Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013


Numer Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Znak sprawy
R/118/2024 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.3.2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/117/2024 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.69.2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/116/2024 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.471.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/115/2024 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.35.2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/114/2024 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.87.2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/113/2024 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.69.2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/112/2024 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.557.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/111/2024 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.1.556.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/110/2024 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.62.2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/109/2024 postanowienia inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.36.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru