.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/716/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.400.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/715/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.400.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/714/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.409.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/713/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.409.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/712/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.353.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/711/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.353.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/710/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.408.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/709/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.427.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/708/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.139.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/707/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.431.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/706/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.356.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/705/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.261.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/704/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.141.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/703/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.339.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/702/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.339.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/701/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.468.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/700/2020 decyzje inne Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.1113.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/699/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.485.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/698/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.495.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/697/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.494.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/696/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.493.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/695/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.492.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/694/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.491.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/693/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.490.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/692/2020 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.18.2018 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/691/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.481.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/690/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.481.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/689/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.482.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/688/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.482.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/687/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.30.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/686/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.473.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/685/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.473.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/684/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.47.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/683/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.46.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/682/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.404.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/681/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.469.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/680/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.435.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/679/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.48.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/678/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.12.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/677/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.11.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/676/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.429.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/675/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.438.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/674/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.437.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/673/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.436.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/672/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.426.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/671/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Opinia PP.6721.1.1.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/670/2020 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.38.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/669/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.45.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/668/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.10.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/667/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.418.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/666/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.418.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/665/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.388.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/664/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.388.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/663/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.361.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/662/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.361.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/661/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.273.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/660/2020 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.801.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/659/2020 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.1214.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/658/2020 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.2.34.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/657/2020 postanowienia ochrona powietrza Pozwolenie zintegrowane SR.6223.4.2018 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/656/2020 postanowienia ochrona powietrza Pozwolenie zintegrowane SR.6223.5.2018 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/655/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.359.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/654/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.359.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/653/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.417.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/652/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.417.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/651/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.440.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/650/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.440.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/649/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.44.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/648/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.6.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/647/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.445.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/646/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.438.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/645/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.437.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/644/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.436.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/643/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.424.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/642/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.443.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/641/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.443.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/640/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.432.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/639/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.432.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/638/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.118.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/637/2020 decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.110.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/636/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.380.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/635/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.380.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/634/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.8.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/633/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.7.2018 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/632/2020 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.4.2.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/631/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.4.2.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/630/2020 decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.4.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/629/2020 decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/628/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.392.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/627/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.392.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/626/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.430.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/625/2020 decyzje ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/624/2020 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.43.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/623/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.431.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/622/2020 postanowienia inne Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko SR.6220.1.21.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/621/2020 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.427.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/620/2020 decyzje ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.2.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/619/2020 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.350.2020