Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013


Numer Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Znak sprawy
R/404/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Opinia PP.6721.1.6.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/403/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Opinia PP.6721.1.6.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/402/2022 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.243.2022 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/401/2022 wnioski o wydanie decyzji inne Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.38.2022 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/400/2022 analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów administracja architektoniczno budowlana Decyzja eksploatacyjna SR.6220.1.37.2022 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/399/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.8.2018 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/398/2022 wnioski o wydanie decyzji administracja architektoniczno budowlana Decyzja o pozwoleniu na budowę / rozbudowę / nadbudowę AB.6740.2.19.2022 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/397/2022 zgłoszenia ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zgłoszenie z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych SR.6222.2.22.2022 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/396/2022 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.253.2022 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/395/2022 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.256.2022 Przejdź do karty pozycji rejestru