Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od roku 2013


Numer Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Znak sprawy
R/548/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.343.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/547/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.341.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/546/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Decyzja eksploatacyjna SR.6132.24.2018 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/545/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.246.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/544/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.329.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/543/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.334.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/542/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.334.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/541/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.338.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/540/2021 wnioski o wydanie decyzji ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.338.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru
R/539/2021 decyzje ochrona zwierząt oraz roślin Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów SR.6131.287.2021 Przejdź do karty pozycji rejestru