Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013


Numer Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Znak sprawy
R/141/2023 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.86.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/140/2023 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.84.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/139/2023 postanowienia inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.22.2022 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/138/2023 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.72.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/137/2023 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.79.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/136/2023 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.51.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/135/2023 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.176.2022 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/134/2023 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.77.2023 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/133/2023 decyzje inne Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach SR.6220.1.66.2022 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/132/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programów planowanie przestrzenne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PP.6721.1.7.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru