Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu - od roku 2013

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu - od roku 2013

Lp. Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Znak sprawy R
1. wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.42.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
2. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.24.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
3. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.391.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
4. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.391.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
5. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.425.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
6. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.425.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
7. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.331.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
8. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.237.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
9. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.372.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
10. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.372.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
11. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.229.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
12. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.379.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
13. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.379.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
14. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.310.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
15. wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.41.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
16. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.375.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
17. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.375.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
18. wnioski o wydanie decyzji planowanie przestrzenne Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.1.2.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
19. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.7.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
20. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.6.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
21. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.342.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
22. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.141.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
23. wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.1113.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
24. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.520.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
25. decyzje ochrona powietrza Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.27.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
26. wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.938.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
27. wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.1038.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
28. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.17.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
29. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.22.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
30. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.382.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
31. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.382.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
32. wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.5.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
33. prognozy oddziaływania na środowisko planowanie przestrzenne Prognoza PP.6721.1.1.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
34. wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.1126.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
35. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.357.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
36. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.365.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
37. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.363.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
38. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.368.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
39. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.320.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
40. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.366.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
41. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.363.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
42. decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.10.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
43. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.2.2015 Przejdź do karty pozycji rejestru
44. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.15.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
45. sprawozdania ochrona przed hałasem Informacja SR.6253.7.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
46. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.19.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
47. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.367.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
48. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.367.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
49. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.331.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
50. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.320.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
51. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.358.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
52. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.377.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
53. inne wnioski administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.801.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
54. wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.4.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
55. zgłoszenia ochrona powietrza Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6222.3.8.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
56. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.365.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
57. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.366.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
58. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.357.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
59. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.238.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
60. decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.16.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
61. prognozy oddziaływania na środowisko planowanie przestrzenne Prognoza PP.6721.1.3.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
62. postanowienia inne Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko SR.6220.1.7.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
63. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.368.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
64. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.25.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
65. decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.424.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
66. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.38.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
67. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.37.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
68. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.45.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
69. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.279.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
70. raporty o oddzialywaniu przedsięwzięcia na ?rodowisko inne Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko SR.6220.1.7.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
71. postanowienia inne Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko SR.6220.1.14.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
72. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.297.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
73. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.297.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
74. sprawozdania ochrona przed hałasem Informacja SR.6253.6.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
75. sprawozdania ochrona przed hałasem Informacja SR.6253.5.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
76. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.47.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
77. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.352.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
78. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.352.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
79. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.5.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
80. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.4.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
81. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.193.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
82. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.319.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
83. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.14.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
84. decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.41.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
85. decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.29.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
86. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.280.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
87. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.301.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
88. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.323.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
89. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.285.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
90. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.307.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
91. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.306.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
92. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.333.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
93. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.333.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
94. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.291.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
95. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.12.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
96. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.301.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
97. decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.20.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
98. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.133.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
99. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.132.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
100. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.163.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
101. decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6233.32.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
102. decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.6.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
103. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.334.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
104. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.334.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
105. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.114.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
106. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.260.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
107. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.277.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
108. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.258.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
109. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.259.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
110. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.85.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
111. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.285.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
112. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.323.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
113. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.5.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
114. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.132.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
115. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.133.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
116. wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Decyzja eksploatacyjna SR.6225.1.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
117. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.306.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
118. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.307.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
119. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.2.2015 Przejdź do karty pozycji rejestru
120. raporty o oddzialywaniu przedsięwzięcia na ?rodowisko inne Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko SR.6220.1.18.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
121. raporty o oddzialywaniu przedsięwzięcia na ?rodowisko inne Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko SR.6220.1.31.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
122. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.31.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
123. decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.287.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
124. wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.782.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
125. wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.424.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
126. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.263.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
127. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.305.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
128. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.284.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
129. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.318.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
130. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.6.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
131. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.45.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
132. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.36.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
133. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.112.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
134. wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.35.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
135. wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.34.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
136. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.163.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
137. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.319.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
138. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.318.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
139. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.114.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
140. decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.24.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
141. wnioski o wydanie decyzji ochrona powietrza Decyzja eksploatacyjna SR.6225.1.2.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
142. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.27.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
143. sprawozdania ochrona przed hałasem Informacja SR.6251.4.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
144. sprawozdania ochrona przed hałasem Informacja SR.6251.4.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
145. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.39.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
146. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.38.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
147. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.37.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
148. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.36.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
149. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.35.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
150. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.34.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
151. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.33.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
152. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.32.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
153. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.31.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
154. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.30.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
155. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.29.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
156. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.28.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
157. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.26.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
158. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.25.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
159. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.23.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
160. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.22.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
161. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.24.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
162. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.21.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
163. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.20.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
164. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.19.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
165. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.18.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
166. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.17.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
167. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.280.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
168. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.263.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
169. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.284.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
170. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.305.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
171. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.310.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
172. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.227.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
173. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.110.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
174. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.291.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
175. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.314.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
176. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.314.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
177. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.315.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
178. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.315.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
179. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.279.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
180. zgłoszenia ochrona powietrza Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6222.3.6.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
181. zgłoszenia ochrona powietrza Decyzja eksploatacyjna SR.6222.3.5.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
182. zgłoszenia ochrona powietrza Decyzja eksploatacyjna SR.6222.3.4.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
183. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.8.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
184. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.313.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
185. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.313.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
186. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.32.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
187. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.299.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
188. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.299.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
189. wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.2.34.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
190. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.260.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
191. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.23.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
192. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.20.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
193. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.139.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
194. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.258.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
195. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.277.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
196. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.42.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
197. decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.316.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
198. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.7.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
199. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Opinia PP.6721.1.3.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
200. prognozy oddziaływania na środowisko planowanie przestrzenne Prognoza PP.6721.1.3.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
201. analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.711.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
202. decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.4.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
203. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.4.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
204. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.5.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
205. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.111.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
206. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.274.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
207. wnioski o wydanie decyzji inne Pozwolenie zintegrowane SR.6223.5.2018 Przejdź do karty pozycji rejestru
208. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.177.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
209. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.282.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
210. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.180.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
211. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.199.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
212. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.199.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
213. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.6.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
214. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.180.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
215. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.151.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
216. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.282.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
217. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.274.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
218. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.28.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
219. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.28.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
220. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.9.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
221. decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.4.1.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
222. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.16.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
223. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.275.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
224. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.275.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
225. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.246.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
226. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.246.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
227. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.273.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
228. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.82.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
229. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.1.103.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
230. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.1.103.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
231. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.1.103.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
232. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.213.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
233. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.38.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
234. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.162.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
235. wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.30.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
236. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.151.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
237. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.4.1.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
238. decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.18.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
239. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.259.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
240. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.213.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
241. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.85.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
242. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.11.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
243. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
244. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.237.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
245. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.234.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
246. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.140.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
247. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.228.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
248. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.228.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
249. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.211.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
250. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.162.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
251. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.1.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
252. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.226.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
253. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.226.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
254. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.202.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
255. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.202.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
256. decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.13.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
257. wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.22.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
258. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.7.2018 Przejdź do karty pozycji rejestru
259. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Opinia PP.6721.1.3.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
260. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.201.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
261. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.201.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
262. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.125.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
263. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.197.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
264. postanowienia inne Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko SR.6220.1.7.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
265. postanowienia inne Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko SR.6220.1.7.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
266. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.238.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
267. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.118.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
268. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.177.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
269. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.223.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
270. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.223.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
271. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.222.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
272. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.222.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
273. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.146.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
274. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.146.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
275. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.229.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
276. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.234.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
277. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.193.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
278. decyzje inne Pozwolenie zintegrowane SR.6223.4.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
279. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.200.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
280. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.200.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
281. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.8.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
282. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.37.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
283. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Opinia PP.6721.1.2.2015 Przejdź do karty pozycji rejestru
284. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.8.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
285. decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.5.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
286. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.203.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
287. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.203.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
288. decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.21.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
289. raporty o oddzialywaniu przedsięwzięcia na ?rodowisko inne Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko SR.6220.1.26.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
290. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.26.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
291. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.27.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
292. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.1.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
293. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.2.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
294. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.215.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
295. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.215.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
296. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.170.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
297. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.170.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
298. prognozy oddziaływania na środowisko planowanie przestrzenne Prognoza PP.6721.1.3.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
299. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.137.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
300. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.137.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
301. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.77.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
302. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.77.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
303. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.63.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
304. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.175.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
305. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.181.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
306. prognozy oddziaływania na środowisko planowanie przestrzenne Prognoza PP.6721.1.2.2015 Przejdź do karty pozycji rejestru
307. decyzje ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.1.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
308. inne wnioski ochrona powietrza Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6225.1.1.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
309. decyzje ochrona powietrza Decyzja eksploatacyjna SR.6225.1.19.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
310. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.197.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
311. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.90.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
312. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.166.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
313. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.166.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
314. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.183.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
315. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.183.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
316. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.181.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
317. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.175.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
318. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.16.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
319. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.25.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
320. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.147.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
321. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.147.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
322. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.15.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
323. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.14.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
324. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.13.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
325. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.12.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
326. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.11.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
327. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.10.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
328. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.9.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
329. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.39.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
330. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.92.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
331. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.91.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
332. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.110.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
333. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.125.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
334. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.95.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
335. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.95.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
336. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.172.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
337. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.172.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
338. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.24.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
339. wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.383.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
340. decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.118.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
341. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.91.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
342. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.124.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
343. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.124.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
344. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.4.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
345. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.140.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
346. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.21.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
347. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.149.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
348. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.90.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
349. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.90.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
350. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.93.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
351. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.159.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
352. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.159.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
353. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.7.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
354. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.160.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
355. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.160.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
356. zgłoszenia ochrona powietrza Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji SR.6222.3.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
357. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.155.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
358. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.155.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
359. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.93.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
360. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.112.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
361. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.111.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
362. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.19.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
363. wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.6.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
364. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Opinia PP.6721.1.8.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
365. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.150.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
366. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.150.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
367. wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.287.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
368. - - - - Przejdź do karty pozycji rejestru
369. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.18.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
370. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.17.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
371. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.16.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
372. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.15.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
373. - - - - Przejdź do karty pozycji rejestru
374. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Opinia PP.6721.1.2.2015 Przejdź do karty pozycji rejestru
375. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
376. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Opinia PP.6721.1.8.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
377. projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Opinia PP.6721.1.2.2015 Przejdź do karty pozycji rejestru
378. wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.316.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
379. decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.1280.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
380. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.31.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
381. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.35.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
382. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.92.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
383. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.6.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
384. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.62.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
385. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.130.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
386. raporty o oddzialywaniu przedsięwzięcia na ?rodowisko inne Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko SR.6220.1.14.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
387. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.14.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
388. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.46.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
389. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.94.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
390. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.94.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
391. decyzje administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.99.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
392. zgłoszenia ochrona wód Zgłoszenie oczyszczalni ścieków do 5m3/dobę SR.6222.1.1.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
393. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.128.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
394. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.84.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
395. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.83.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
396. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.2.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
397. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.12.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
398. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.63.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
399. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.38.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
400. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.99.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
401. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.99.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
402. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.130.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
403. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.42.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
404. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.86.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
405. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.123.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
406. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.67.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
407. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.109.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
408. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.81.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
409. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.11.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
410. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.10.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
411. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.76.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
412. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.9.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
413. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.128.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
414. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.84.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
415. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.45.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
416. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.123.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
417. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.83.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
418. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.86.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
419. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.29.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
420. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.87.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
421. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.28.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
422. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.68.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
423. decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.26.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
424. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.7.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
425. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.43.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
426. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.42.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
427. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.34.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
428. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.33.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
429. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.81.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
430. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.100.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
431. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.100.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
432. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.48.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
433. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.48.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
434. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.82.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
435. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.104.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
436. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.104.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
437. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.2.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
438. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.32.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
439. wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.8.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
440. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.62.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
441. wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę AB.6740.1.1280.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
442. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.103.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
443. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.103.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
444. prognozy oddziaływania na środowisko planowanie przestrzenne Prognoza PP.6721.1.2.2015 Przejdź do karty pozycji rejestru
445. prognozy oddziaływania na środowisko planowanie przestrzenne Prognoza PP.6721.1.7.2018 Przejdź do karty pozycji rejestru
446. prognozy oddziaływania na środowisko planowanie przestrzenne Prognoza PP.6721.1.8.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
447. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.101.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
448. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.101.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
449. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.29.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
450. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.30.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
451. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.28.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
452. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.27.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
453. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.25.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
454. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.109.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
455. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.22.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
456. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.21.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
457. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.43.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
458. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.26.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
459. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.51.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
460. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.87.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
461. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.68.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
462. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.15.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
463. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.15.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
464. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.24.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
465. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.23.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
466. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.20.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
467. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.16.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
468. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.16.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
469. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.19.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
470. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.18.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
471. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.17.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
472. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.16.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
473. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.15.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
474. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.14.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
475. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.13.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
476. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.12.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
477. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.11.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
478. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.76.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
479. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.220.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
480. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.47.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
481. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.24.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
482. wnioski o wydanie decyzji inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.5.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
483. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.587.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
484. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.220.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
485. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.64.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
486. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.67.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
487. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.10.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
488. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na odzysk odpadów SR.6233.9.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
489. sprawozdania ochrona przed hałasem Pozwolenie zintegrowane SR.6253.3.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
490. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.42.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
491. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.47.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
492. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.36.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
493. zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.4.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
494. decyzje ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.34.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
495. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.66.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
496. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.66.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
497. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.65.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
498. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.65.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
499. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.28.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
500. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.18.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
501. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.18.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
502. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.601.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
503. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.601.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
504. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.33.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
505. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.7.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
506. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.34.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
507. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.34.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
508. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.34.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
509. - - - - Przejdź do karty pozycji rejestru
510. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.7.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
511. wnioski o wydanie decyzji ochrona powierzchni ziemi Zezwolenie na zbieranie odpadów SR.6233.8.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
512. decyzje ochrona powierzchni ziemi Pozwolenie na wytwarzanie odpadów SR.6230.1.14.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
513. sprawozdania ochrona przed hałasem Informacja SR.6253.2.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
514. decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.31.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
515. polityki, strategie, plany lub programy planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.2.2017 Przejdź do karty pozycji rejestru
516. decyzje ochrona powietrza Decyzja eksploatacyjna SR.6225.1.16.2019 Przejdź do karty pozycji rejestru
517. decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.49.2020 Przejdź do karty pozycji rejestru
518. wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.49.2020